Din kontakt med abtipper.de

Kontakta oss bara via e-post för att kontakt@abtipper.de,
via telefonjouren: 0511-51515817,
om vår Kontakt
eller ordna din
icke-bindande konsultationstid direkt!

kontakta oss

Fältmarkerade med * är obligatoriska.


 

Avtryck

abtipper.de är ett erbjudande från


Digitalmeister GmbH
Fernroder Strasse 9
30161 Hannover, Tyskland


E-post kontakt@abtipper.de
Telefon: 0511-51515817
Bolaget är registrerat vid Hannover tingsrätt, HRB 214861.
Momsidentifieringsnumret (moms-ID nr) är DE310197564.

Klicka här för vårt team

Politik

Våra villkor gäller uteslutande för alla affärsrelationer med abtipper. VILLKOR

Privatliv

För användning av webbplatsen och alla affärsrelationer med abtipper.de gäller vår dataskyddsdeklaration för beställningsdataavtalet.

Deklaration om dataskydds-/beställningsdataavtal 

Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse för vårt företag, våra produkter och våra webbplatser. Skyddet av din integritet när du använder våra webbplatser är viktigt för oss. Observera därför följande information:

1. Insamling, behandling och användning av personuppgifter
I princip kan du besöka våra webbplatser utan att vi samlar in några personuppgifter från dig. Personuppgifter samlas endast in om du lämnar dem till oss från din sida för att utföra ett avtal eller i samband med upprättandet av kontakt. Dessa uppgifter kommer att användas utan ditt uttryckliga samtycke endast för genomförandet av kontraktet och behandlingen av dina förfrågningar. Efter slutförandet av avtalet och full betalning av köpeskillingen kommer dina uppgifter att lagras med avseende på skatte- och kommersiella lagringsperioder, men raderas efter utgången av dessa perioder.

2. Utlämnande av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till den underleverantör som beställts med leveransen som en del av avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten. Vi ser till att detta bara sker om de har undertecknat ett strikt sekretessavtal. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till den be idriftsbelånade banken som en del av behandlingen av betalningar.

3. Cookies
Denna webbplats använder så kallade "cookies", som tjänar till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker totalt sett - till exempel när det gäller att påskynda navigeringen på vår webbplats. Dessutom gör cookies det möjligt för oss att mäta frekvensen av sidvisningar och allmän navigering. Cookies är små textfiler som placeras på ditt datorsystem. Vi vill påpeka att vissa av dessa cookies överförs från vår server till ditt datorsystem, som vanligtvis är så kallade "sessionscookies". " Sessionscookies" kännetecknas av att de raderas automatiskt från hårddisken efter webbläsarsessionens slut.
Andra cookies finns kvar i ditt datorsystem och gör det möjligt för oss att känna igen ditt datorsystem vid ditt nästa besök (så kallade permanenta cookies). Naturligtvis kan du vägra cookies när som helst om din webbläsare tillåter det. Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte kan användas eller endast kan användas i begränsad utsträckning om din webbläsare är inställd så att inga cookies (på vår webbplats) accepteras.

4. Användning av Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som lagras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
Men om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas av Google i förväg inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.
IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som är tillgänglig under följande länk:

Inaktivera Google Analytics

5. Ytterligare information och kontakter
Du har rätt till kostnadsfri information om dina lagrade uppgifter och vid behov rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Om du har ytterligare frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Detsamma gäller förfrågningar om information, blockering, radering och rättelse med avseende på dina personuppgifter samt återkallande av beviljat samtycke. Kontaktadressen finns i vårt avtryck.

Vi startar ditt projekt idag: Kontaktformulär eller