Tłumaczenie między językiem niemieckim a angielskim

 Tłumaczenie Niemiecki AngielskiTłumaczenie angielski niemiecki
Pliki audio8,99 Euro za minutę audio*8,99 Euro za minutę audio*
Pliki wideo8,99 Euro za minutę filmu*8,99 Euro za minutę filmu*
Teksty0,10 euro za słowo0,10 euro za słowo
Podtytuł12,99 Euro za minutę filmu12,99 Euro za minutę filmu

Wszystkie ceny netto plus VAT. Tłumaczenie ręczne przez profesjonalnych tłumaczy. * Dostawa zwrotna: transkrypcja w języku oryginalnym + tłumaczenie na język docelowy.

Zamów tłumaczenie teraz na abtipper.de!


abtipper.de jest wiodącym niemieckim dostawcą usług w zakresie transkrypcji plików audio i wideo. My spisywać oraz przetłumacz we wszystkich językach świata. Konwersja i format odpowiadają w każdym przypadku Zasady transkrypcji. Specjalne życzenia są zazwyczaj możliwe do zrealizowania bezpłatnie.


Spis treści tego artykułu:


Wyzwania związane z tłumaczeniem między językiem niemieckim a angielskim

Powrót do spisu treści

Zleć transkrypcję wywiadu

 

Tłumaczenie między językiem niemieckim a angielskim jest szczególnie trudne ze względu na różnice w gramatyce, składni, słownictwie i kontekście kulturowym. złożone zadanie.

Oba języki różnią się np. kolejności słów. W języku niemieckim pozycja zdaniowa jest często używana do podkreślenia znaczenia zdania. Z kolei w języku angielskim szyk wyrazów jest zazwyczaj bardziej elastyczny, a nacisk kładzie się poprzez użycie części mowy, takich jak przysłówki lub poprzez podkreślenie pewnych słów. Dlatego trudno jest stosować dosłowne tłumaczenie, gdyż może to prowadzić do niezrozumiałej lub nienaturalnej struktury zdania.

W języku niemieckim słowa złożone (Composita) są powszechne, gdzie kilka słów jest połączonych razem, aby utworzyć jedno znaczenie. W języku angielskim, jednak, te kompozyty są często zapisywane jako oddzielne słowa. Może to prowadzić do problemów w tłumaczeniu, ponieważ niemiecki rzeczownik złożony może mieć kilka znaczeń, które nie zawsze mogą być objęte jednym angielskim tłumaczeniem.


Wyzwania związane z tłumaczeniem niemiecki angielski

Nie ma czegoś takiego jak niemiecki Gemütlichkeit w języku angielskim!

Przykładem wyzwania w tłumaczeniu z niemieckiego na angielski jest niemieckie słowo "Gemütlichkeit". To słowo nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku angielskim i może być różnie tłumaczone w zależności od kontekstu. Tłumacz może przetłumaczyć "Gemütlichkeit" jako "przytulność" lub "komfort", ale te słowa mogą nie oddać w pełni znaczenia niemieckiego słowa.

W kulturze niemieckiej "Gemütlichkeit" jest ważną wartością, która przekazuje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. W języku angielskim nie ma podobnego słowa, które mogłoby uchwycić wszystkie aspekty tego pojęcia. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę kontekst i ewentualnie użyć dłuższego opisu, aby przekazać znaczenie tego terminu. Na przykład "przytulność" można przetłumaczyć jako "uczucie komfortu, przytulności i ciepła", aby dokładniej uchwycić to pojęcie.

Bóle głowy w Anglii

Innym przykładem wyzwania w tłumaczeniu z języka niemieckiego na angielski jest zdanie "I have a headache".

Dosłowne tłumaczenie tego zdania brzmiałoby "Mam bóle głowy", co jest poprawne gramatycznie, ale może nie oddawać pełnego znaczenia niemieckiego zdania. Lepszym angielskim wyrażeniem mogłoby być "I have a headache", ponieważ w języku angielskim powszechnie używa się liczby pojedynczej (określony rodzaj bólu głowy), podczas gdy w języku niemieckim używa się liczby mnogiej (ból głowy jako objaw).

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę kontekst i różnice kulturowe między dwoma językami, aby uzyskać dokładne i odpowiednie tłumaczenie.


Wyzwania związane z tłumaczeniem angielski niemiecki

Jednym z przykładów wyzwania w tłumaczeniu z angielskiego na niemiecki jest użycie przyimków. Język angielski i niemiecki mają różne zasady używania przyimków i wybór właściwego przyimka w tłumaczeniu może być trudny.

Polegać na / na / z czy co?

Na przykład, angielski czasownik "to rely on" może być użyty z różnymi przyimkami, takimi jak "on", "upon" lub "with", w zależności od kontekstu. W tłumaczeniu na język niemiecki należy jednak wybrać właściwy przyimek, aby zachować sens zdania.

Innym przykładem jest angielski czasownik "to think about". W języku niemieckim czasownik ten może być użyty z różnymi przyimkami, w zależności od kontekstu, np. "about", "to" lub "think about". Ważne jest, aby zrozumieć kontekst zdania i wybrać odpowiedni przyimek w tłumaczeniu, aby prawidłowo przekazać sens zdania.

Różnice w pieczeniu ciast.

Ważnym aspektem tłumaczenia z języka angielskiego na niemiecki jest Gramatyka. W języku angielskim sformułowanie jest często aktywne, natomiast w języku niemieckim preferowane jest sformułowanie pasywne.

Na przykład, angielskie zdanie "John baked the cake" będzie raczej przetłumaczone po niemiecku jako "The cake was baked by John", czyli sformułowane w sposób pasywny. Należy o tym pamiętać, aby prawidłowo oddać sens zdania oraz aby tłumaczenie było płynne i poprawne gramatycznie.

 


Fałszywi przyjaciele w tłumaczeniu między niemieckim a angielskim

Powrót do spisu treści

Fałszywi przyjaciele to słowa, które brzmią podobnie w obu językach, ale mają różne znaczenia. Oto dziesięć False Friends, które mogą wystąpić podczas tłumaczenia między niemieckim a angielskim i mogą wywołać pewne zamieszanie, ale także śmiech:

 • "Handy" - W Niemczech "Handy" oznacza telefon komórkowy, natomiast "handy" oznacza po angielsku "praktyczny".
 • "Gift" - W języku niemieckim "Gift" jest niebezpieczny, natomiast w języku angielskim "gift" oznacza prezent.
 • "Tuxedo" - W języku niemieckim "Smoking" odnosi się do sukni wieczorowej, natomiast w języku angielskim "smoking" oznacza palenie.
 • "Chef" - W języku niemieckim "Chef" odnosi się do przełożonego lub kierownika, natomiast w języku angielskim "chef" oznacza szefa kuchni.
 • "Actual" - W języku niemieckim "aktuell" oznacza "teraźniejszość" lub "najnowszy", natomiast "actual" oznacza po angielsku "rzeczywisty".
 • "Bekommen" - W języku niemieckim "bekommen" oznacza "otrzymać" lub "dostać", natomiast "become" oznacza po angielsku "stać się".
 • "Eventually" - W języku niemieckim "eventuell" oznacza "ewentualnie", natomiast "eventually" oznacza po angielsku "ostatecznie".
 • "Sensible" - W języku niemieckim "sensibel" oznacza wrażliwy, natomiast "sensible" w języku angielskim oznacza "rozsądny".
 • "Fabryka" - W języku niemieckim "Fabrik" odnosi się do budynku przemysłowego, podczas gdy "fabric" oznacza "tkaninę" lub "tkankę" w języku angielskim.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że w tłumaczeniu mogą pojawić się fałszywi przyjaciele i dokładnie sprawdzić kontekst i znaczenie słów, aby upewnić się, że tłumaczenie jest poprawne.


Język niemiecki i angielski w porównaniu

Powrót do spisu treści

Podobieństwa między językiem niemieckim a angielskim

Niemiecki i angielski są językami germańskimi i dlatego mają pewne podobieństwa w gramatyce, słownictwie i wymowie. Oto kilka przykładów podobieństw między językiem niemieckim a angielskim:

 • Pochodzenie słowa: Wiele słów w języku niemieckim i angielskim ma wspólne pochodzenie, ponieważ oba pochodzą z tej samej germańskiej rodziny językowej. Niektóre przykłady to "dom" (niemiecki) i "dom" (angielski), "matka" (niemiecki) i "matka" (angielski) oraz "woda" (niemiecki) i "woda" (angielski).
 • Gramatyka: Niemiecki i angielski mają pewne podobieństwa gramatyczne, takie jak obecność czasowników, rzeczowników, przymiotników i zaimków. Oba języki używają również partykuł i mają podobną strukturę do tworzenia pytań.
 • Wymowa: Niemiecki i angielski mają pewne podobne zasady wymowy, takie jak wymowa samogłosek i spółgłosek. Oba języki mają również akcent, który może mieć wpływ na znaczenie słów.
 • Struktura zdań: Niemiecki i angielski mają podobną strukturę zdań, ponieważ oba języki używają zasady subject-verb-object (SVO). Oznacza to, że najpierw pojawia się podmiot, potem czasownik, a następnie obiekt.

Różnice między językiem niemieckim a angielskim

Języki angielski i niemiecki rozwijały się niezależnie od siebie przez kilka wieków, dlatego istnieją różnice w gramatyce, wymowie, słownictwie i strukturze zdań. Oto kilka największych różnic:

 • Gramatyka: Gramatyka języka angielskiego jest stosunkowo prosta w porównaniu do niemieckiego. Na przykład, język angielski nie ma przypadków gramatycznych, nie ma artykułów płciowych i nie ma złożonych końcówek przymiotników.
 • Wymowa : Język angielski ma stosunkowo prostą wymowę w porównaniu z językiem niemieckim. W angielskim alfabecie jest tylko 26 liter, podczas gdy w niemieckim alfabecie jest ich 30. Ponadto język angielski ma wiele cichych liter i intonację, która czasami może być nieregularna.
 • Słownictwo: Język angielski ma wiele słów, które pochodzą z innych języków, zwłaszcza z łaciny i francuskiego. Niemiecki również ma wiele słów zapożyczonych z innych języków, ale często pochodzą one z łaciny, greki lub angielskiego.
 • Struktura zdań: Struktura zdań w języku angielskim jest bardziej elastyczna w porównaniu z niemieckim. Zdania angielskie mogą być często formułowane w innej kolejności niż w języku niemieckim bez zmiany znaczenia.
 • Formowanie słów: Język angielski ma wiele sposobów tworzenia słów, zwłaszcza używanie przedrostków i przyrostków do tworzenia nowych słów. Niemiecki również ma wiele możliwości tworzenia słów, ale często jest bardziej skomplikowany niż angielski.

Ogólnie rzecz biorąc, angielski i niemiecki mają wiele różnic, ale także podobieństw. Oba języki mają swoje mocne strony i wyzwania, o których zawsze należy pamiętać tłumacząc w którąkolwiek stronę.

 

   
Native speakerzy na całym świecie405 mln130 mln
Osoby uczące się drugiego języka na całym świecie1,5 mld15,4 mln
Liczba liter w alfabecie2630
Popularność jako języka obcegoBardzo wysokaMedium
Liczba słów w słownikuok. 170 tys.ok. 300 tys.
Pozycja w zdaniuPodmiot-rzeczownik-przedmiotCzasownik podmiotowo-przedmiotowy
KoniugacjaPo prostuKompleks
Rodzina językowagermańskigermański
Odmiany akcentujące na całym świecieok. 20ok. 7
Wpływ na inne językiDużaNiski

Historia języka angielskiego

Powrót do spisu treści

Transkrypcja język obcy

Historia języka angielskiego zaczyna się w V wiekukiedy to plemiona germańskie przybyły na Wyspy Brytyjskie i przyniosły ze sobą swoje języki. The Old English jest językiem silnie fleksyjnym z wieloma przypadkami i różnymi formami słów.

W roku 1066 Wilhelm Zdobywca podbił Anglię i wprowadził francuski jako język elit. To dało początek Middle Englishzłożonej mieszanki staroangielskiego, starofrancuskiego i łaciny. Jest to również czas, w którym Chaucer napisał swoje Opowieści Kanterberyjskie.

Ta faza Middle English charakteryzowała się standaryzacją języka. Chaucer napisał w tym okresie swoje Opowieści kanterberyjskie.

W okresie wczesnonowożytnym (16 - 18 w.), język angielski doświadczył ogromnego rozszerzenia swojego słownictwa poprzez wprowadzenie nowych słów z różnych języków, takich jak łacina, greka i hiszpański. Jest to również czas, w którym Szekspir napisał swoje dzieła.

Na stronie XVII wieku rozpoczęła się faza standaryzacji języka angielskiego. Pojawiły się pierwsze słowniki i gramatyki.

Na stronie XVIII w. pojawiła się forma języka angielskiego zwana Standard English. Ta forma języka jest obecnie używana jako standard w wielu krajach anglojęzycznych.

Na stronie XIX w. Angielski ugruntował swoją pozycję jako jeden z najważniejszych języków świata. Angielski stał się językiem nauki, techniki i polityki.

Na stronie XX w. Język angielski nadal ewoluował, wprowadzając nowe słowa z popkultury, technologii i internetu.

Angielski jest również dominującym językiem w Internecie i w nauce. Około 90% wszystkich stron internetowych jest napisanych w języku angielskim i większość publikacji naukowych jest wydawana w języku angielskim.

Język angielski jest jednym z najbardziej najczęściej używanych języków na świecie i posługuje się nim około 1,5 miliarda ludzi. Angielski jest językiem urzędowym w sumie 67 krajów i jest używany jako drugi język w wielu innych krajach.

W sumie ponad 1 miliard osób posługuje się językiem angielskim jako obcym. Jest to więcej niż w przypadku jakiegokolwiek innego języka na świecie. Według EF Education First's English Proficiency Index, Szwecja znajduje się na szczycie listy krajów z najlepszą znajomością języka angielskiego. Szacuje się, że około 90% Szwedów potrafi mówić po angielsku. Inne kraje o wysokiej znajomości języka angielskiego to Holandia, Dania i Finlandia.

 

Niektóre z najbardziej znanych dialektów języka angielskiego to British English, American English i Australian English. Dialekty te mają swoje własne różnice w wymowie, gramatyce i słownictwie.

brytyjski angielski

Brytyjski angielski to dialekt używany w Wielkiej Brytanii. Ma wiele różnych akcentów, w tym akcent Cockney, Estuary English i RP (Received Pronunciation). RP jest standardowym akcentem w Wielkiej Brytanii i jest często używany w mediach i edukacji.

Jedną z charakterystycznych cech brytyjskiego angielskiego jest wymowa liter "r" i "t". W niektórych akcentach litera "r" nie jest wymawiana, podczas gdy w innych akcentach litera "t" jest wymawiana jako "glottal plosive", co oznacza, że powstaje w gardle.

amerykański angielski

Amerykański angielski jest używany w USA i ma również wiele różnych akcentów, w tym południowy akcent, nowojorski akcent i kalifornijski akcent. Amerykański angielski ma pewne różnice w słownictwie w porównaniu do brytyjskiego angielskiego, takie jak użycie "flat" zamiast "flat".

Niektóre z cech szczególnych amerykańskiego angielskiego to wymowa litery "r" i użycie "z" zamiast "s" w niektórych słowach. W amerykańskim angielskim, litera "r" jest normalnie wymawiana, a w niektórych akcentach jest nawet akcentowana. Używanie "z" zamiast "s" jest powszechne w niektórych słowach, takich jak "realise" czy "criticise".

Australian English

Australian English jest używany w Australii i również ma swoje osobliwości. Ma pewne podobieństwa do brytyjskiego angielskiego, ale są też różnice w słownictwie i wymowie.

Niektóre z charakterystycznych cech australijskiego angielskiego to użycie skurczów i wyrażeń slangowych, takich jak "arvo" zamiast "afternoon" i "brekkie" zamiast "breakfast". Pod względem wymowy, australijski angielski ma tendencję do "nosowego" brzmienia i wymawiania "i" jako "ai".


Cechy szczególne języka angielskiego

Powrót do spisu treści

Język angielski ma pewne szczególne cechy, które odróżniają go od innych języków:

 1. Duży zasób słownictwa: Język angielski posiada jeden z największych słowników spośród wszystkich języków. Szacuje się, że istnieje ponad 170 000 słów zawartych w obecnych słownikach angielskich.
 2. Elastyczna struktura zdań: W przeciwieństwie do wielu innych języków, angielski ma elastyczną strukturę zdania, co oznacza, że kolejność słów w zdaniu może się zmieniać bez zmiany znaczenia.
 3. Zbitki spółgłoskowe: Język angielski ma wiele słów ze zbitkami spółgłoskowymi, czyli kilkoma spółgłoskami w bezpośrednim następstwie, które mogą być trudne do wymówienia dla użytkowników innych języków. Na przykład "strength" lub "twelfth".
 4. Czasowniki nieregularne: Język angielski posiada wiele czasowników nieregularnych, w których formy czasu przeszłego i imiesłowu biernego tworzone są inaczej niż w przypadku zwykłej końcówki "-ed". Na przykład, go -> went i eat -> ate.
 5. Phrasal verbs: Język angielski często używa tzw. phrasal verbs, które składają się z czasownika i jednej lub więcej cząstek, które zmieniają znaczenie czasownika. Na przykład, "give up" lub "put off".
 6. Akcent: Język angielski ma charakterystyczny akcent, w którym pewne sylaby w słowach są podkreślone. Akcent może również wpływać na znaczenie słowa.

Te osobliwości języka angielskiego mogą stanowić wyzwanie dla poprawnego tłumaczenia między językiem niemieckim a angielskim.


Zabawne fakty o języku angielskim

Powrót do spisu treści

Język angielski jest pełen ciekawych i zabawnych faktów. Oto kilka "Fun Facts" o języku angielskim:

 1. Słowo "set" ma najwięcej znaczeń w języku angielskim. Ma w sumie 464 różne definicje w Oxford English Dictionary.
 2. Najdłuższe angielskie zdanie, jakie kiedykolwiek napisano, liczy ponad 13 tysięcy słów. Napisał je William Faulkner w swojej powieści Absalom, Absalom!
 3. Litera "E" jest najczęściej występującą literą w języku angielskim i ma częstotliwość około 11%.
 4. Mówi się, że słowo "O.K." pochodzi z języka greckiego. Mówi się, że pochodzi od "olla kalla", co oznacza "wszystko jest dobrze".
 5. Zdanie "The quick brown fox jumps over the lazy dog" zawiera wszystkie litery alfabetu.
 6. Słowo "kolejka" ma pięć kolejnych samogłosek.
 7. Są w języku angielskim słowa, które przeczą same sobie, jak na przykład "cleave", które może oznaczać zarówno "rozszczepiać", jak i "łączyć".
 8. Słowo "fonetyczny" nie jest pisane fonetycznie.
 9. "Goodbye" pierwotnie pochodzi ze średniowiecza i jest skrótem od zwrotu "God be with ye".
 10. Większość angielskich słów pochodzi z łaciny, języka francuskiego i germańskiego.

Rozpoczynamy Twój projekt już dziś: