Gegevensbescherming bij abtipper

Gegevensbescherming

 

Wij verzekeren u dat uw gegevens veilig zijn bij ons.

Daartoe nemen wij tal van strikte technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen. Ons gegevensbeschermingsconcept is onlangs in een onafhankelijke audit in januari 2020 getoetst en als zeer goed beoordeeld.

Soms zijn de technische en organisatorische vereisten inzake gegevensbescherming van universiteiten of bedrijven complex en uitgebreid. Wij kunnen hier meestal altijd aan voldoen, zijn zeer flexibel en kunnen ook de aparte gegevensbeschermingsvereisten en -maatregelen van uw organisatie implementeren - neem gewoon contact met ons op!


De bescherming van uw gegevens is onze hoogste prioriteit. Daarom kunt u bij ons rekenen op het volgende:

Alle personen die omgaan met uw gegevens zijn uitdrukkelijk gebonden aan de strengste geheimhoudingsplicht .

Wij werken met hulpmiddelen van andere aanbieders (bv. voor gegevensoverdracht). Deze worden geselecteerd om te voldoen aan alle toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften (zie hieronder).

Wij delen uw gegevens niet met derden die niet bij het project betrokken zijn.

Na afloop van het project worden uw bestanden volledig gewist.

Op verzoek zullen wij u een afzonderlijke vertrouwelijkheidsovereenkomst doen toekomen. Optioneel kunnen wij ook uw gegevensbeschermingsmodel (bv. NDA) ondertekenen of een overeenkomst inzake contractuele verwerking sluiten.

Meer details vindt u in ons gedetailleerde privacybeleid.

Ons privacybeleid


Informatie over de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)

GDPR

Wij hebben uitgebreide maatregelen genomen om aan de vereisten van de GDPR te voldoen. Onze gegevensbescherming is in januari 2020 door een onafhankelijk auditbedrijf gecontroleerd en als zeer goed beoordeeld.

Voor een bestelling bij ons is uiteraard enige informatie nodig, zodat wij deze überhaupt kunnen verwerken.

Wij verzekeren u echter dat wij dergelijke gegevens alleen verzamelen en opslaan om uw bestelling tot een goed einde te brengen en om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en diensten in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit b. DSGVO. De in art. 12-23 DSGVO genoemde rechten zijn uiteraard van toepassing. U kunt bijvoorbeeld te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij sluiten op verzoek graag een verwerkersovereenkomst conform art. 28 (3) DSGVO en sturen u daartoe een ontwerpovereenkomst toe. Onderdeel hiervan is ook de folder over technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig § 9 BDSG en art. 32 DS-GVO.


Verzending van bestanden naar ons

Beveiligde gegevensoverdracht naar abtipper.de

Om uw audio of video te kunnen transcriberen, hebben we natuurlijk uw bestanden nodig. Wij zijn hier zeer flexibel, elke overdrachtsmethode die u verkiest is mogelijk, online of offline. De standaard overdrachtsmethode is Dropbox. Dit wordt als veilig beschouwd en voldoet aan alle eisen inzake gegevensbescherming. Dropbox is ISO-gecertificeerd en voldoet aan de eisen van het DSGVO. Meer informatie vindt u hier:

DSGVO Dropbox


Wij zijn volledig flexibel wat het doorsturen van bestanden betreft en komen graag aan uw individuele wensen tegemoet. De volgende transmissiepaden zijn bijvoorbeeld ook mogelijk:

Overdracht via een andere cloud-provider van uw keuze (bijv. Wetransfer of Tresorit, enz.)

Deel een link naar de bestanden met uw cloudprovider of op uw server.

Verzending als ZIP-bestand met wachtwoordbeveiliging (wachtwoord per telefoon of e-mail)

Verzending per post op een USB-stick of iets dergelijks.

Wij sturen de transcripties meestal per e-mail, maar het kan ook allemaal.


Dit zijn slechts enkele voorbeelden, wij zoeken graag naar de juiste oplossing voor uw individuele eisen.! Stuur ons gewoon een aanvraag:

Neem nu contact met ons op!


 

Indien u vragen heeft over de gegevensbescherming bij abtipper, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Functionaris voor gegevensbescherming:

Florian Dawid
kontakt@abtipper.de
0511 5151 5817

We starten uw project vandaag nog: