abtipper.de

De transcriptieregels onder de knie krijgen met Abtipper: jouw gids voor precieze tekstconversie

Viele weitere nützliche Tipps finden Sie auch in unserem eBook Opnemen, typen, analyseren – een gids voor het afnemen van interviews en transcripties.

Das Buch gibt es als kostenloser Download: Jetzt alles zu Transkription & Co erfahren!

Inhoud van dit artikel

Wat zijn transcriptieregels?

Transcriptieregels zijn regels die gevolgd worden bij het transcriberen van gesproken taal om de transcriptie consistent en begrijpelijk te maken.

Wist je dat het kiezen van de juiste transcriptieregels cruciaal kan zijn voor de kwaliteit van je tekstdocumenten? Of het nu gaat om academisch onderzoek, journalistiek of marktonderzoek, de nauwkeurige omzetting van gesproken taal naar geschreven vorm hangt grotendeels af van de toegepaste transcriptienormen. In deze sectie kijken we naar verschillende transcriptieregels, zoals die volgens Mayring, Kuckartz en Dresing & Pehl, en hun specifieke toepassingsgebieden om te laten zien hoe Abtipper u kan helpen deze uitdaging het hoofd te bieden.

Transcriptieregels Mayring: Precisie in kwalitatief onderzoek

De transcriptieregels van Mayring zijn een onmisbaar hulpmiddel in kwalitatief onderzoek. Ze stellen onderzoekers in staat om gesproken taal nauwkeurig en getrouw om te zetten in tekst. Deze aanpak is bijzonder nuttig omdat het de diepte en context van de verzamelde gegevens behoudt en een grondige inhoudsanalyse vergemakkelijkt. Het toepassen van Mayring’s regels bevordert de nauwkeurigheid en integriteit van kwalitatieve studies door te zorgen voor een gestructureerde en systematische tekstomzetting, wat essentieel is voor de geloofwaardigheid en geldigheid van onderzoeksresultaten.

Kuckartz transcriptieregels: Optimalisatie van gegevensanalyse

Kuckartz transcriptieregels zijn ontworpen om de gegevensanalyse te optimaliseren. Ze bieden een flexibele structuur waarmee de transcripties kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gegevensanalyse. Deze flexibiliteit is vooral nuttig bij onderzoeksprojecten waar gegevens snel en diepgaand moeten worden geanalyseerd. De Kuckartz regels vergemakkelijken een efficiënte analyse door een duidelijke en beknopte weergave van de gesproken inhoud te bieden, waardoor onderzoekers snel belangrijke informatie kunnen identificeren en analyseren. Dit verbetert zowel de efficiëntie als de nauwkeurigheid van de gegevensanalyse.

Dresing en Pehl Transcriptieregels: Vereenvoudiging van complexe inhoud

De transcriptieregels van Dresing en Pehl spelen een cruciale rol bij het vereenvoudigen van complexe inhoud. Deze regels zijn speciaal ontworpen voor projecten die prioriteit geven aan duidelijkheid en structuur.

Gestructureerde presentatie

Door onnodige details weg te laten en te focussen op de essentie, maken deze regels een heldere presentatie van discussies mogelijk. Deze duidelijke structuur is vooral nuttig bij het analyseren van dichte en complexe discussies.

Focus op sleutelelementen

Door te focussen op de belangrijkste elementen van communicatie wordt het makkelijker om de inhoud te interpreteren. Dit is vooral nuttig in onderzoeks- en analysecontexten, waar het nauwkeurig vastleggen van informatie essentieel is.

Specifieke aanpassingen

Van Mayring tot Kuckartz en Dresing & Pehl, we passen onze methoden aan aan de specifieke eisen van elk project. We bieden persoonlijke oplossingen om nauwkeurige en efficiënte transcripties te leveren.

Transcriptiemethoden verschillen in complexiteit - afzonderlijke aspecten zijn optioneel.

Transcriptieregels Mayring: Precisie in kwalitatief onderzoek

De transcriptieregels van Mayring zijn een onmisbaar hulpmiddel in kwalitatief onderzoek. Ze stellen onderzoekers in staat om gesproken taal nauwkeurig en getrouw om te zetten in tekst. Deze aanpak is bijzonder nuttig omdat het de diepte en context van de verzamelde gegevens behoudt en een grondige inhoudsanalyse vergemakkelijkt. Het toepassen van Mayring’s regels bevordert de nauwkeurigheid en integriteit van kwalitatieve studies door te zorgen voor een gestructureerde en systematische tekstomzetting, wat essentieel is voor de geloofwaardigheid en geldigheid van onderzoeksresultaten.

Kuckartz transcriptieregels: Optimalisatie van gegevensanalyse

Kuckartz transcriptieregels zijn ontworpen om de gegevensanalyse te optimaliseren. Ze bieden een flexibele structuur waarmee de transcripties kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gegevensanalyse. Deze flexibiliteit is vooral nuttig bij onderzoeksprojecten waar gegevens snel en diepgaand moeten worden geanalyseerd. De Kuckartz regels vergemakkelijken een efficiënte analyse door een duidelijke en beknopte weergave van de gesproken inhoud te bieden, waardoor onderzoekers snel belangrijke informatie kunnen identificeren en analyseren. Dit verbetert zowel de efficiëntie als de nauwkeurigheid van de gegevensanalyse.

Dresing en Pehl Transcriptieregels: Vereenvoudiging van complexe inhoud

De transcriptieregels van Dresing en Pehl spelen een cruciale rol bij het vereenvoudigen van complexe inhoud. Deze regels zijn speciaal ontworpen voor projecten die prioriteit geven aan duidelijkheid en structuur.

Gestructureerde presentatie

Door onnodige details weg te laten en te focussen op de essentie, maken deze regels een heldere presentatie van discussies mogelijk. Deze duidelijke structuur is vooral nuttig bij het analyseren van dichte en complexe discussies.

Focus op sleutelelementen

Door te focussen op de belangrijkste elementen van communicatie wordt het makkelijker om de inhoud te interpreteren. Dit is vooral nuttig in onderzoeks- en analysecontexten, waar het nauwkeurig vastleggen van informatie essentieel is.

Specifieke aanpassingen

Van Mayring tot Kuckartz en Dresing & Pehl, we passen onze methoden aan aan de specifieke eisen van elk project. We bieden persoonlijke oplossingen om nauwkeurige en efficiënte transcripties te leveren.

De volgende aspecten kunnen worden meegenomen in een transcript:
Met deze aspecten kan rekening worden gehouden in een transcript
Pauzes / periodes van stilte Signalen van ontvangst
Haesitatieverschijnselen / vertragingen Formuleringscorrecties
Tussenwerpsels / interjecties Woord- en bouwannuleringen
Stammen Dialectklanken
Overlappingen en simultaan spreken
Prosodische verschijnselen (bijv. accenten, stemvoering aan het einde van zinnen, sprongen in toonhoogte, veranderingen in volume en spreeksnelheid, ritmisering)
Non-verbale communicatie bijv. gebaren, gezichtsuitdrukkingen, oogcontact, bewegingen in de kamer, manipulatie van voorwerpen met de hand, proxemiek (spreekafstand tussen mensen)

Regels van abtipper.de

Terug naar de inhoudsopgave

Op basis van jarenlange ervaring hebben we bij abtipper onze eigen transcriptieregels ontwikkeld met eenvoudige en geavanceerde procedures.

Algemene richtlijnen

(geldig voor eenvoudige, wetenschappelijke en uitgebreide transcriptie)

Naam spreker en verandering

 • Als dit deel uitmaakt van de bestelling, worden tijdstempels in het formaat #hh:mm:ss-m# ingevoegd na elke luidsprekerwijziging.
 • Elke spreker krijgt een aparte paragraaf wanneer er van spreker gewisseld wordt. Korte tussenwerpsels worden ook in aparte paragrafen getranscribeerd. Korte tussenwerpsels worden ook in aparte paragrafen getranscribeerd.
 • De persoon die het interview afneemt, wordt „I“ genoemd, terwijl de ondervraagde „B „ wordt genoemd. Als er meer dan één geïnterviewde of ondervraagde is, worden ze opeenvolgend genummerd: I1, I2, I3 of B1, B2, B3 enz.
 • Bij groepsinterviews zonder interviewer krijgt elke persoon het nummer B1, B2.

Vreemde talen

 • Vreemde taaltermen worden aangepast volgens de regels van de Duitse spelling en morfologie.
 • Delen in vreemde talen zijn gemarkeerd met „(vreemde taal)“.

Gendering

 • Als het audiobestand hoorbaar gendergerelateerd is, wordt het gelabeld met een asterisk(gender asterisk), bijv. publieksleden, leerkrachten.

Anonimisering

We bieden je graag gratis anonimisering van je transcriptie aan. Dit betekent dat informatie die conclusies over specifieke personen mogelijk maakt, wordt geanonimiseerd.

 • Namen van personen worden aangeduid met [Person], plaatsen met [Ort] en organisaties of bedrijven met [organisatie]. [Organisation]
 • Verjaardagen, e-mailadressen en telefoonnummers worden ook geanonimiseerd.
 • Als er meer dan één persoon, plaats of organisatie is, worden deze dienovereenkomstig genummerd, bijvoorbeeld [Person 1] [Person 2]

Eenvoudige en wetenschappelijke transcriptieregels

Terug naar de inhoudsopgave

Voor veel doeleinden is transcriptie volgens eenvoudige regels de meest geschikte methode. Dit geldt vooral als de inhoud de belangrijkste focus van de analyse is, bijvoorbeeld voor interviews voor het publiek, zoals de pers of film en televisie, maar ook voor wetenschappelijke vragen buiten de linguïstiek, zoals economie of marktonderzoek. Een transcriptie die met een eenvoudig proces is gemaakt, kan ook gemakkelijk afgevlaktDit betekent dat er geen rekening wordt gehouden met stotteraars, versprekingen en tussenklanken zoals „uh“ en „um“. Dialectuitingen worden ook gereproduceerd in standaardtaal. Dit betekent dat het transcript gemakkelijk te lezen is en kan worden doorgegeven aan het publiek, zodat interviews bijvoorbeeld op online sites of in gedrukte media kunnen worden gepubliceerd.

Eenvoudige procedures worden aanbevolen wanneer de nadruk ligt op inhoudelijke aspecten - het transcript wordt gemakkelijk gladgestreken en is daarom bijzonder toegankelijk, zelfs voor het publiek

Een wetenschappelijke transcriptie wordt bewerkt volgens de regels van eenvoudige transcriptie en bovendien proefgelezen door een redacteur. proeflezer nagelezen door een redacteur. Dit is vooral geschikt voor afstudeerscripties.

Bij wetenschappelijke transcriptie wordt het transcript ook gecontroleerd door een redacteur.

Algemene informatie

Het is woordelijk getranscribeerd, d.w.z. niet fonetisch of samengevat. Alle uitspraken zijn getranscribeerd, inclusief schijnbaar onbelangrijke opvulwoorden. Elementen die niet relevant zijn voor de inhoud, zoals dialect, stotteren, ums en hms, worden enigszins uitgevlakt.

Grammatica

 • De woordvolgorde blijft behouden en grammaticale fouten worden niet gecorrigeerd.
 • Uitzondering: Voor sprekers met gebroken Duits zijn de lidwoorden en hoofdletters gecorrigeerd voor een betere leesbaarheid.

Lexicale aanpassingen

 • Woordduplicaties worden alleen genoteerd als ze worden gebruikt als stijlmiddel. Ongewenste herhalingen van woorden worden gladgestreken.
 • Vraagdeeltjes zoals „ne?“ of „gell?“ worden genoteerd.
 • Signalen van begrip worden alleen getranscribeerd als ze wijzen op overeenstemming („Juist“, „Precies“).
 • „Hm“ wordt alleen getranscribeerd als het inhoudelijk significant is.
  Bijvoorbeeld:
  – als het enige antwoord op een vraag als „Hm (bevestigend)“ of „Hm (ontkennend)“.
  – als de vraag „Hm?“ in de zin van „Pardon?“.
 • Woordspelingen zoals „hamma“ worden aangepast aan het geschreven Duits („haben wir“).

Overlappingen en pauzes

 • Langere pauzes van ongeveer 3 seconden of meer worden aangegeven met drie ellipsen tussen haakjes (…).
 • Onderbrekingen worden alleen getranscribeerd als ze van wezenlijk belang zijn.
 • Overlappingen door uitspraken van meerdere sprekers tegelijk worden gladgestreken en in een zinnige volgorde gezet.

Woord- en zinsafbrekingen en elliptische zinnen

 • Gebroken woorden en stotteren worden gladgestreken of weggelaten.
 • Geannuleerde zinnen worden gemarkeerd met het / symbool, voorafgegaan door een spatie en gevolgd door geen leestekens.
 • Elliptische zinnen worden overgenomen zoals ze werden uitgesproken.

Woorden en passages die onbegrijpelijk of moeilijk te begrijpen zijn

 • Woorden die niet begrijpelijk zijn, worden gemarkeerd met (unv. #hh:mm:ss-m#)
 • Langere onbegrijpelijke passages worden ook gelabeld met (unv. #hh:mm:ss-m#), maar indien mogelijk met een indicatie van de oorzaak, bijvoorbeeld (unv., verkeerslawaai #00:10:01-1#).
 • Woorden die moeilijk te begrijpen of verdacht zijn, staan tussen ronde haakjes en zijn gemarkeerd met een vraagteken en een tijdstempel, bijvoorbeeld (Aerobic? #00:15:34-0#).
 • Voor de tijdmarkeringen geldt: Als er binnen een minuut al een tijdmarkering is ingesteld, wordt de volgende tijdmarkering weggelaten. Als er binnen een minuut nog geen tijdmarkering is ingesteld, wordt dit aangegeven.

Dialect, spreektaal en accenten

 • Spreektaaluitdrukkingen worden ongewijzigd overgenomen.
 • Dialectuitdrukkingen worden over het algemeen woord voor woord vertaald naar het Hoogduits. Uitzonderingen hierop zijn woorden waarvoor geen duidelijke vertaling mogelijk is. (Bijvoorbeeld: „Fritz is een gloifel.“)
 • Benadrukte woorden of passages zijn niet gemarkeerd.

Non-verbale uitdrukkingen en geluiden

 • Lachen en huilen staan tussen ronde haakjes als ze een belangrijke betekenis hebben of erg aanwezig zijn.
 • Met andere geluiden of non-verbale uitdrukkingen wordt geen rekening gehouden.

Voorbeeld van een transcriptie volgens eenvoudige transcriptieregels:

Mix opname 1.mp3

I1: Hallo, Mr Baker. #00:00:03-0# #00:00:03-0#

I2: Hartelijk dank dat u de tijd heeft genomen voor dit interview. #00:00:06-0# #00:00:06-0#

B: Heel graag, ik kijk ernaar uit. #00:00:09-0# #00:00:09-0#

I1: Oké, laten we dan meteen beginnen. Hoe ziet jouw typische werkdag eruit? #00:00:15-0# #00:00:15-0#

B: Nou, ik werk als marketingspecialist in een klein bedrijf. En mijn dag begint vaak met het beantwoorden van mijn e-mails, het sorteren ervan en het organiseren van mijn taken. En dan ren ik meestal van vergadering naar vergadering en bespreek ik aankomende projecten. #00:00:35-0# #00:00:35-0#

I1: Oké, dat klinkt erg interessant en zeker als een afwisselende baan. Hoe ga je op zoek naar een baan als je een verandering overweegt? #00:00:46-0# #00:00:46-0#

B: Op zoek gaan naar een baan kan soms een hele uitdaging zijn (unv. #00:00:49-0#), ik doe vaak online onderzoek, bekijk alle vacatures. Maar ik denk dat persoonlijke contacten ook heel belangrijk zijn, vooral netwerken is cruciaal. Je leert vaak van anderen en kunt misschien vacatures tegenkomen die niet (openbaar?) geadverteerd zijn. #00:01:08-0# #00:01:08-0#

Uitgebreide transcriptieregels

Terug naar de inhoudsopgave

zijn vooral geschikt als er een gedetailleerde evaluatie moet worden uitgevoerd, waarbij niet alleen inhoudelijke aspecten maar ook taalkundige aspecten ook in aanmerking moeten worden genomen. Hieronder vallen speciale verbale aspecten, zoals stotteren, maar ook prosodische aspecten (speciale intonaties). Deze transcriptie volgens de uitgebreide procedure complexer dan volgens eenvoudige regels. Tegelijkertijd maakt dit het transcript moeilijker leesbaar voor buitenstaanders, wat betekent dat de uitgebreide methode slechts in enkele gevallen geschikter is.

Bij uitgebreide procedures wordt ook rekening gehouden met taalkundige aspecten, waardoor transcriptie meer tijd kost - uitgebreide procedures worden alleen in zeldzame gevallen aanbevolen.

Algemene informatie

Bij uitgebreide transcriptie gebeurt de transcriptie letterlijk, d.w.z. niet fonetisch of samenvattend. Alle uitspraken worden getranscribeerd, inclusief schijnbaar onbelangrijke opvulwoorden en opvulgeluiden (bijv. „uh“, „hm“, „puh“).

Grammatica

 • De woordvolgorde blijft behouden en grammaticale fouten worden niet gecorrigeerd.
 • Uitzondering: Voor sprekers met gebroken Duits worden de lidwoorden en hoofdletters gebruikt voor een betere leesbaarheid.

Lexicale aanpassingen

 • Dubbele woorden worden altijd genoteerd.
 • Vraagdeeltjes zoals „ne?“ of „gell?“ worden genoteerd.
 • Signalen van begrip worden altijd getranscribeerd, bijv. „Ja“, „Aha“, „Ik zie het“.
 • „Hm“ wordt altijd genoteerd als het niet overlapt met een andere uitspraak. Het is altijd voorzien van een interpretatie tussen ronde haakjes, bijv. „Hm (ontkennend).“, „Hm (aarzelend).“
 • Woordspelingen zoals „hamma“ zijn aangepast aan het geschreven Duits („haben wir“)

Overlappingen en pauzes

 • Pauzes worden gemarkeerd door ellipsen tussen haakjes: (.) staat voor een pauze van ongeveer 1 seconde, (..) voor ongeveer 2 seconden, (…) voor ongeveer 3 seconden. Als de pauze langer dan 3 seconden duurt, wordt het nummer tussen haakjes geplaatst, bijvoorbeeld (7) voor een pauze van 7 seconden.
 • Onderbrekingen worden in een aparte paragraaf getranscribeerd.
 • Overlappingen door uitspraken van meerdere sprekers op hetzelfde moment worden aangegeven met // met een spatie ervoor en erachter Voorbeeld: „werden“ en „Du probst?“ werden op hetzelfde moment uitgesproken, dus:

B: Zoiets moet // goed gerepeteerd worden. #00:01:42-6# #00:01:42-6#

Ik: Je proeft? // Dat bestaat niet. #00:01:43-8# #00:01:43-8#

Woord- en zinsafbrekingen en elliptische zinnen

 • Geannuleerde woorden en zinnen worden gemarkeerd met de afkorting „/“.

Woorden en passages die onbegrijpelijk of moeilijk te begrijpen zijn

 • Woorden die onbegrijpelijk zijn, worden als zodanig gemarkeerd en krijgen een tijdstempel, bijvoorbeeld (unv. #hh:mm:ss-m#).
 • Langere onbegrijpelijke passages worden ook gelabeld met (unv. #hh:mm:ss-m#), maar indien mogelijk met een indicatie van de oorzaak, bijvoorbeeld (unv., verkeerslawaai #00:10:01-1#).
 • Woorden die moeilijk te begrijpen of verdacht zijn , staan tussen ronde haakjes en zijn gemarkeerd met een vraagteken en een tijdstempel,
  B. (Journalist? #01:07:34-9#).
 • Als een onbegrijpelijke passage binnen een minuut al is gemarkeerd met een tijdstempel, wordt de volgende onbegrijpelijke passage binnen deze minuut niet gemarkeerd.

Dialect, spreektaal en accenten

 • Spreektaaluitdrukkingen worden ongewijzigd overgenomen.
 • De syntaxis in het dialect blijft behouden, alleen dialectale dubbele negatieven worden gladgestreken.
 • Dialectuitdrukkingen worden over het algemeen woord voor woord vertaald naar het Hoogduits. Uitzonderingen hierop zijn woorden waarvoor geen duidelijke vertaling mogelijk is. (Bijvoorbeeld: „Fritz is een gloifel.“)
 • Benadrukte woorden of passages zijngemarkeerd met VERSALS.

Non-verbale uitdrukkingen en geluiden

 • Emotionele non-verbale uitdrukkingen van alle sprekers die de uitspraak ondersteunen of verduidelijken, staan tussen haakjes wanneer ze worden gebruikt. bijv: (lacht), (zucht).
 • Alle non-verbale handelingen (bv. geluiden) die het gesprek onderbreken, worden getranscribeerd. Als deze onderbreking langer dan 10 seconden duurt, wordt de lengte ook aangegeven, bijvoorbeeld (kinderstem op de achtergrond, 10 sec.).

Voorbeeld van een transcriptie volgens eenvoudige transcriptieregels:

Mix opname 1.mp3

I1: (kiestoon) Goedemiddag, Mr Baker. #00:00:03-0# #00:00:03-0#

I2: Hartelijk dank dat u de tijd heeft genomen voor (.) het interview. #00:00:06-0# #00:00:06-0#

B: Heel graag, ik kijk ernaar uit. #00:00:09-0# #00:00:09-0#

I1: Oké, laten we dan meteen beginnen. Hoe ziet jouw typische werkdag eruit? #00:00:15-0# #00:00:15-0#

B: (.) Dus ik werk als marketingspecialist in een klein bedrijf. (.) // En um #00:00:20-0#

I2: (hoest) // Pardon. #00:00:20-0# #00:00:20-0#

B: Een DAG begint vaak met het beantwoorden van mijn e-mails, het sorteren ervan en het organiseren van de taken. En dan ren ik meestal van vergadering naar vergadering en bespreek (.) aankomende projecten. #00:00:35-0# #00:00:35-0#

I1: (.) Oké, dat klinkt heel interessant en zeker als een afwisselende baan. Hoe ga je naar JOBSUCHE als je een verandering overweegt? #00:00:46-0# #00:00:46-0#

B: Het zoeken naar een baan kan (.) soms een hele uitdaging zijn (unv. #00:00:49-0#) Ik onderzoek vaak online, kijk naar vacatures. Maar ik denk dat persoonlijke contacten ook heel belangrijk zijn, netwerken is cruciaal. Je leert vaak van anderen en kunt misschien vacatures tegenkomen die NIET (openbaar?) geadverteerd zijn. #00:01:06-0# #00:01:06-0#

I2: Ja. #00:01:07-0# #00:01:07-0#

I1: Hm (bevestigend). #00:01:08-0# #00:01:08-0#

Complexe transcriptieregels

Terug naar de inhoudsopgave

De complexe methoden zijn onder andere TiQ, HIAT en GAT2. Deze methoden zijn zo complex dat ze meestal alleen worden gebruikt in de sociale wetenschappen en de taalkunde. Ze worden daarom alleen gebruikt in zeer specifieke toepassingsgebieden.

Complexe methoden kunnen verschillende aandachtspunten hebben. In tegenstelling tot eenvoudige en uitgebreide transcriptie richten deze zich niet alleen op inhoudelijke en verbale aspecten. Er wordt vooral aandacht besteed aan de exacte weergave van wat er gezegd is. Er wordt ook rekening gehouden met non-verbale en prosodische kenmerken. De complexe procedures zijn geschikt voor het creëren van een auditieve indruk bij het lezen van het transcript. auditieve indruk bij het lezen van het transcript. Hoe meer parameters er worden ingesteld, hoe meer er kan worden geanalyseerd en geïnterpreteerd, wat betekent dat de analyse complexer is en langer duurt met complexe methoden.

Complexe procedures worden alleen gebruikt in zeer specifieke toepassingsgebieden - ze dienen onder andere om een auditieve indruk over te brengen

Een bekende complexe methode is de TIQ-methode. De TiQ-methode is (volgens Bohnsack) vooral gericht op sociologische onderzoeksvragen. Vergeleken met HIAT en GAT2 is de TiQ procedure toegankelijker (dit komt ook door de presentatie). TiQ is echter niet geschikt voor taalkundig onderzoek.

TiQ transcriptieregels

 1. Letterlijke transcriptie; tussengeluiden, bevestigingen van luisteraars („uh“, „hm“ etc.) en emotionele uitdrukkingen („lachen“) worden overgenomen.
 2. Woorden worden met een hoofdletter geschreven aan het begin van de uiting en aan het begin van een overlapping, na een └ . Leestekens worden echter wel met een hoofdletter geschreven, omdat ze intonationeel en niet grammaticaal zijn. Zelfstandige naamwoorden zijn ook een uitzondering; deze worden ook met een hoofdletter geschreven.
 3. Regels zijn genummerd
 4. Alle deelnemers krijgen een letter toegewezen met het achtervoegsel f voor vrouwen en m voor mannen (bijv.: Af, Bm, Cf).

Andere tekens en symbolen in het TiQ-proces:

 • └ Begin van een overlap
 • Einde van een overlap
 • (.) Pauze tot één seconde
 • (2) Aantal seconden pauze voor de spreker
 • Onderstreept is onderstreept
 • Harde dingen zijn vetgedrukt
 • °stille° spraak is gemarkeerd met °
 • . . sterk dalende intonatie
 • licht dalende intonatie
 • ? sterk stijgende intonatie
 • , licht stijgende intonatie
 • – geeft annulering van een woord aan: lei-
 • = markeert woordspelingen: ham=ma
 • : geeft verlenging van klinkers aan, de frequentie komt overeen met de lengte van de verlenging, bijv: „nei::n“

Als er onduidelijkheid bestaat over de exacte formulering, wordt het woord tussen haakjes gezet, bijv.: (doch)

() onverstaanbare uitingen, de lengte van het haakje komt ongeveer overeen met de duur van de onverstaanbare uiting

((stöhnt)) opmerkingen of commentaar op para-linguïstische, non-verbale of externe gebeurtenissen. Opmerkingen of aanmerkingen over para-linguïstische, non-verbale of niet-conversationele gebeurtenissen; in het geval van opmerkingen over para-linguïstische uitingen (bijv. kreunen) komt de lengte van het haakje ongeveer overeen met de duur van de uiting.

@nein@ bijv. „nee“ uitgesproken met een lach

@(.)@ korte lach

@(3)@ 3 seconden lachen

//mhm// luistersignaal van de interviewer als het „mhm“ niet overlapt.

HIAT en GAT2 zijn complexe, individueel uitbreidbare procedures die vooral gebruikt worden in de taalkunde. Met deze methoden kan het zelfs nuttig zijn om te werken met videomateriaal materiaal, omdat HIAT en GAT2 ook rekening houden met non-verbale communicatie en non-verbaal gedrag.

Het kan ook nuttig zijn om te werken met videomateriaal in complexe procedures - dit maakt het mogelijk om non-verbale communicatie te analyseren.

De HIAT-methode heeft verschillende voordelen, vooral wanneer meerdere sprekers tegelijkertijd communiceren en wanneer andere prosodische kenmerken gemarkeerd moeten worden. De partituurnotatie heeft invloed op de leesbaarheid, maar maakt het mogelijk om verschillende aspecten duidelijk en ondubbelzinnig te illustreren.

Voor complexe procedures zoals HIAT wordt vaak een partituurnotatie gespecificeerd - een corresponderend programma zoals EXMARaLDA wordt aanbevolen voor representatie.

HIAT en GAT2 geven een betere auditieve indruk, maar de transcripties worden steeds onleesbaarder naarmate het volume toeneemt. Bovendien kosten deze methoden meer tijd, omdat elk gespreksfragment meerdere keren gecontroleerd moet worden op verschillende fenomenen (zoals pauzes, hoofdaccenten, toonhoogteverloop, etc.).

GAT2, oorspronkelijk GAT (Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem), is ontwikkeld door taalkundigen met als doel een gestandaardiseerd systeem te creëren. Het doel was om gegevens uit verschillende onderzoeksgebieden te kunnen analyseren. De herziene versie van GAT2 bestaat sinds 2009.

GAT2 wordt ook voornamelijk gebruikt in de taalkunde - er wordt onderscheid gemaakt tussen minimale, basale en fijne transcripties.

GAT2 maakt onderscheid tussen drie transcripten, die naar wens met elkaar gecombineerd kunnen worden: het minimaal transcripthet basistranscript en het fijn transcript.

Het minimale transcript bevat informatie over de progressiestructuur, bijv. overlappingen, gelijktijdige spraak en pauzes.

In het basistranscript worden wendingen gesegmenteerd in intonatiezinnen:

 1. Toonhoogtebewegingen aan het einde van de zin (.,;-?)
 2. Focus accent en sterk accent. Voorbeeld: ak!ZENT!
 3. Uitrekken van geluiden
 4. interpretierende Kommentare wie „wow“ etc.

Secundaire accenten, accentverschuivingen, sprongen in de toonhoogte, veranderingen in volume/snelheid enz. worden genoteerd in het fijne transcript. Het fijne transcript is vooral interessant voor linguïsten op het gebied van gespreksanalyse/ intonatiefonologie.

Voor de GAT2-methode moet een equidistant lettertype (zoals Courier) worden gebruikt, omdat dit een voorwaarde is voor verdere verwerking van de transcripten (bijv. in het geval van simultaan spreken). Hier is een voorbeeld van een minimaal transcript volgens GAT2:

Hagemann/Henle (2014) bieden gedetailleerde stap-voor-stap instructies voor transcriptie volgens GAT2 als gratis PDF. Er is ook een online tutorial van de Universiteit van Freiburg met praktische tips over transcriberen volgens GAT2:
http://paul.igl.uni-freiburg.de/gat-to/

Regels voor transcriptie Overzicht van transcriptieregels
Eenvoudige regels van typen Uitgebreide regels van typist TIQ
woordnauwkeurig (fouten worden ook overgenomen) ja ja ja
Vulwoorden („bij wijze van spreken“, „ik zeg“) ja ja ja
Ontvangstsignalen (bijv. „mhm“ bevestigend) ja, als antwoord op een vraag ja ja
Aarzelingsverschijnselen (bijv. „er“, „um“) geen ja ja
Dialect Standaard Duits (uitzondering: dialectwoorden zonder nauwkeurige vertaling) Standaard Duits (uitzondering: dialectwoorden zonder nauwkeurige vertaling) wordt overgenomen
Woord- en zinsafbrekingen Zinsafbrekingen met – beide met – Woordbreuk met –
Woordspelling (bijv.: „Ik heb het“ in plaats van „Ik heb het“) Standaard Duits (ik heb het) Standaard Duits (ik heb het) met = (ik heb=s)
Tussenwerpsels (bijv. „oh“, „ups“, „pst“) geen ja ja
Spraakpauzes vanaf 4 seconden Aantal seconden tussen haakjes (5 sec) vanaf 4 seconden Aantal seconden tussen haakjes (5 sec) Pauze tot één seconde: (.); anders aantal seconden tussen haakjes (4)
Overlappingen Tussenvoegsels (zelfs als ze elkaar overlappen) tussen haakjes: I: Dat was twee jaar geleden (B: Nee!), ik weet het nog. Tussenvoegsels (zelfs als ze elkaar overlappen) tussen haakjes: I: Dat was twee jaar geleden (B: Nee!), ik weet het nog. () De lengte van de haakjes komt overeen met de duur van de unv- instructie.
korte inzetstukken
Vermoedelijke bewoording (?formulering) (?formulering) (formulering)
onbegrijpelijke formulering Markeren op de exacte locatie met … en een tijdstempel Markeren op de exacte locatie met … en een tijdstempel
letterlijke spraak staat tussen aanhalingstekens staat tussen aanhalingstekens
Prosodie
sterke nadruk geen in hoofdletters Onderstrepen
luid/zacht gesproken geen geen luider/ °quieter°
Een woord uitrekken geen geen Uitrekken, frequentie komt overeen met lengte van uitrekken
Intonation geen geen door leestekens (.;,?)
Non-verbale gebeurtenissen (bijv.: storende geluiden, telefoon die overgaat) tussen haakjes (telefoon gaat over) tussen haakjes (telefoon gaat over) tussen dubbele haakjes ((telefoon gaat over))
Para-linguïstische gebeurtenissen (bijv. lachen, huilen etc.) tussen haakjes (lachen) tussen haakjes (lachen) tussen dubbele haakjes ((cry)), uitzondering lach met @ symbolen: @(.)@ kort lachen
Hoofdletters en kleine letters volgens de Duitse grammatica beginnen beleefde voornaamwoorden („Sie“, „Ihre“) met een hoofdletter volgens de Duitse grammatica beginnen beleefde voornaamwoorden („Sie“, „Ihre“) met een hoofdletter alles wordt in kleine letters geschreven behalve zelfstandige naamwoorden
Leestekens in overeenstemming met de officiële Duitse spellingsregels worden bandwagonzinnen vermeden in overeenstemming met de officiële Duitse spellingsregels worden bandwagonzinnen vermeden s. Intonation
Tijdstempel Alleen voor onbegrijpelijke formuleringen na elke wisseling van spreker en als de tekst onverstaanbaar is n.v.t.
Wat zijn transcriptieregels?

Transcriptieregels bepalen de specificaties volgens welke audio- en video-opnamen moeten worden omgezet in tekst. Ze bepalen bijvoorbeeld wat moet worden genoteerd en hoe, wat kan worden weggelaten en hoe het afgewerkte transcriptie

Er wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen eenvoudige, uitgebreide en complexe transcriptieregels. De laatste twee worden bijna uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijke transcripties.

Wat zijn eenvoudige transcriptieregels?

Eenvoudig transcriptieregels zijn de standaard buiten de wetenschap. Ze specificeren een woordelijke transcriptie, maar staan toe dat non-verbale elementen die niet relevant zijn voor de inhoud (bijv. stotteren) worden weggelaten.

In de sociale wetenschappen worden eenvoudige transcriptieregels ook vaak gebruikt voor inhoudsanalyse. In de taalwetenschappen daarentegen zijn uitgebreide of complexe regels gebruikelijk.

Wat zijn geavanceerde transcriptieregels?

Uitgebreid transcriptieregels worden vooral gebruikt in de taalkunde. Ze specificeren een woordelijke transcriptie inclusief alle non-verbale elementen (bijv. stotteren).

In de taalkunde bestaan er ook een aantal complexe transcriptieregels zoals GAT2, HIAT of TIQ, waarvan sommige zeer complexe en specifieke vereisten voor transcriptie en opmaak specificeren.

Buiten de taalkunde is het gebruik van deze methoden vrij ongebruikelijk, omdat de resulterende transcripties vaak moeilijk te lezen zijn en inhoudelijk slechts kleine voordelen hebben in vergelijking met het resultaat van de eenvoudige transcriptieregels.

abtipper.de is de marktleider voor de transcriptie van audio- en videobestanden. Onze voordelen:

Vraag om
een vrijblijvende offerte naar