Wat is het verschil tussen eenvoudige en toegankelijke ondertitels?

Wanneer is een video eigenlijk toegankelijk?

En wat onderscheidt toegankelijke ondertiteling?

Een jongeman bekijkt een video met toegankelijke ondertitels op een computerscherm.
Ondertitels vergemakkelijken de video-ontvangst!

Hieronder vindt u:

Wanneer is een video toegankelijk?

Wat zijn de kenmerken van eenvoudige ondertitels?

Welke andere informatie bevatten toegankelijke ondertitels?

Voorbeeld video! Verschillen tussen eenvoudige en toegankelijke ondertitels

Toegankelijke ondertitels: wat maakt ze speciaal

Verdere vragen en antwoorden


Wanneer is een video toegankelijk?

Om aan de behoeften van verschillende doelgroepen te voldoen, moet een video die online beschikbaar is, op verschillende niveaus toegankelijk zijn.

Dit omvat:

Een toegankelijke en bruikbare integratie in de website.

Het verstrekken van ondertiteling, hoofdzakelijk voor mensen met gehoorproblemen.

Het verstrekken van audiobeschrijving, in de eerste plaats voor mensen met een visuele handicap.

Daarom moet er reeds bij de productie van de video op worden gelet dat er in beeld en geluid voldoende ruimte overblijft voor ondertiteling en audiobeschrijving. Een langzamer spreektempo en begrijpelijke taal maken het ook gemakkelijker voor verschillende gebruikersgroepen om de video te begrijpen.

! Niet-moedertaalsprekers of mobiele gebruikers die in het openbaar video's willen bekijken, gebruiken ook ondertitels.

! Ondertitels maken websites zoekmachinevriendelijker.


Wat zijn de kenmerken van eenvoudige ondertitels?

Onze richtlijnen voor ondertitels bevatten zowel informatie over Presentatie en vorm van de ondertitels en ook de inhoudsontwerp. U kunt ons aanbod hiervinden .

In het algemeen bevatten ondertitels alle mondelinge verklaringen van de personen die in een video voorkomen. Om de ondertitels gemakkelijk leesbaar te maken, zijn deze uitspraken enigszins afgevlakt. Dit betekent dat grammaticale fouten, bijvoorbeeld een onjuiste zinsbouw of herhaalde woorden, worden gecorrigeerd. Dit maakt korte en gemakkelijk te begrijpen ondertitels mogelijk.

Bestel nu ondertitels voor uw video!

Welke andere informatie bevatten toegankelijke ondertitels?

Ons assortiment ondertitels omvat niet alleen eenvoudige ondertitelsmaar ook Toegankelijke ondertitels. Toegankelijke ondertitels omvatten ook alle verbale uitspraken in een video. In het geval van toegankelijke ondertitels wordt de afvlakking alleen toegepast als de grammaticale fout niet van groot belang is voor het algemene begrip.

Hier is een voorbeeld:

Een persoon die stottert wordt geïnterviewd over het onderwerp stotteren. Het stotteren van de persoon is dus belangrijk om te begrijpen waarom deze persoon over dit specifieke onderwerp wordt geïnterviewd. Het stotteren moet in de ondertiteling worden opgenomen.


In het algemeen:

Toegankelijke ondertitels bevatten alle akoestische informatie die nodig is om een video volledig te begrijpen. Zij zijn bedoeld om een volledige ontvangst van de video mogelijk te maken.

Ondertitels zijn bedoeld om slechthorenden hetzelfde kennisniveau te geven als horende mensen, maar niet om hen een voorsprong te geven.

Goed om te weten:

Tekstgetrouwheid is bijzonder belangrijk bij toegankelijke ondertitels. Doofheid is een spectrum en veel slechthorenden zijn niet volledig doof. Mensen met restgehoor gebruiken het geluidsspoor en de ondertitels tegelijkertijd. Een hoge mate van consistentie tussen audio en tekst is daarom essentieel.

Naar boven


De volgende voorbeeldvideo illustreert de verschillen tussen eenvoudige en toegankelijke ondertitels:

!B

Videobeschrijving: Dezelfde video loopt twee keer naast elkaar. Verschillende matrozen in donkerblauwe uniformen zitten in een onderzeeër. De onderzeeër is op een duiktocht in de zee. De video aan de linkerkant bevat eenvoudige ondertitels, die alleen de mondelinge verklaringen van de personen bevatten. De video hiernaast bevat toegankelijke ondertitels die, naast de mondelinge verklaringen van de personen, ook informatie geven over verdere akoestische informatie, zoals geluiden en muziek.


Naast de mondelinge verklaringen van de personen, wordt de volgende akoestische informatie ondertiteld in het geval van toegankelijke ondertitels:

Geluiden: bijvoorbeeld bellen, hondengeblaf of een remmende auto.

Voorbeeld: [[De haan kraait]

                               [Mobiele telefoon gaat.]

Annotatie van een toespraak: Opvallende spanningen zijn gemarkeerd.

Voorbeeld: Shh, wees stil.

                              [Anna, wat ben je aan het doen?

Stemmen uit het begin: Als het niet duidelijk is wie er spreekt, wordt hij ingelicht.

Voorbeeld: [via de telefoon] Hallo, dit is Tom.

                               [Help!

Omgaan met muziek: Teksten mogen worden gereproduceerd en titels van liedjes en artiesten mogen worden vermeld. Indien de muziek bijdraagt tot de stemming van de scène of het muziekstuk niet kan worden geïdentificeerd, wordt de muziek kort beschreven.

Voorbeeld: [Song: Abba - Dancing Queen]

                               [Music: Mozart - The Little Magic Flute]

                               [happy home song]

                               [Love song]

 

Verdere vragen en antwoorden

Wanneer is een video toegankelijk?

Om een video toegankelijk te maken, moeten er onder andere ondertitels en audiobeschrijving aanwezig zijn. abtipper.de maakt uw toegankelijke ondertitels!

Wat zijn toegankelijke ondertitels?

In het algemeen bevatten ondertitels alle mondelinge verklaringen van de personen die in een video voorkomen. Toegankelijke ondertitels bevatten bovendien alle akoestische informatie die nodig is om een video volledig te begrijpen. Dit omvat geluiden en muziek. Klik hier voor meer informatie!

Waar kan ik ondertitels bestellen?

abtipper.de biedt als grootste Duitse transcriptie-dienstverlener ook ondertitels aan! U kunt hier ondertitels bestellen. Maak uw video nu toegankelijk!


We hebben de verzamelde kennis van abtipper.de opgeschreven in een boek. U kunt het GRATIS e-boek hier vinden:

Opnemen, typen, analyseren...
Gids voor het afnemen van interviews en transcriptie

Naar boven

We starten uw project vandaag nog: