Vertaling tussen Duits en Engels

 Vertaling Duits EngelsEngels Duitse vertaling
Audio bestanden8,99 Euro per audio minuut*8,99 Euro per audio minuut*
Videobestanden8,99 Euro per videominuut*8,99 Euro per videominuut*
Teksten0,10 Euro per woord0,10 Euro per woord
Ondertitel12,99 Euro per videominuut12,99 Euro per videominuut

Alle prijzen netto plus BTW. Handmatige vertaling door professionele vertalers. * Teruglevering: transcript in originele taal + vertaling in doeltaal.

Bestel uw vertaling nu bij abtipper.de!


abtipper.de is de toonaangevende Duitse leverancier voor de transcriptie van audio- en videobestanden. Wij transcriberen en vertalen in alle wereldtalen. Conversie en formaat komen telkens overeen met Regels voor de transcriptie. Speciale verzoeken zijn meestal kosteloos mogelijk.


Inhoudsopgave van dit artikel:


Vertaaluitdagingen tussen Duits en Engels

Terug naar de inhoudsopgave

Laat interview transcriberen

 

Vertaling tussen het Duits en het Engels is bijzonder moeilijk wegens de verschillen in grammatica, syntaxis, woordenschat en culturele context. een complexe taak.

De twee talen verschillen bijvoorbeeld in de woordvolgorde. In de Duitse taal is de zinsbouw vaak gebruikt om de betekenis van de zin te benadrukken. In het Engels daarentegen is de woordvolgorde meestal flexibeler en wordt de nadruk gelegd door het gebruik van zinsdelen zoals bijwoorden of door bepaalde woorden te benadrukken. Daarom is het moeilijk om een letterlijke vertaling te gebruiken, omdat dit kan leiden tot een onbegrijpelijke of onnatuurlijke zinsstructuur.

In de Duitse taal worden samengestelde woorden (Composita) veel voor, waarbij verschillende woorden worden samengevoegd tot één betekenis. In het Engels worden deze samenstellingen echter vaak als afzonderlijke woorden geschreven. Dit kan leiden tot problemen bij de vertaling, omdat een Duits samengesteld zelfstandig naamwoord meerdere betekenissen kan hebben die niet altijd door één enkele Engelse vertaling kunnen worden gedekt.


Duits-Engelse vertaaluitdagingen

Er bestaat niet zoiets als Duitse Gemütlichkeit in het Engels!

Een voorbeeld van een Duits-Engelse vertaaluitdaging is het Duitse woord "Gemütlichkeit". Dit woord heeft geen direct equivalent in het Engels en kan afhankelijk van de context verschillend worden vertaald. Een vertaler zou "Gemütlichkeit" kunnen vertalen als "gezelligheid" of "comfort", maar deze woorden kunnen de betekenis van het Duitse woord niet volledig weergeven.

In de Duitse cultuur is "Gemütlichkeit" een belangrijke waarde die een gevoel van veiligheid en comfort overbrengt. In het Engels is er geen vergelijkbaar woord dat alle aspecten van deze term kan vangen. Daarom is het belangrijk rekening te houden met de context en eventueel een langere omschrijving te gebruiken om de betekenis van de term over te brengen. Zo zou "gezelligheid" kunnen worden vertaald als "een gevoel van comfort, knusheid en warmte" om het begrip nauwkeuriger weer te geven.

Hoofdpijn in Engeland

Een ander voorbeeld van een uitdaging bij het vertalen van het Duits naar het Engels is de zin "Ik heb hoofdpijn".

Een letterlijke vertaling van deze zin zou zijn "Ik heb hoofdpijn", wat grammaticaal correct is, maar misschien niet de volledige betekenis van de Duitse zin weergeeft. Een betere Engelse uitdrukking zou kunnen zijn "I have a headache", aangezien in het Engels gewoonlijk het enkelvoud (een specifieke soort hoofdpijn) wordt gebruikt, terwijl in het Duits het meervoud (hoofdpijn als symptoom) wordt gebruikt.

Het is belangrijk rekening te houden met de context en de culturele verschillen tussen de twee talen om tot een nauwkeurige en passende vertaling te komen.


Engels Duitse vertaling uitdagingen

Een voorbeeld van een uitdaging bij het vertalen van het Engels naar het Duits is het gebruik van voorzetsels. Engels en Duits hebben verschillende regels voor het gebruik van voorzetsels en het kan moeilijk zijn om in de vertaling het juiste voorzetsel te kiezen.

Om te vertrouwen op / op / met of wat?

Het Engelse werkwoord "to rely on" kan bijvoorbeeld worden gebruikt met verschillende voorzetsels, zoals "on", "upon" of "with", afhankelijk van de context. In de vertaling in het Duits moet echter het juiste voorzetsel worden gekozen om de betekenis van de zin te behouden.

Een ander voorbeeld is het Engelse werkwoord "to think about". In het Duits kan dit werkwoord worden gebruikt met verschillende voorzetsels, afhankelijk van de context, zoals "over", "aan" of "denken over". Het is belangrijk de context van de zin te begrijpen en in de vertaling het juiste voorzetsel te kiezen om de betekenis van de zin correct over te brengen.

Verschillen in cake bakken.

Een belangrijk aspect van de vertaling van het Engels naar het Duits is de Grammatica. In het Engels is de formulering vaak actief, terwijl in het Duits de voorkeur wordt gegeven aan een passieve formulering.

De Engelse zin "John bakte de taart" zou in het Duits bijvoorbeeld eerder worden vertaald als "De taart werd gebakken door John", d.w.z. passief geformuleerd. Het is belangrijk dit in gedachten te houden om ervoor te zorgen dat de betekenis van de zin correct wordt weergegeven en dat de vertaling vloeiend en grammaticaal correct is.

 


Valse vrienden in de vertaling tussen Duits en Engels

Terug naar de inhoudsopgave

Valse vrienden zijn woorden die in beide talen hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Hier zijn tien False Friends die kunnen voorkomen bij vertalingen tussen het Duits en het Engels en die voor enige verwarring kunnen zorgen, maar ook voor hilariteit:

 • "Handy" - In Duitsland betekent "Handy" mobiele telefoon, terwijl "handy" in het Engels "praktisch" betekent.
 • "Gift" - In het Duits is een "Gift" gevaarlijk, terwijl in het Engels "gift" geschenk betekent.
 • "Smoking" - In het Duits verwijst "smoking" naar een avondjurk, terwijl in het Engels "smoking" smoking betekent.
 • "Chef" - In het Duits verwijst "Chef" naar de supervisor of manager, terwijl in het Engels "chef" chef de cuisine betekent.
 • "Actual - In het Duits betekent "aktuell" "heden" of "laatst", terwijl "actual" in het Engels "actueel" betekent.
 • "Bekommen" - In het Duits betekent "bekommen" "ontvangen" of "krijgen", terwijl "worden" in het Engels "to become" betekent.
 • "Eventuell" - In het Duits betekent "eventuell" "mogelijk", terwijl "eventually" in het Engels "uiteindelijk" betekent.
 • "Sensibel" - In het Duits betekent "sensibel" gevoelig, terwijl "sensible" in het Engels "redelijk" betekent.
 • "Fabrik" - In het Duits verwijst "Fabrik" naar een industrieel gebouw, terwijl "fabric" in het Engels "doek" of "weefsel" betekent.

Het is belangrijk zich ervan bewust te zijn dat bij een vertaling valse vrienden kunnen voorkomen en de context en de betekenis van woorden zorgvuldig te controleren om er zeker van te zijn dat de vertaling correct is.


De Duitse en de Engelse taal in vergelijking

Terug naar de inhoudsopgave

Overeenkomsten tussen Duits en Engels

Het Duits en het Engels zijn beide Germaanse talen en hebben daarom enige overeenkomsten in grammatica, woordenschat en uitspraak. Hier volgen enkele voorbeelden van overeenkomsten tussen het Duits en het Engels:

 • Woord oorsprong: Veel woorden in het Duits en het Engels hebben een gemeenschappelijke oorsprong, omdat ze allebei uit dezelfde Germaanse taalfamilie komen. Enkele voorbeelden zijn "huis" (Duits) en "huis" (Engels), "moeder" (Duits) en "moeder" (Engels), en "water" (Duits) en "water" (Engels).
 • Grammatica: Duits en Engels hebben enkele grammaticale overeenkomsten, zoals de aanwezigheid van werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden. Beide talen gebruiken ook lidwoorden en hebben een vergelijkbare structuur voor het stellen van vragen.
 • Uitspraak: Het Duits en het Engels hebben enkele vergelijkbare uitspraakregels, zoals de uitspraak van klinkers en medeklinkers. Beide talen hebben ook een klemtoon die een verschil kan maken in de betekenis van woorden.
 • Zinsbouw: Duits en Engels hebben een vergelijkbare zinsstructuur omdat beide talen subject-verb-object (SVO) gebruiken. Dit betekent dat het onderwerp eerst komt, dan het werkwoord en dan het voorwerp.

Verschillen tussen Duits en Engels

Het Engels en het Duits hebben zich gedurende verschillende eeuwen onafhankelijk van elkaar ontwikkeld, dus zijn er verschillen in grammatica, uitspraak, woordenschat en zinsbouw. Hier zijn enkele van de grootste verschillen:

 • Grammatica: De grammatica van het Engels is relatief eenvoudig vergeleken met die van het Duits. Het Engels kent bijvoorbeeld geen grammaticale gevallen, geen geslachtsspecifieke lidwoorden en geen complexe uitgangen voor bijvoeglijke naamwoorden.
 • Uitspraak: Engels heeft een relatief eenvoudige uitspraak in vergelijking met de Duitse taal. Het Engelse alfabet telt slechts 26 letters, terwijl het Duitse alfabet 30 letters telt. Bovendien heeft het Engels veel stille letters en een intonatie die soms onregelmatig kan zijn.
 • Woordenschat: Het Engels heeft veel woorden die uit andere talen komen, vooral uit het Latijn en het Frans. Het Duits heeft ook veel leenwoorden uit andere talen, maar die komen vaak uit het Latijn, Grieks of Engels.
 • Zinsbouw: De zinsbouw in het Engels is flexibeler dan in het Duits. Engelse zinnen kunnen vaak in een andere volgorde worden geformuleerd dan in het Duits zonder dat de betekenis verandert.
 • Woordvorming: Het Engels kent vele manieren om woorden te vormen, vooral door voorvoegsels en achtervoegsels te gebruiken om nieuwe woorden te vormen. Het Duits heeft ook veel mogelijkheden voor woordvorming, maar is vaak complexer dan het Engels.

Engels en Duits hebben veel verschillen, maar ook overeenkomsten. Beide talen hebben hun eigen sterke punten en uitdagingen, die altijd in gedachten moeten worden gehouden bij het vertalen in beide richtingen.

 

   
Moedertaalsprekers wereldwijd405 miljoen130 miljoen
Tweede taalleerders wereldwijd1,5 miljard15,4 miljoen
Aantal letters in het alfabet2630
Populariteit als vreemde taalZeer hoogMedium
Aantal woorden in het woordenboekongeveer 170.000ongeveer 300.000
ZinspositieOnderwerp-Verb-ObjectOnderwerp-voorwerp werkwoord
ConjugatieGewoonComplex
TaalfamilieGermaansGermaans
Accentvariëteiten wereldwijdongeveer 20ongeveer 7
Invloed op andere talenGrootLaag

Geschiedenis van de Engelse taal

Terug naar de inhoudsopgave

Transcriptie vreemde taal

De geschiedenis van het Engels begint in de 5e eeuwtoen Germaanse stammen naar de Britse eilanden kwamen en hun talen meebrachten. De Oudengels is een sterk verbuigende taal met veel gevallen en verschillende woordvormen.

In het jaar 1066 Willem de Veroveraar veroverde Engeland en introduceerde het Frans als de taal van de elite. Dit gaf aanleiding tot Midden Engelseen complexe mix van Oud Engels, Oud Frans en Latijn. Het is ook de tijd waarin Chaucer zijn Canterbury Tales schreef.

Deze fase van het Midden-Engels werd gekenmerkt door een standaardisatie van de taal. Chaucer schreef zijn Canterbury Tales in deze periode.

Tijdens de vroegmoderne periode (16e tot 18e eeuw) kende het Engels een enorme uitbreiding van zijn woordenschat door de introductie van nieuwe woorden uit verschillende talen zoals Latijn, Grieks en Spaans. Het is ook de tijd waarin Shakespeare zijn werken schreef.

Op 17e eeuw begon een fase van standaardisatie van het Engels. De eerste woordenboeken en grammatica's werden gepubliceerd.

Op 18e eeuw ontstond er een vorm van Engels genaamd Standaard Engels. Deze taalvorm wordt nu in veel Engelstalige landen als standaard gebruikt.

Op 19e eeuw vestigde het Engels zich als een van de belangrijkste wereldtalen. Engels werd de taal van wetenschap, technologie en politiek.

Op 20e eeuw bleef het Engels zich ontwikkelen met de introductie van nieuwe woorden uit de popcultuur, de technologie en het internet.

Engels is ook de dominante taal op het internet en in de wetenschap. Ongeveer 90% van alle websites zijn in het Engels geschreven en de meeste wetenschappelijke publicaties worden in het Engels gepubliceerd.

Engels is een van de meest meest gesproken talen ter wereld en wordt door ongeveer 1,5 miljard mensen gesproken. Engels is de officiële taal van in totaal 67 landen en wordt in veel andere landen als tweede taal gebruikt.

In totaal zijn er meer dan 1 miljard mensen die Engels als vreemde taal spreken. Dit is meer dan enige andere taal ter wereld. Volgens de English Proficiency Index van EF Education First staat Zweden bovenaan de lijst van landen met de beste Engelse taalvaardigheid. Geschat wordt dat ongeveer 90% van de Zweden Engels kan spreken. Andere landen met een hoge Engelse taalvaardigheid zijn Nederland, Denemarken en Finland.

 

Enkele van de bekendste dialecten van de Engelse taal zijn Brits Engels, Amerikaans Engels en Australisch Engels. Deze dialecten hebben hun eigen verschillen in uitspraak, grammatica en woordenschat.

Brits Engels

Brits Engels is het dialect dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gesproken. Het kent veel verschillende accenten, waaronder het Cockney accent, Estuary English en RP (Received Pronunciation). De RP is het standaardaccent in het Verenigd Koninkrijk en wordt vaak gebruikt in de media en het onderwijs.

De uitspraak van de letters "r" en "t" zijn kenmerkend voor het Brits Engels. In sommige accenten wordt de letter "r" niet uitgesproken, terwijl in andere accenten de letter "t" wordt uitgesproken als een "glottal plosive", wat betekent dat hij in de keel wordt gevormd.

Amerikaans Engels

Amerikaans Engels wordt gesproken in de VS en kent ook veel verschillende accenten, waaronder het zuidelijke accent, het New Yorkse accent en het Californische accent. Amerikaans Engels heeft enkele verschillen in woordenschat ten opzichte van Brits Engels, zoals het gebruik van "plat" in plaats van "plat".

Enkele bijzondere kenmerken van het Amerikaans Engels zijn de uitspraak van de letter "r" en het gebruik van "z" in plaats van "s" in sommige woorden. In het Amerikaans Engels wordt de letter "r" normaal uitgesproken, en in sommige accenten wordt hij zelfs benadrukt. Het gebruik van "z" in plaats van "s" is gebruikelijk in sommige woorden, zoals "realise" of "criticise".

Australisch Engels

Australisch Engels wordt gesproken in Australië en heeft ook zijn eigen bijzonderheden. Het heeft enkele overeenkomsten met Brits Engels, maar er zijn ook verschillen in woordenschat en uitspraak.

Enkele onderscheidende kenmerken van het Australisch Engels zijn het gebruik van samentrekkingen en slanguitdrukkingen, zoals "arvo" in plaats van "afternoon" en "brekkie" in plaats van "breakfast". Wat de uitspraak betreft, neigt het Australisch Engels naar een "nasale" klank en een uitspraak van de "i" als "ai".


Speciale kenmerken van de Engelse taal

Terug naar de inhoudsopgave

De Engelse taal heeft enkele bijzondere kenmerken die haar onderscheiden van andere talen:

 1. Grote woordenschat: Engels heeft een van de grootste woordenlijsten van alle talen. Naar schatting zijn er meer dan 170.000 woorden opgenomen in de huidige Engelse woordenboeken.
 2. Flexibele zinsbouw: In tegenstelling tot veel andere talen heeft het Engels een flexibele zinsbouw, wat betekent dat de volgorde van de woorden in een zin kan variëren zonder dat de betekenis verandert.
 3. Medeklinkerclusters: Het Engels heeft veel woorden met medeklinkerclusters, d.w.z. meerdere medeklinkers direct na elkaar, die voor sprekers van andere talen moeilijk uit te spreken kunnen zijn. Bijvoorbeeld "sterkte" of "twaalfde".
 4. Onregelmatige werkwoorden: Het Engels kent veel onregelmatige werkwoorden waarbij de verleden tijd en het voltooid deelwoord anders worden gevormd dan de gebruikelijke uitgang "-ed". Bijvoorbeeld, go -> went en eat -> ate.
 5. Frasale werkwoorden: In het Engels worden vaak zogenaamde "phrasal verbs" gebruikt, die bestaan uit een werkwoord en één of meer partikels die de betekenis van het werkwoord veranderen. Bijvoorbeeld "opgeven" of "uitstellen".
 6. Accent: Het Engels heeft een karakteristieke klemtoon waarbij bepaalde lettergrepen in woorden worden benadrukt. Accent kan ook de betekenis van een woord beïnvloeden.

Deze eigenaardigheden van de Engelse taal kunnen een uitdaging vormen voor een correcte vertaling tussen het Duits en het Engels.


Leuke feiten over de Engelse taal

Terug naar de inhoudsopgave

De Engelse taal zit vol interessante en leuke feiten. Hier zijn enkele "Leuke feiten" over de Engelse taal:

 1. Het woord "set" heeft de meeste betekenissen in het Engels. Het heeft in totaal 464 verschillende definities in het Oxford English Dictionary.
 2. De langste Engelse zin ooit geschreven is meer dan 13.000 woorden lang. Hij werd geschreven door William Faulkner in zijn roman Absalom, Absalom!
 3. De letter "E" is de meest voorkomende letter in het Engels en heeft een frequentie van ongeveer 11%.
 4. Het woord "O.K." zou uit het Grieks komen. Het zou komen van "olla kalla", wat "alles is goed" betekent.
 5. De zin "De snelle bruine vos springt over de luie hond" bevat alle letters van het alfabet.
 6. Het woord "wachtrij" heeft vijf opeenvolgende klinkers.
 7. Er zijn woorden in het Engels die zichzelf tegenspreken, zoals "cleave", dat zowel "klieven" als "samenvoegen" kan betekenen.
 8. Het woord "fonetisch" wordt niet fonetisch geschreven.
 9. "Vaarwel" komt oorspronkelijk uit de Middeleeuwen en is een afkorting voor de uitdrukking "God zij met u".
 10. De meeste Engelse woorden komen uit het Latijn, Frans en Germaans.

We starten uw project vandaag nog: