Din kontakt med abtipper.de

Kontakta oss helt enkelt

via telefonjouren: 0511-51515817 eller
be om ett kostnadsförslag eller
genom att skriva till oss på följande adress kontaktformulär

Kontakta oss

Hittade du inte ditt ämne här?

  • Om du har frågor om priser och erbjudanden kan du kontakta vårt säljteam direkt här.
  • Om du vill arbeta för Abtipper kan du registrera dig här.

Maximum file size: 134.22MB

Ange detaljerna för din förfrågan. En medlem av vårt team kommer att svara dig inom 24 timmar (under kontorstid).

För brådskande frågor, vänligen ring oss på: +49 (0)511-51515817 (tillgänglig under öppettiderna 09:00 - 18:00 CET).

Fältmarkerade med * är obligatoriska.


 

Avtryck

abtipper.de är en tjänst av


Digitalmeister GmbH
Fernroder Straße 9
30161 Hannover


E-Mail info@abtipper.de
Telefon: 0511-51515817
Bolaget är registrerat vid Hannover tingsrätt, HRB 214861.
Momsidentifieringsnumret (moms-ID nr) är DE310197564.

Klicka här för vårt team

Politik

Våra villkor gäller uteslutande för alla affärsrelationer med abtipper. VILLKOR

Privatliv

För användning av webbplatsen och alla affärsrelationer med abtipper.de gäller vår dataskyddsdeklaration för beställningsdataavtalet.

Deklaration om dataskydds-/beställningsdataavtal 

Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse för vårt företag, våra produkter och våra webbplatser. Skyddet av din integritet när du använder våra webbplatser är viktigt för oss. Observera därför följande information:

1. Insamling, behandling och användning av personuppgifter
I princip kan du besöka våra webbplatser utan att vi samlar in några personuppgifter från dig. Personuppgifter samlas endast in om du lämnar dem till oss från din sida för att utföra ett avtal eller i samband med upprättandet av kontakt. Dessa uppgifter kommer att användas utan ditt uttryckliga samtycke endast för genomförandet av kontraktet och behandlingen av dina förfrågningar. Efter slutförandet av avtalet och full betalning av köpeskillingen kommer dina uppgifter att lagras med avseende på skatte- och kommersiella lagringsperioder, men raderas efter utgången av dessa perioder.

2. Utlämnande av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till den underleverantör som beställts med leveransen som en del av avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten. Vi ser till att detta bara sker om de har undertecknat ett strikt sekretessavtal. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till den be idriftsbelånade banken som en del av behandlingen av betalningar.

Cookies
Den här webbplatsen använder så kallade "cookies", som tjänar till att göra vår internetnärvaro mer användarvänlig, effektiv och säker på det hela taget - till exempel när det gäller att snabba upp navigeringen på vår webbplats. Cookies gör det också möjligt för oss att mäta frekvensen av sidvisningar och den allmänna navigeringen. Cookies är små textfiler som lagras på ditt datorsystem. Vi vill påpeka att en del av dessa cookies överförs från vår server till ditt datorsystem, varvid det oftast rör sig om så kallade sessionscookies. "Sessionscookies" kännetecknas av att de automatiskt raderas från din hårddisk i slutet av webbläsarsessionen.
Andra cookies stannar kvar på ditt datorsystem och gör det möjligt för oss att känna igen ditt datorsystem vid ditt nästa besök (så kallade permanenta cookies). Naturligtvis kan du när som helst avvisa cookies, förutsatt att din webbläsare tillåter detta. Observera att vissa funktioner på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga eller bara är tillgängliga i begränsad utsträckning om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies (från vår webbplats).

4. användning av Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google på servrar i USA.
Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens verksamhet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsens verksamhet och internetanvändning till webbplatsens operatör.
IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter som Google har. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk:

Inaktivera Google Analytics

5. Ytterligare information och kontakter
Du har rätt till kostnadsfri information om dina lagrade uppgifter och vid behov rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Om du har ytterligare frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Detsamma gäller förfrågningar om information, blockering, radering och rättelse med avseende på dina personuppgifter samt återkallande av beviljat samtycke. Kontaktadressen finns i vårt avtryck.

Vi startar ditt projekt idag: