Vad transkriberas?

translitterera

Vad transkriberas?

Transkribering betyder överföring, överskrivning. Således är "transkriberad" synonymt med "överförd". Ordet "transkribering" kommer från latin. Termen transkription används inom biologi, musik och lingvistik (lingvistik). Beroende på område har transkribering en annan betydelse. Att transkribera musik innebär till exempel omskrivning av ett verk för en annan instrumentering eller överföring av akustisk musik till en musikalisk notation.


TranslittereraMånga fler användbara tips finns också i vår e-bok Inspelning, skrivning, analys – guide till att genomföra intervjuer & transkriptioner.

Boken finns som gratis nedladdning : Tareda på allt om transkription & Co nu!


Transkription (lingvistik)

När det gäller språk betyder transkribering överföring av talade ord, e.B. i form av en ljud- eller videofil, till skrivning. Som produkt får du en transkription eller en "kopia" av inspelningen. Intervjuer inom marknadsundersökning, vetenskap och media transkriberas särskilt ofta. Transkriptioner fungerar som ett sätt att forska, dokumentation och som en påminnelse. Transkribering är ofta en del av studier och avgångar. Förutom intervjuer transkriberas även enskilda föreläsningar, poddar eller filmer och serier. Inom medieområdet är transkribering ett viktigt steg för att skapa undertexter.

Beroende på vad som transkriberas och i vilket syfte skiljer sig förfarandena och reglerna för transkription. Om innehållet i inspelningen huvudsakligen är viktigt rekommenderas en enkel transkription. För intervjuer som ska publiceras kan en så kallad utjämning också vara användbar. Bland annat är meningsbrytningar, stamning och tvekan ljud (som uh och um) dispenserade till förmån för läsbarhet.

Studier inom samhällsvetenskap eller lingvistik, som också behandlar språkliga aspekter, kräver utökade eller komplexa system. För avgångar och vetenskapliga studier är transkription enligt 4-ögonsprincipen lämplig. Under den vetenskapliga transkriptionen kontrolleras avskriften dessutom av en redaktör.

Exempel och ytterligare information om våra produkter hittar du här: Tjänster och priser på abtipper.de


Transkribera och transkribera

Transkription beskriver transkriberingsprocessen. Transkription kan göras enligt olika regler. Vi transkriberar baserat på transkriptionsreglerna för Dresing och Pehl,i enkel och utökad form. Dessutom erbjuder vi transkription till Bohnsack (TIQ), Selting (GAT2) och andra på begäran.


Transkriptionsuppsättning för snabbare och enklare transkribering

Att transkribera intervjuer är tidskrävande och tidskrävande. Med en transkriptionsuppsättning kan processen underlättas. Detta innehåller allt som behövs för manuell transkribering. En uppsättning innehåller vanligtvis en röstinspelare, hörlurar och en fotbrytare som kan användas för att snabbspola framåt och spola tillbaka i inspelningen. Beroende på uppsättningen ingår många andra användbara funktioner, till exempel .B automatisk inställning av tidsstämplar.

På grund av det vanligtvis höga priset rekommenderas dock köpet endast för ett stort antal intervjuer. Med en liten mängd material som ska transkriberas räcker det med ett normalt program för uppspelning (t.B. Windows Media Player eller VLC Player) och ett textprogram som OpenOffice Writer eller Word.

Den helautomatiska transkribering är också särskilt spännande. Med hjälp av specialprogram kan tal konverteras till text på bara några ögonblick. Resultaten varierar dock kraftigt och är också beroende av ljudkvaliteten.


Om du vill att dina inspelningar ska transkriberas manuellt eller automatiskt:

Beställ din transkription från abtipper.de nu! 


Fler frågor och svar

Vad transkriberas?

Transkribering är transkription av en ljud- eller videofil som text. Inom biologi och musikologi finns det andra betydelser av ordet.

Vad måste du transkribera för?

Du måste alltid transkribera en ljud- eller videoinspelning om du vill analysera innehållet ytterligare och behöver det som text. Tillämpningsområden är e.B innehållsanalys inom vetenskap, marknadsundersökningar, film, tv & journalistik.

Hur fungerar transkribering?

Du transkriberargenom att lyssna på en ljud- eller videofil och skriva den. När det gäller vetenskapliga transkriptioner måste vissa transkriptionsregler för textens struktur och format följas. Du kan transkribera dig själv eller anställa en specialiserad professionell leverantör som abtipper.de.

Vem kan stödja mig i transkribering?

Transkribering är en mycket komplex och tidskrävande aktivitet. Med din egen skapelse påskyndar verktyg som en transkriptionsuppsättning (e.B. en fotpedal för snabbspolning framåt och tillbakaspolning) eller ett transkriptionsprogram arbetet enormt. Annars finns det också professionella leverantörer specialiserade på transkription, till exempel .B. abtipper.de,den tyska marknadsledaren för transkription.

Vi startar ditt projekt idag: Begär en offert