Oversættelse mellem tysk og engelsk

 Oversættelse tysk engelskEngelsk tysk oversættelse
Lydfiler8,99 Euro pr. lydminut*8,99 Euro pr. lydminut*
Videofiler8,99 Euro pr. videominute*8,99 Euro pr. videominute*
Tekster0,10 euro pr. ord0,10 euro pr. ord
Undertekst12,99 Euro pr. videominute12,99 Euro pr. videominute

Alle priser er netto plus moms. Manuel oversættelse af professionelle oversættere. * Returlevering: udskrift på originalsproget + oversættelse til målsproget.

Bestil din oversættelse nu på abtipper.de!


abtipper.de er den førende tyske udbyder af transskription af lyd- og videofiler. Vi translitterere og translate på alle verdenssprog. Konvertering og format svarer i hvert enkelt tilfælde til Transskriptionsregler. Særlige anmodninger er normalt mulige uden beregning.


Indholdsfortegnelse for denne artikel:


Oversættelsesudfordringer mellem tysk og engelsk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Få et interview transskriberet

 

Oversættelse mellem tysk og engelsk er særlig vanskelig på grund af den forskelle i grammatik, syntaks, ordforråd og kulturel kontekst. en kompleks opgave.

De to sprog adskiller sig f.eks. i den ordstilling. I det tyske sprog er sætningsposition ofte bruges til at understrege meningen i sætningen. På engelsk er ordstillingen derimod normalt mere fleksibel, og der lægges vægt på ved at bruge orddele som f.eks. adverbier eller ved at fremhæve bestemte ord. Derfor er det vanskeligt at bruge en bogstavelig oversættelse, da dette kan føre til en uforståelig eller unaturlig sætningsstruktur.

I det tyske sprog er sammensatte ord (Composita) er almindelige, hvor flere ord sættes sammen til én betydning. På engelsk skrives disse sammensatte ord dog ofte som separate ord. Dette kan føre til problemer i oversættelsen, da et tysk sammensat navneord kan have flere betydninger, som ikke altid kan dækkes af en enkelt engelsk oversættelse.


Tysk-engelsk oversættelse udfordringer

Der findes ikke noget, der hedder tysk Gemütlichkeit på engelsk!

Et eksempel på en udfordring i forbindelse med oversættelse fra tysk til engelsk er det tyske ord "Gemütlichkeit". Dette ord har ingen direkte ækvivalent på engelsk og kan oversættes forskelligt afhængigt af konteksten. En oversætter kan oversætte "Gemütlichkeit" med "hygge" eller "komfort", men disse ord kan ikke helt indfange betydningen af det tyske ord.

I den tyske kultur er "Gemütlichkeit" en vigtig værdi, som giver en følelse af tryghed og komfort. På engelsk findes der ikke et lignende ord, der kan indfange alle aspekter af dette begreb. Derfor er det vigtigt at tage hensyn til konteksten og eventuelt bruge en længere beskrivelse for at formidle betydningen af begrebet. F.eks. kunne "hygge" oversættes med "en følelse af komfort, hygge og varme" for at indfange begrebet mere nøjagtigt.

Hovedpine i England

Et andet eksempel på en udfordring i oversættelsen fra tysk til engelsk er sætningen "Jeg har hovedpine".

En bogstavelig oversættelse af denne sætning ville være "Jeg har hovedpine", hvilket er grammatisk korrekt, men måske ikke gengiver den fulde betydning af den tyske sætning. Et bedre engelsk udtryk kunne være "I have a headache", da man på engelsk almindeligvis bruger ental (en bestemt type hovedpine), mens man på tysk bruger flertal (hovedpine som symptom).

Det er vigtigt at tage hensyn til konteksten og de kulturelle forskelle mellem de to sprog for at opnå en præcis og passende oversættelse.


Engelsk tysk oversættelse udfordringer

Et eksempel på en udfordring ved oversættelse fra engelsk til tysk er brugen af præpositioner. Engelsk og tysk har forskellige regler for brugen af præpositioner, og det kan være svært at vælge den korrekte præposition i oversættelsen.

At stole på / på / med eller hvad?

Det engelske verbum "to rely on" kan f.eks. bruges med forskellige præpositioner, f.eks. "on", "upon" eller "with", afhængigt af konteksten. I oversættelsen til tysk skal der imidlertid vælges den korrekte præposition for at bevare sætningens betydning.

Et andet eksempel er det engelske verbum "to think about". På tysk kan dette verbum bruges med forskellige præpositioner, afhængigt af konteksten, f.eks. "om", "at" eller "tænke på". Det er vigtigt at forstå sætningens kontekst og at vælge den rigtige præposition i oversættelsen for at formidle sætningens betydning korrekt.

Forskelle i kagebagning.

Et vigtigt aspekt ved oversættelsen fra engelsk til tysk er den Grammatik. På engelsk er formuleringen ofte aktiv, mens man på tysk foretrækker en passiv formulering.

Den engelske sætning "John baked the cake" ville f.eks. på tysk snarere blive oversat med "John bagte kagen", dvs. passivt formuleret. Det er vigtigt at holde sig dette for øje for at sikre, at meningen i sætningen gengives korrekt, og at oversættelsen er flydende og grammatisk korrekt.

 


Falske venner i oversættelsen mellem tysk og engelsk

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Falske venner er ord, der lyder ens på begge sprog, men som har forskellige betydninger. Her er ti False Friends, der kan opstå, når man oversætter mellem tysk og engelsk, og som kan skabe forvirring, men også latter:

 • "Handy" - I Tyskland betyder "Handy" mobiltelefon, mens "handy" betyder "praktisk" på engelsk.
 • "gave" - På tysk er en "gave" farlig, mens "gift" på engelsk betyder gave.
 • "Tuxedo" - På tysk henviser "Smoking" til en aftenkjole, mens "smoking" på engelsk betyder rygning.
 • "Chef" - På tysk refererer "Chef" til den overordnede eller lederen, mens "chef" på engelsk betyder chef de cuisine.
 • "Faktisk" - På tysk betyder "aktuell" "nutid" eller "senest", mens "actual" på engelsk betyder "faktisk".
 • "Bekommen" - På tysk betyder "bekommen" "at modtage" eller "at få", mens "become" på engelsk betyder "at blive".
 • "Til sidst" - På tysk betyder "eventuell" "muligvis", mens "eventually" på engelsk betyder "til sidst".
 • "Fornuftig" - På tysk betyder "sensibel" følsomt, mens "sensible" på engelsk betyder "rimelig".
 • "Fabrik" - På tysk henviser "Fabrik" til en industribygning, mens "fabric" på engelsk betyder "stof" eller "tissue".

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan opstå falske venner i oversættelser, og at man omhyggeligt kontrollerer ords kontekst og betydning for at sikre, at oversættelsen er korrekt.


Det tyske og det engelske sprog i sammenligning

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Ligheder mellem tysk og engelsk

Tysk og engelsk er begge germanske sprog og har derfor en vis ligheder i grammatik, ordforråd og udtale. Her er nogle eksempler på ligheder mellem tysk og engelsk:

 • Ordets oprindelse: Mange ord på tysk og engelsk har en fælles oprindelse, da de begge kommer fra den samme germanske sprogfamilie. Nogle eksempler er "hus" (tysk) og "house" (engelsk), "mother" (tysk) og "mother" (engelsk) samt "water" (tysk) og "water" (engelsk).
 • Grammatik: Tysk og engelsk har visse grammatiske ligheder, f.eks. verber, navneord, adjektiver og pronominer. Begge sprog bruger også artikler og har en lignende struktur til at danne spørgsmål.
 • Udtalelse: Tysk og engelsk har nogle ens udtale regler, f.eks. for udtale af vokaler og konsonanter. Begge sprog har også en betoning, der kan gøre en forskel i ords betydning.
 • Sætningsstruktur: Tysk og engelsk har en lignende sætningsstruktur, fordi begge sprog anvender subjekt-verb-objekt (SVO). Det betyder, at subjektet kommer først, derefter kommer verbet og derefter objektet.

Forskelle mellem tysk og engelsk

Det engelske og det tyske sprog har udviklet sig uafhængigt af hinanden i flere århundreder, så der er forskelle i grammatik, udtale, ordforråd og sætningsstruktur. Her er nogle af de største forskelle:

 • Grammatik: Grammatikken på engelsk er relativt enkel sammenlignet med tysk. Engelsk har f.eks. ingen grammatiske kasus, ingen kønsspecifikke artikler og ingen komplekse endelser for adjektiver.
 • Udtale: Engelsk har en forholdsvis enkel udtale sammenlignet med det tyske sprog. Der er kun 26 bogstaver i det engelske alfabet, mens der er 30 bogstaver i det tyske alfabet. Desuden har engelsk mange stumme bogstaver og en intonation, der nogle gange kan være uregelmæssig.
 • Ordforråd: Engelsk har mange ord, der stammer fra andre sprog, især latin og fransk. Tysk har også mange låneord fra andre sprog, men de stammer ofte fra latin, græsk eller engelsk.
 • Sætningsstruktur: Sætningsstrukturen på engelsk er mere fleksibel end på tysk. Engelske sætninger kan ofte formuleres i en anden rækkefølge end på tysk uden at ændre betydningen.
 • Orddannelse: Engelsk har mange måder at danne ord på, især ved at bruge præfikser og suffikser til at danne nye ord. Tysk har også mange muligheder for orddannelse, men det er ofte mere kompliceret end engelsk.

Overordnet set har engelsk og tysk mange forskelle, men også ligheder. Begge sprog har deres egne styrker og udfordringer, som man altid skal have i baghovedet, når man oversætter i begge retninger.

 

   
Modersmålstalere i hele verden405 mio.130 millioner
Andensprogsstuderende på verdensplan1,5 mia.15,4 mio.
Antal bogstaver i alfabetet2630
Popularitet som fremmedsprogMeget højMedium
Antal ord i ordbogenca. 170.000ca. 300.000
Sætningens placeringSubjekt-verbum-objektSubjekt-objekt verbum
KonjugationSimpelKompleks
SprogfamilieGermanskGermansk
Accent-sorter på verdensplanca. 20ca. 7
Indflydelse på andre sprogStorLav

Historien om det engelske sprog

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Transskription Fremmedsprog

Det engelske sprogs historie begynder i den 5. århundrededa germanske stammer kom til de britiske øer og bragte deres sprog med sig. Den gamle engelsk er et meget bøjningspræget sprog med mange kasus og forskellige ordformer.

år 1066 erobrede Vilhelm Erobreren England og indførte fransk som elitens sprog. Dette gav anledning til middelengelsken kompleks blanding af gammelt engelsk, gammelt fransk og latin. Det er også den tid, hvor Chaucer skrev sine Canterbury Tales.

Denne fase af middelengelsk var præget af en standardisering af sproget. Chaucer skrev sine Canterbury Tales i denne periode.

I løbet af den tidlige moderne periode (16. til 18. århundrede) oplevede engelsk en enorm udvidelse af sit ordforråd gennem indførelsen af nye ord fra forskellige sprog såsom latin, græsk og spansk. Det er også den tid, hvor Shakespeare skrev sine værker.

17. århundrede begyndte en fase af standardisering af engelsk. De første ordbøger og grammatikker blev udgivet.

18. århundrede opstod der en form for engelsk kaldet standard engelsk. Denne form for sprog bruges nu som standard i mange engelsktalende lande.

19. århundrede Engelsk etablerede sig som et af de vigtigste verdenssprog. Engelsk blev sproget inden for videnskab, teknologi og politik.

20. århundrede Engelsk fortsatte med at udvikle sig med indførelsen af nye ord fra popkulturen, teknologien og internettet.

Engelsk er også det dominerende sprog på internettet og inden for videnskaben. Omkring 90 % af alle websteder er skrevet på engelsk, og de fleste videnskabelige publikationer udgives på engelsk.

Engelsk er et af de mest mest udbredte sprog i verden og tales af omkring 1,5 milliarder mennesker. Engelsk er det officielle sprog i i alt 67 lande og bruges som andetsprog i mange andre lande.

I alt er der mere end 1 milliard mennesker, der taler engelsk som fremmedsprog. Det er flere end noget andet sprog i verden. Ifølge EF Education First's English Proficiency Index topper Sverige listen over de lande med de bedste engelskkundskaber. Det anslås, at ca. 90 % af svenskerne kan tale engelsk. Andre lande med gode engelskkundskaber er Nederlandene, Danmark og Finland.

 

Nogle af de mest kendte dialekter af det engelske sprog er britisk engelsk, amerikansk engelsk og australsk engelsk. Disse dialekter har deres egne forskelle i udtale, grammatik og ordforråd.

Britisk engelsk

Britisk engelsk er den dialekt, der tales i Storbritannien. Der findes mange forskellige accenter, herunder Cockney-accent, Estuary English og RP (Received Pronunciation). RP er standarddialekten i Storbritannien og bruges ofte i medierne og i undervisningen.

Nogle af de særlige kendetegn ved britisk engelsk er udtalen af bogstaverne "r" og "t". I nogle accenter udtales bogstavet "r" ikke, mens bogstavet "t" i andre accenter udtales som en "glottal plosiv", hvilket betyder, at det dannes i halsen.

Amerikansk engelsk

Amerikansk engelsk tales i USA og har mange forskellige accenter, herunder sydstatsaccenten, New York-accenten og den californiske accent. Amerikansk engelsk har nogle forskelle i ordforrådet i forhold til britisk engelsk, f.eks. brugen af "flat" i stedet for "flat".

Nogle af de særlige kendetegn ved amerikansk engelsk er udtalen af bogstavet "r" og brugen af "z" i stedet for "s" i nogle ord. På amerikansk engelsk udtales bogstavet "r" normalt, og i nogle accenter er det endda understreget. Brugen af "z" i stedet for "s" er almindelig i nogle ord, f.eks. i "realise" eller "criticise".

Australsk engelsk

Australsk engelsk tales i Australien og har også sine egne særpræg. Det har visse ligheder med britisk engelsk, men der er også forskelle i ordforråd og udtale.

Nogle af de karakteristiske træk ved australsk engelsk er brugen af sammentrækninger og slangudtryk, f.eks. "arvo" i stedet for "afternoon" og "brekkie" i stedet for "breakfast". Med hensyn til udtale har australsk engelsk en tendens til en "nasal" lyd og en udtale af "i" som "ai".


Særlige kendetegn ved det engelske sprog

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Det engelske sprog har nogle særlige kendetegn, som adskiller det fra andre sprog:

 1. Stort ordforråd: Engelsk har et af de største ordforråd af alle sprog. Det anslås, at der er mere end 170.000 ord i de nuværende engelske ordbøger.
 2. Fleksibel sætningsstruktur: I modsætning til mange andre sprog har engelsk en fleksibel sætningsstruktur, hvilket betyder, at rækkefølgen af ord i en sætning kan variere uden at ændre betydningen.
 3. Konsonantklumper: Engelsk har mange ord med konsonantklynger, dvs. flere konsonanter i direkte forlængelse af hinanden, som kan være vanskelige at udtale for personer med andre sprog. F.eks. "strength" eller "twelfth".
 4. Uregelmæssige udsagnsord: Engelsk har mange uregelmæssige verber, hvor fortids- og deltagelsesformerne dannes på en anden måde end den sædvanlige endelse "-ed". For eksempel: go -> gik og eat -> spiste.
 5. Frasale udsagnsord: På engelsk bruges ofte såkaldte "phrasal verbs", som består af et verbum og en eller flere partikler, der ændrer verbets betydning. F.eks. "give up" eller "put off".
 6. Accent: Engelsk har en karakteristisk betoning, hvor bestemte stavelser i ord fremhæves. Accent kan også påvirke betydningen af et ord.

Disse særlige træk ved det engelske sprog kan være en udfordring for en korrekt oversættelse mellem tysk og engelsk.


Sjove fakta om det engelske sprog

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Det engelske sprog er fyldt med interessante og sjove fakta. Her er nogle "sjove fakta" om det engelske sprog:

 1. Ordet "set" har de fleste betydninger på engelsk. Det har i alt 464 forskellige definitioner i Oxford English Dictionary.
 2. Den længste engelske sætning, der nogensinde er skrevet, er over 13.000 ord lang. Den blev skrevet af William Faulkner i hans roman Absalom, Absalom!
 3. Bogstavet "E" er det mest almindelige bogstav på engelsk og har en hyppighed på ca. 11%.
 4. Ordet "O.K." siges at stamme fra græsk. Det siges at komme fra "olla kalla", som betyder "alt er godt".
 5. Sætningen "Den hurtige brune ræv hopper over den dovne hund" indeholder alle bogstaverne i alfabetet.
 6. Ordet "queueing" har fem på hinanden følgende vokaler.
 7. Der er ord på engelsk, som modsiger sig selv, f.eks. "cleave", som både kan betyde "at kløve" og "at samle".
 8. Ordet "fonetisk" er ikke skrevet fonetisk.
 9. "Farvel" stammer oprindeligt fra middelalderen og er en forkortelse for udtrykket "Gud være med jer".
 10. De fleste engelske ord stammer fra latin, fransk og germansk.

Vi starter dit projekt i dag: