Spela in intervjuer via telefon, Skype eller Zoom

Särskilt i tider då det offentliga livet nästan är förlamat och personliga kontakter till stor del undviks, är man beroende av användningen av fjärrintervjuer.

I grund och botten sträcker sig möjligheterna till fjärrintervjuer från den skriftliga versionen e.B. via e-post, till telefonkonferenser till videokonferenser,e.B. med Skype eller Zoom.

Nedan finns information om verktyg och tekniker, samt de bästa tipsen och knepen för attframgångsrikt genomföra och spela in fjärrintervjuer.


Distansintervju

Den här artikeln är ett utdrag från vår eBook Recording, Typing, Analyzeing - Guide to Conducting Interview & Transcription.

Boken finns som gratis nedladdning : Tareda på allt om transkription & Co nu!


De fem bästa tipsen för fjärrintervjuer

 1. Låt de intervjuade bestämma: Valet av verktyg bör göras beroende på den intervjuades tekniska villkor och preferenser.
 2. Enkelt är vackert: Om du själv eller den intervjuade till exempel aldrig har använt Skype eller Zoom.B, bör enklare procedurer som telefonen användas. Desto fler program och funktioner används, desto fler felkällor finns det.
 3. Ingen fjärrintervju utan testkörning: En fullständig testkörning, inklusive att lyssna på testinspelningen, är viktig. Vissa störningskällor (t.B störningar i mobiltelefoner) kan endast upptäckas under inspelningen.
 4. Observera dataskydd: När du spelar in via en tredjepartsleverantör (e.B. Skype eller Zoom) lagras vissa data i moln utomlands, med vilka vissa intervjuade inte samtycker. Alla deltagare bör uttryckligen samtycka till detta eller alternativt välja en annan variant (e.B. telefonintervju).
 5. Förbered dig väl: Det är bäst att läsa den kostnadsfria e-boken från abtipper.de i förväg för många fler användbara tips och tester av alla möjliga leverantörer och verktyg!

Innehållsförteckning i den här artikeln


Distansintervjuer: Fördelar och nackdelar

Tillbaka till innehållsförteckningen

Klassiskt är standarden i kvalitativ social forskning den personliga intervjuneller den personliga intervjun. Detta väljs vanligtvis på grund av dess enkla tillgänglighet, även inom marknadsundersökningar eller e.B. för avgångar av studenter. 

Ändå blir distansintervjuer allt populärare. Även utanför Corona-tider erbjuder de många fördelar jämfört med de klassiska personliga intervjuerna. När man väljer undersökningsmetod bör man vara medveten om dessa fördelar, men också om nackdelarna:

Fördelar med
Distansintervjuer

Nackdelar med
Distansintervjuer

 • -Jag är inte så bra på att se vad som Frånvaron av intervjuaren påverkar respondentens svar mindre eller inte alls (så kallad bias/interviewer effect eller social önskvärdhet)
 • Minskad icke-verbal information som kroppsspråk (inga icke-verbala signaler alls under telefonsamtal)
 • Mindre ansträngning i förberedelse (inga resekostnader, inga resekostnader etc.)
 • Intervjuarens fysiska närvaro ökar motivationen hos respondenterna (hämningströskeln för uppsägning är betydligt lägre för fjärrintervjuer)
 • Enklare schemaläggning
 • Inledande avstånd kan överbryggas svårare (för personliga intervjuer, e.B. erbjuder helt enkelt ett välkomnande och dryck genom handslag)
 • Intervjuer är också möjliga över längre geografiska avstånd (alltså: att öka antalet potentiella intervjupartners)
 • Negativ inställning till teknik eller brist på kunskap bland intervjuade (många föredrar samtal ansikte mot ansikte)
 • Samtalspartner kan genomföra intervju hemifrån och är mer avslappnad på grund av det välbekanta ramverket
 • Tekniska krav måste uppfyllas av intervjuare och intervjupartners
 • Högre anonymitet möjlig, särskilt för telefonintervjuer
 • Många möjliga störningskällor (t.B. på grund av dålig Internetanslutning)


I grund och botten kan fjärrintervjuer beskrivas som ett bra substitut för de klassiska personliga intervjuerna. Även här kan giltiga uppgifter samlas in och på grund av den högre variabiliteten
När det gäller den geografiska delen finns det mycket större möjligheter att välja ut potentiella intervjupartners. En grundläggande teknisk kunskap är dock viktig föratt genomföra intervjuerna. Denna aspekt kommer att diskuteras mer ingående i följande kapitel.


Tekniska krav för att genomföra fjärrintervjuer

Tillbaka till innehållsförteckningen

Precis som med personliga intervjuer på plats finns det också många förutsättningar för implementering av fjärrintervjuer.

Enklast: skriftligt eller per telefon

Spela in telefonsamtal

I grund och botten kan en åtskillnad göras mellan en telefonintervju och en intervju via en av de många onlinekonferensleverantörerna, till exempel Skype eller Zoom. För telefonintervjuer behöver du bara själva telefonen och ett sätt att spela in konversationen. Exakt vad som behöver beaktas förklaras nedan. Alternativt kan intervjun även genomföras per post eller e-post. Detta kräver lite tekniskt kunnande.

Onlinekonferenser: Med dator och headset

Spela in samtal

För att genomföra en fjärrintervju med ett verktyg för onlinekonferenser är den viktigaste förutsättningen naturligtvis närvaron av en dator och motsvarande program som Skype eller liknande.

Dessutom finns det två andra avgörande faktorer för att spela in en bra intervju. Den första är användningen av ett lämpligt headset eller hörlurar. Detta är särskilt viktigt så att ljudet inte spelas upp genom högtalarna på den bärbara datorn under konversationen, vilket skapar en ekoeffekt. Dessutom är ljudkvaliteten på hörlurar vanligtvis mycket bättre och störande omgivningsljud undertrycks, så att du kan fokusera på konversationen. Det är lämpligt att använda hörlurar som också innehåller en inbyggd mikrofon, eftersom mikrofonerna som är installerade i datorn vanligtvis bara erbjuder en genomsnittlig inspelningskvalitet.

Videokonferenser: Webbkamera med tillräcklig bildkvalitet

Distansintervju

Det andra centrala kravet är närvaron av en kamera föratt återskapa situationen för det personliga samtalet på bästa möjliga sätt. Nästan alla bärbara datorer har redan en webbkamera med tillräcklig bildkvalitet. Om du däremot använder en stationär dator måste en extern webbkamera köpas. I båda fallen bör bildkvaliteten vara så hög att du kan se din motpart mycket bra. En upplösning på minst 1920×1080 pixlar (Full HD) och en bildhastighet på 30 bildrutor per sekund (FPS) rekommenderas.

Dessutom rekommenderar vi att du ansluter datorn direkt till routern med en LAN-kabel under samtalets varaktighet, eftersom WLAN-kvaliteten kan variera kraftigt under vissa omständigheter och detta påverkar samtalets gång negativt. I allmänhet är en stabil Internetanslutning naturligtvis ett grundläggandekrav om intervjun genomförs via Internet.

Dessutom är det vettigt att alltid utföra en testkörning i förväg föratt kontrollera om funktionaliteten hos ljud- och videoteknik ges. Utöver de tekniska aspekter som redan nämnts bör följande komponenter också beaktas i en fjärrintervju:

 • Klädkod: Välj rätt kläder för respektive samtalspartner

 • Bakgrund:Om möjligt bör platsen för konversationen väljas på ett sådant sätt att du är framför en neutral bakgrund som inte distraherar under denna tid. Det innebär också att det finns tillräckligt med belysning. Direkt ljus bestrålning eller skuggor bör undvikas.

 • Undvik störningar: Förberedelsenav konversationen inkluderar också att eliminera möjliga störningskällor genom att.B till exempel ställa in smarttelefonen till tyst och inget fönster är öppet i rummet.

 • Ögonkontakt:Även om samtalspartnerns ansikte visas på skärmen bör du försöka titta in i kameran så mycket som möjligt för att förmedla intresse och uppmärksamhet.

Spela in fast telefonsamtal

För att spela in fjärrintervjuer med en konversationspartner finns det en mycket enkelmetod som inte kräver användning av datorer, programvara eller Internet.

Spela in telefonsamtal
Tillbaka till innehållsförteckningen

För att göra detta ringer du helt enkelt intervjupartnern via fast telefon eller mobiltelefon,ställer in din egen telefon på högtalare, placerar en inspelningsenhet (röstinspelare eller mobiltelefon) bredvid den och spelar därmed in konversationen.

Med alla kommersiellt tillgängliga fasta telefoner och mobiltelefoner är en högtalare redan permanent installerad,så att du enkelt kan ställa in telefonen högt och därmed tillåta en inspelning. Motsvarande funktion kan vanligtvis slås på och stängas av genom att trycka på knappen med en stiliserad högtalare.

Vissa äldre fasta telefoner kanske inte har en sådan funktion. Ljudet utan högtalare endast från öronkåporna är för tyst i dessa fall för en rimlig inspelning, varför inspelningsalternativet som beskrivs här inte är möjligt.

Precis bredvid telefonens högtalare placerar du helt enkelt en inspelningsenhet och spelar in konversationen med den. Det rekommenderas att ringa samtal via den fasta linjen och att använda en röstinspelare för inspelning.

Naturligtvis kan du också ringa med en mobiltelefon, ställa in den högt, sätta en annan smartphone bredvid den och spela in konversationen med den. Här finns det dock en risk att det ibland kan komma till ljud (störningar)om enheternas radiovågor överlappar varandra och stör varandra. Dessa störningar kan vara så allvarliga att en senare transkription och utvärdering görs mycket svårare. När du gör inspelningen kan du inte med säkerhet avgöra om sådana störande ljud uppstår i det enskilda fallet, detta kan bara ta reda på när du lyssnar på inspelningen. I detta fall rekommenderas det därför starkt attringa ett testsamtal och en testinspelning för att utesluta dessa ibland förekommande störande ljud.

Detta mycket enkla inspelningsalternativ för distansintervjuer är särskilt lämpligt för en-till-en-intervjuer,där icke-verbala signaler från den intervjuade är mindre relevanta. Om så inte är fallet eller om det är en gruppkonversation rekommenderas den metod som just beskrivs mindre.


Fördelar med att registrera fasta samtal


Nackdelar med att registrera fasta samtal

 • Samtalspartnern kan utföra konversationen utan ytterligare hårdvara eller programvara samt utan internetanslutning
 • Speciellt när du ringer ett telefonsamtal eller spelar in med mobiltelefonen, ibland störande bakgrundsljud (störningar)
 • Mycket lätt att använda
 • Komplicerat när man intervjuar flera personer på olika platser
 • Ingen användning av Internet, fördelaktigt vid den andra personens dataskyddsproblem
 • Kommunikation uteslutande via ljudspår, ingen personlig interaktion via video

Spela in konferenssamtal

Spela in ett konferenssamtal

Tillbaka till innehållsförteckningen

En telefonkonferens är snabbt upp och lätt att genomföra. För detta ändamål finns det många, delvis gratis leverantörer på Internet. Det finns många lämpliga leverantörer som har certifikat från TÜV eller andra jämförbara institutioner. Vi presenterar de bästa leverantörerna nedan.

För en telefonkonferens räcker det med en enkel fast telefon eller mobiltelefon. För att starta konferenssamtalet måste det först registreras hos en lämplig leverantör. Som regel krävs endast ett namn och en e-postadress för detta, med avgiftsbaserade leverantörer krävs ytterligare information, till exempel en faktureringsadress.

Om aktiveringen har gjorts av telefonkonferensleverantören kommer du att tilldelas ett så kallat telekonferensrum. I det här virtuella rummet kan alla deltagare ringa in. För detta ändamål får deltagarna ett uppringningsnummer och en konferens-PIN-kod. Med dessa data kan vem som helst äntligen ringa in till konferensen, med telefonen eller mobiltelefonen.

För många leverantörer startar konferensen inte förrän minst två deltagare har ringt in. För organisationen är det vettigt om en person tar över konferensledningen. Beroende på leverantör kan en separat PIN-kod för konferensledare också begäras för detta.

Konferensledningen kan också ta på sig moderatorns funktion, som tar över uppgifter som öppnandet av konversationen och presentationen och namngivningen av de enskilda talarna. Detta underlättar också den senare talaruppgiften i den senare transkriptionen (se även den separata artikeln om gruppdiskussioner). Moderatorn håller också ett öga på tiden, samordnar talen och sammanfattar de viktigaste punkterna igen i slutet av konferensen.

Om telefonkonferensen spelas in ska alla deltagare informeras i förväg. Vidare bör man komma överens om vem som ska stå för kostnaderna för konferensen, deltagarna, konferensledaren eller företaget.


Som leverantör av ett konferenssamtal rekommenderar vi:

easyAudio (https://easy-audio.de/)

 • Kostnad på 9 cent per minut per deltagare
 • Kan användas utan avtal, även utan registrering
 • Enkelt och tydligt
 • För upp till 20 deltagare
 • Webbkonferenser möjliga (dela skärm)
 • Moderator PIN-kod möjlig
 •  Inspelningsfunktion möjlig

Den okomplicerade providern: Med easyAudio kan telefonkonferensen startas direkt. Allt du behöver göra är att klicka på "start nu"-knappen på webbplatsen och du kommer omedelbart att få en PIN-kod (användbar i 3 dagar) och ett uppringningsnummer. Registrering är inte nödvändig, men möjligt om ett konferensrum ska bokas permanent. Detta ger fördelen att PIN-koden är giltig på obestämd tid, moderatorfunktionen aktiveras, en gratis webbkonferens, dvs. delning av skärminnehåll och chattfunktioner ställs in och inspelningsfunktionen aktiveras. Sammantaget är alla tjänster hos leverantören lätta att hantera och telefonkonferensen kan starta snabbt och enkelt.


meetyoo (https://meetyoo.com/de/produkte/business-meeting/)

 • Kostnad på 9 cent per minut och deltagare (BusinessMeeting Flex)
 • Webbkonferenser möjliga (dela skärm)
 • Uppringningsnummer över hela världen
 • För upp till 50 deltagare
 • Uppringning med extra säkerhets-PIN-kod
 • Gratis inspelningsfunktion

Den professionella leverantören: meetyoo riktar sig främst till företag och erbjuder olika tariffer där priset är per minut eller månad. Månadsabonnemang kan sägas upp månadsvis. I alla taxor är det möjligt att styra konferensen online, dela skärmen, spela in telefon- eller webbkonferensen, schemalägga konferensen via Outlook och bjuda in deltagare att ringa in med datorn. Konferenser med fler än 50 deltagare kan också anordnas på begäran. Meetyoo erbjuder därmed alla viktiga funktioner som är nödvändiga för en konferens och kan efter överenskommelse utökas individuellt med ytterligare funktioner.


SmartKonferens ( https://www.smartconference.de/)

 • Telefonkonferenser till fast pris (29,90 Euro/månad, kan ställas in månadsvis)
 • Enkel och snabb onlinebeställning
 • För upp till 25 deltagare
 • Uppringningsnummer över hela världen
 • Gratis inspelningsfunktion

Den tydliga och kompakta leverantören: Med SmartConference finns ett rum för telefonkonferenser permanent. Detta rum är då tillgängligt när som helst. Åtkomstdata skickas omedelbart efter beställningen, PIN-koden är permanent giltig. Tariffen inkluderar också en inspelningsfunktion och onlinekonferenskontroll. Med SmartConference är det snabbt och enkelt att skapa en konferens. Funktionerna är tydliga och lätta att förstå.


Dessutom finns det naturligtvis också gratis leverantörer, .B. meetGreen. Särskilt i tider då dessa tjänster används mycket kan det dock finnas begränsningar, fram till nedläggningen av tjänster, vilket redan har skett delvis under coronakrisen.


Smartphone-appar för inspelning av telefonintervjuer

Spela in telefonintervju

Tillbaka till innehållsförteckningen

För inspelning av telefonintervjuer bör liknande åtgärder vidtas som för intervjuer som spelas in på plats. Detta inkluderar till exempel att mobiltelefonen ska bytas till flygplansläge under inspelningen. I princip bör samtalspartnern informeras om registreringen och allt kring dataskyddet bör överenskommas.

Det finns många appar för inspelning av telefonintervjuer. Vi har testat några och presenterar de bästa här.


För iPhone / iOS rekommenderar vi:

Samtalsinspelare (iOS)

Samtalsinspelaren för iOS-enheter erbjuder många funktioner, till exempel ett urval av olika format och den automatiska raderingsfunktionen för ljudfiler. Viktiga punkter kan markeras under konversationen.

Appen använder inte mobiloperatörens vanliga linje när du ringer samtal, men upprättar en anslutning till apptillverkarens VoIP-server. Inspelningarna lagras på den mobila enheten och kan spelas där. Dessutom kan inspelningen skickas via e-post och överföras till datorn via "iTunes File Sharing". Dessutom kan inspelningen exporteras till "Dropbox", "Google Drive" och andra tjänster eller delas via "WhatsApp".

Både nationella och internationella samtal stöds, men kredit krävs för varje samtal, så det finns extra kostnader i samband med att använda appen. Priserna varierar beroende på plats och för internationella samtal.


TapeACall (iOS)

App TapeACall för iOS-enheter är lätt att använda och erbjuder alla viktiga funktioner för att kunna spela in samtal professionellt. När en prenumeration har prenumererats kan obegränsade samtal och inspelningar göras. Både inkommande och utgående samtal kan spelas in. Ett så kallat 3-vägs telefonsamtal genereras mellan uppringare, samtal och TapeACall-tjänsten. För att göra detta kan appen öppnas under telefonsamtalet och inspelningen kan startas. Inspelningarna är sedan tillgängliga inom några sekunder via länk som nedladdningsbara MP3-filer. Dessutom kan de delas via vanliga sätt (e-post, WhatsApp, Dropbox, Google Drive, etc.). Appen stöder samtal över hela världen utan extra kostnad. Detta gör kostnaderna mycket tydligare jämfört med samtalsinspelaren.

Detta är en av anledningarna till att vi rekommenderar TapeACall-appen för inspelningar med iOS-enheter. För en engångsinspelning kan det dock också vara meningsfullt att använda samtalsinspelaren, eftersom det inte finns något behov av att avsluta en årlig prenumeration, men endast individuell kredit måste köpas.

För inspelning av WhatsApp-samtal på iOS-enheter kan du också ladda ner TechSmith Capture-appen (https://apps.apple.com/de/app/techsmith-capture/id1266321056). Den tredje parten är fri. Detta gör att både skärmen och ljudet kan spelas in.


För Android rekommenderar vi:

Spela in samtal - Cube ACR (Android)

Samtalsinspelning - Cube ACR är en gratis app för Android-enheter. I standardversionen visas annonser. För en annonsfri version kan premiumprenumerationen bokas. Detta erbjuder också ytterligare funktioner, till exempel att spara i flera format, automatisk säkerhetskopiering och återställa till molnlagring, ställa in ett PIN-lås, markera ett inspelningsområde genom att skaka mobiltelefonen och mycket mer.m. Även utan en premiumprenumeration erbjuder appen alla nödvändiga funktioner för att spela in telefonsamtal. Förutom samtal via telefon stöds också en mängd olika tjänster, till exempel Skype, Viber, WhatsApp, Hangouts, Facebook och WeChat.

Inspelningen kan starta automatiskt om en motsvarande bock har ställts in i appen. Dessutom kan inspelningen också begränsas till vissa kontakter och andra kontakter kan uteslutas. En ytterligare funktion är att förbättra telefonens kvalitet genom att göra röster högre.

Sammantaget har appen en tydlig och användarvänlig design och erbjuder gratis alla funktioner som är användbara för en inspelning av telefonsamtal av god kvalitet.


Spela in Skype

Ett sätt att spela in fjärrintervjuer är att spela in samtal eller videosamtal via Skype.

Spela in Skype

Tillbaka till innehållsförteckningen

Detta är fördelaktigt om alla deltagare är Skype-användare, men enligt Skype är detta inte nödvändigt. En dator eller mobil enhet med mikrofon och högtalare samt en Internetanslutning eller dataanslutning krävs också. Installationen av Skype är gratis på denna länk: https://www.skype.com/de/thank-you-skype/.

Skype är tillgängligt för Windows, Mac OS X och Linux. Dessutom kan Skype installeras på Android (e.B. i Google Play Store) och iPhone (e.B. i App Store) mobila enheter.

Skype är mycket vanligt och tillåter samtal runt om i världen via Wi-Fi eller en mobil dataanslutning. Vanligtvis är dessa till och med gratis. Det är lätt att använda och erbjuder många ytterligare funktioner, till exempel en översättarfunktion. Ett köp är därför också användbart utöver inspelningen av intervjuer.

Inspelningen är molnbaserad, så inget lagringsutrymme förbrukas på din egen enhet. Vad detta innebär för dataskydd förklaras ytterligare. I princip meddelas dock varje samtalsdeltagare om inspelningens början,så att ingen inspelning kan göras i hemlighet. Om en skrivbordsskärm delas under intervjun kommer detta också att inkluderas.

Så snart en deltagare stoppar inspelningen avslutar samtalet eller lämnar gruppsamtalet stoppas inspelningen och den slutförda inspelningen publiceras i Skype-chatten där samtalet ägde rum. I chatten är inspelningen sedan tillgänglig i 30 dagar. Under denna tid kan inspelningen laddas ner och lagras lokalt. Högst 24 timmar kan spelas in, annars är det möjligt att dela upp anropet i flera filer.

I en intervju med två personer kan den ena samtalspartnern helt enkelt ringa den andra och följa stegen nedan för att spela in samtalet. För ett samtal mellan flera personer är det vettigt att starta ett möte. Skype genererar en länk som kan skickas eller delas till andra deltagare. Då kan samtalet börja. Detta kan också skapas för en viss dag vid en viss tidpunkt.

Så här startar du inspelningen:

 1. Under samtalet klickar du på de tre punkterna (...) för att öppna fler alternativ.
 2. På skrivbordet: Starta inspelningen Spela in Skype klicka.
 3. På den mobila enheten: Tryck på cirkeln.
 4. En banderoll visas som informerar dig om att inspelningen börjar.

Så här sparar du Skype-inspelningen:

 1. I chatten:
  På skrivbordet: Klicka på fler alternativ Spela in zoom klicka.
  På mobil enhet: Pausa samtalsinspelningen.
 2. Ladda ner och spara inspelningen som en MP4-fil:
  På skrivbordet: Välj Spara som nedladdningar om du vill spara filen i mappen Nedladdningar eller välj Spara som för att bestämma en plats.
  På din mobila enhet: Välj Spara för att spara inspelningen på Mina inspelningar.

Så här delar du en Skype-samtalsinspelning:

 1. I chatten:
  På skrivbordet: Klicka på fler alternativ Distansintervju klicka.
  På mobil enhet: Pausa samtalsinspelningen.
 2. Välj Vidarebefordra om du vill spela in för en annan
  Dela chatt.

Andra alternativ:

 • Välj meddelanden
 • Avlägsna
 • Rapportera (som missbruk eller skräppost)

Spela in Google Hangouts

Tillbakatill innehållsförteckningen

Med Google Hangouts kan du ringa samtal och skicka SMS via Wi-Fi eller en mobil dataanslutning.

Detta kräver ett Google-konto, en dator eller mobil enhet med mikrofon och högtalare samt en Internetanslutning eller dataanslutning. Dessutom kan en snabbmeddelandekonversation hållas eller ett Hangout-videosamtal kan startas.

Samtidigt utvecklas den klassiska Hangouts till två produkter: Hangouts Chats och Hangouts Meet. Övergången förväntas ske under andra halvåret 2020. Hangouts Meet är ett videokonferensverktyg som kan användas på datorer och smartphones.

Detta gör det möjligt att spela in inspelningarna. Detta kräver också G-Suite, som kan testas gratis
Jaghttps://gsuite.google.com/intl/de/?utm_campaign=apps-help-centerpromotion&utm_medium=et&utm_source=apps-help-center&utm_content=de&ctx=182076.

Så här spelar du in med Google Hangouts:

 1. Aktivera Google Drive. Det är här inspelningen lagras.
 2. Aktivera inspelning för Meet. Om du vill att inställningen endast ska gälla för specifika personer grupperar du användarnas konton i en organisationsenhet eller lägger till personerna i en konfigurationsgrupp.
 3. Den här inställningen måste aktiveras av en G Suite-administratör (mer om detta i följande avsnitt) så att andra kan visa den senare.
 4. Lärare kan spela in en videokonferens om de är inloggade på sitt G Suite-konto, till exempel Gmail. Detta gäller inte kursdeltagare.

I inspelningen visas den aktiva talaren och allt presenterat innehåll. Andra fönster eller meddelanden visas inte.

Inspelningarna lagras i arrangörens Google Drive-mapp under "Meet Recordings". Arrangören och, i förekommande fall, personen som startade inspelningen får ett e-postmeddelande med en länk till inspelningen. Den här länken infogas också i den avtalade tiden i kalendern.

Alla inblandade meddelas när inspelningen startas eller stoppas.

Logga in på G-Suite som administratör:

 1. I valfri webbläsare ringer du upp URL:en admin.google.com.
 2. Klicka på Lägg till konto.
 3. På inloggningssidan anger du e-postadressen och lösenordet för administratörskontot.

Administratören har särskilda behörigheter och kan hantera tjänster för andra användare av organisationen.


Spela in zoom

Spela in zoom

Tillbaka till innehållsförteckningen

En ännu inte så välkänd, men mycket kraftfull leverantör för fjärrintervjuer är Zoom (www.zoom.us).

Den grundläggande funktionen är jämförbar med Skypes, därdeltagare i ett samtal inte behöver sitt eget Zoom-konto.

Som moderator kan du skapa en länk till ett möte efter en engångsregistrering och använda den för att bjuda in en eller flera andra deltagare. Mötet är då möjligt med ljud- eller videospår och även vanliga funktioner för att dela din egen skärm för andra eller parallella chattar ges.

Konversationer via Zoom kan spelas in enligt följande video:

Zoom är enkelt och självförklarande och intuitivt att använda,för smartphones finns det motsvarande appar. Om du har några frågor har Zoom ett detaljerat hjälp- och supportavsnitt. Några av hjälpvideorna och texterna förutsatt att det bara finns tillgängliga på engelska.

I flera tester var ljud- och videokvaliteten god och stabil utan avhopp,naturligtvis förutsatt att alla deltagare hade en tillräckligt snabb Internetanslutning.

Det finns en gratis "Basic" -version. Som en begränsning är gruppdiskussioner begränsade till en maximal längd på 40 minuter. Anslutningen kopplas sedan från automatiskt och en ny gruppkonversation måste startas för att fortsätta. I "Pro" -kontot för 13.99 euro per månad finns inte en sådan gräns.

I gratisversionen kan intervjun sparas på din egen dator. Denna inspelningsfunktion är mycket bekväm. Det enda viktiga är att se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på din egen dator. Särskilt videofiler kan snabbt ta upp flera gigabyte lagringsutrymme.

En sådan inspelning på din egen enhet är inte möjlig om du använder Zoom som moderator via en mobil enhet. I den betalda Pro-versionen är lagring i Zooms moln möjlig. "Pro"-kontot innehåller ett lagringsutrymme på 1 GB, som dock snabbt är uttömt under videoinspelningar. Ytterligare lagringsutrymme kan köpas mot en extra kostnad.

Om endast ljudspåret för ett samtal krävs kan detta naturligtvis också spelas in med en intilliggande röstinspelare när den används via en mobil enhet.

Zoom har fått mycket uppmärksamhet, särskilt sedan Coronakrisen. Detta har emellertid också lett till att vissa brister i dataskyddet har upptäckts. Enligt egen information har företaget nu åtgärdat dessa – se även ytterligare information på denna sida.


Fördelar med Zoom


Nackdelar med Zoom

 • Deltagarna behöver inte ett eget Zoom-konto
 • Gruppsamtal med mer än 40 minuter och inspelningar av intervjuer som genomförs med mobila enheter endast från Pro-versionen för 13,99 euro per månad (kan avbrytas varje månad)
 • Individuella och gruppdiskussioner med ljud och video möjlig, enkel hantering för moderator och deltagare
 • Samtalspartner behöver hårdvara (dator eller mobiltelefon) med tillräckligt snabb Internetanslutning
 • Mycket stabil anslutning utan avbrott, bra ljud- och videokvalitet
 • Okänd än andra leverantörer, därför möjligen mer oro från samtalspartnerns sida än med andra mer populära leverantörer (e.B. Skype)

Visa illustrativt material online

Intervju om samtyckesförklaring

Tillbaka till innehållsförteckningen

I fjärrintervjuer är den personliga interaktionen begränsad,eventuella missförstånd syns inte omedelbart genom icke-verbala signaler. Bra förberedelser är därför viktiga.

Relevant bakgrundsinformation, e.B en intervjuguide, bör i bästa fall utbytas i förväg via e-post. På så sätt kan samtalspartnern skriva ut dessa dokument och förbereda sig väl.

Under intervjun kan du dela din skärm med den andra personennär du använder videokonferensverktyg som Skype eller Zoom. På detta sätt kan han se ytterligare material utan att behöva göras tillgänglig för honom som en fil. Det är också möjligt för den intervjuade att dela sin skärm för att använda sina egna dokument till intervjuaren för att illustrera sina svar.


Skriftliga distansintervjuer

skriftlig intervju

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ibland är en direkt konversation via telefon eller video inte möjlig eller inte önskvärd. Detta kan till exempel vara fallet.B om de tekniska kraven inte uppfylls eller om samtalspartnern helt enkelt vill undvika behovet av ett spontant svar på frågor.

En mycket klassisk form av distansintervju är sedan den skriftliga varianten,där frågorna skickas till den andra personen och besvaras av honom skriftligen. Detta är möjligt på klassiskt sätt via post eller e-post eller via ett chattverktyg som WhatsApp. Frågor kan sedan klargöras i ytterligare en skriftlig omgång.

I vissa fall kombineras denna skriftliga variant också med en intervju om till exempel.B fakta eller bakgrundsinformation först förtydligas via ett skriftligt utbyte och sedan används det personliga samtalet för tolkningen av detta.

Erfarenheten har visat att det med denna typ av intervju finns risk för avsevärda förseningar i svaren fram till en fullständig uppsägning av samtalet av intervjupartnern. Det rekommenderas därför endast i särskilda undantagsfall där ramvillkoren föreskriver detta.

Dataskydd för fjärrintervjuer

Intervju om integritetspolicy

Tillbaka till innehållsförteckningen

För det första gäller naturligtvis dataskyddskraven för intervjuer på plats även för fjärrintervjuer. Undertecknandet av samtyckesförklaringen kan också enkelt göras med digitala kommunikationsmedel, e.B. via e-post.

Men särdragen hos fjärrintervjuer är att programvaran som används för detta ändamål är ett extra medium som nödvändigtvis också får tillgång till de insamlade uppgifterna. Den konfidentiella informationen förblir inte längre uteslutande hos intervjuaren, men är också tillgänglig för företaget som tillhandahåller programvaran. Som ett resultat kan en intervjuare aldrig garantera sin samtalspartner hundra procent konfidentiell hantering av de insamlade uppgifterna.

Särskilt med Internetbaserade leverantörer som .B Zoom har det under de senaste veckorna förekommit upprepade rapporter om oegentligheter i dataskyddet eller överföring av data till andra företag (e.B. Facebook). Enligt företagets egen information har dessa sårbarheter nu åtgärdats, se mer detaljerad presentation här.

Ändå kan program som Skype eller Zoom naturligtvis fortfarande användas för fjärrintervjuer. Det är dock viktigt att i förväg hänvisa till tillverkarnas separata riktlinjer för dataskydd. Användarna måste ändå gå med på detta när de startar programvaran, så att detta redan har gjorts om samtalspartnern använder programmet e.B. för privata ändamål.

Det är dock problematiskt att inspelningarna lagras under en viss tid av de vanliga leverantörerna. Dessutom är det företag som har sitt huvudkontor i USA och därför inte omfattas av GDPR. Alla uppfyller dock skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA och skölden för schweizisk och amerikansk integritet. Dessutom kan ett separat orderbehandlingsavtal, som uppfyller kraven i artikel 28 i GDPR, ingås med respektive leverantör för att säkerställa dataskyddsefterlevnad.

Om ingen personlig intervju är möjlig och särskilt kritiskt eller explosivt intervjuinnehåll ska diskuteras, finns det också lämpliga programvaruleverantörer som lägger särskild vikt vid datasäkerhet. Här rekommenderar vi till exempel .B konferenstjänstleverantören "DFNConf" utvecklad av det tyska forskningsnätverket, för vilket medlemskap i en forskningsinstitution dock är en obligatorisk förutsättning. Andra alternativ med krypterad kommunikation och ökat fokus på dataskydd är de två verktygen "Jitsi-Meet" och "Nextcloud Talk".

På grund av den mindre utbredda användningen av leverantörerna måste du dock göra utan många funktioner här. I dessa fall kan intervjun också genomföras via telefon eller skriftligen, då finns det ingen tredjepartsleverantör där uppgifterna kan lagras.

Sammantaget kan intervjuer i alla vanliga sammanhang också enkelt genomföras som fjärrintervjuer med lämplig programvara. Det är dock alltid viktigt att uttryckligen påpeka respektive leverantörs tillämpliga riktlinjer för dataskydd till samtalspartnern. Det kan också vara meningsfullt att ingå ett separat orderbehandlingsavtal med företaget som tillhandahåller programvaran.

Beställ din transkription nu på abtipper!


Fler frågor och svar

✅ Hur spelar man in en telefonintervju?

För inspelning av ett telefonsamtal Det finns flera sätt att spela in ett telefonsamtal:

1) Ställin telefonen på "högt" och sätt in en diktafon. diktafon bredvid den för inspelning.
2)Använd en mobilapp som gör det möjligt att spela in ett telefonsamtal (t.ex. TapeACall (iOs) eller Anruf Aufzeichnen (Android)
3) Använd en leverantör av konferenssamtal med inspelningsfunktion (t.ex. meetyoo)

Det är endast tillåtet att spela in ett telefonsamtal om den andra parten samtycker.

✅ Hur spelar jag in Skype?

Det är enkelt att spela in en Skype-video:

– Under samtalet klickar du på de tre punkterna (...) för att öppna fler alternativ.
– På skrivbordet: Starta inspelningsklick.
– På den mobila enheten: Tryck på cirkeln.
– En banderoll visas som informerar dig om att inspelningen börjar.

En inspelning av en Skype-video är endast tillåten om den andra personen samtycker till den.

✅ Hur spelar jag in zoom?

Att spela in Zoom är mycket enkelt:

– Som moderator klickar du på ikonen (cirkeln) längst ner till höger för att börja spela in.
– Som deltagare är antagning endast möjlig om moderatorn ger dig tillstånd att göra det.

En inspelning av Zoom är endast tillåten om alla deltagare samtycker till den.

✅ Krävs det en samtyckesförklaring för att spela in en intervju?

En skriftlig samtyckesförklaring till inspelningen av en intervju är inte absolut nödvändig. Det räcker också .B muntlig förklaring i början, vilket bekräftas muntligen av den intervjuade.

Särskilt om intervjuerna fortfarande används,t.B. i samband med en publikation, är ett skriftligt avtal vettigt. Detta bör klargöra exakt vad som händer med data, var de lagras och återanvänds och när de raderas igen.

Vi startar ditt projekt idag: