Definition av barriärfrihet

Tillgänglig innebär att en byggnad, ett offentligt utrymme, en digital tillämpning eller en produkt är utformad för att vara tillgänglig och användbar för personer med olika förmågor och behov.

Definition av barriärfrihet

 


Innehållsförteckning


Barriärfritt Definition Allmänt

Tillbaka till innehållsförteckningen

Tillgänglighet innebär i allmänhet att tillgången till något (t.ex. en byggnad, ett transportmedel eller även till visst innehåll i TV, på Internet osv. utan hinder och begränsningar för alla. Ett hinder kan till exempel vara ett politiskt eller juridiskt hinder (t.ex. ett tullhinder).

Adjektivet barriärfritt kan också avse byggnader, transportmedel eller andra anläggningar. I det här sammanhanget betyder barriärfrihet att de nämnda anläggningarna inte har några hinder och att de därmed är tillgängliga och/eller användbara för alla människor i lika hög gradtillgängliga och/eller användbara för alla människor, inklusive personer med funktionshinder. Ett exempel på tillgänglighet är att det är lätt att komma in i ett transportmedel utan att behöva ta några steg. Ingången är barriärfri, t.ex. genom en ramp eller plana dörrar.

Ett annat stort och viktigt område som kan göras tillgängligt är media, t.ex. innehåll i tv eller på webbplatser i allmänhet, eller specifikt innehåll som t.ex. Videor (utbildningsvideor, musikvideor, podcasts osv.)..

Tillgänglighet spelar också en allt viktigare roll i medierna.


Definition av tillgänglighet på medieområdet

Tillbaka till innehållsförteckningen

På området digitala och analoga medier anses det som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning vara det som de kan ta till sig utan begränsningar. Det kan t.ex. vara en video på Internet eller en serie eller film på TV som är tillgänglig för personer med nedsatt hörsel genom att undertexter eller teckenspråk eller en digital text som görs tillgänglig för personer med synnedsättning genom en uppläsningsfunktion, vilket är fallet med e-post, Word-dokument och internetsidor.

För läsa högt-funktionen kan många enheter (inklusive bärbara datorer och mobiltelefoner) användas och webbsidor kan också läsas högt med Google. Utanför digitala medier (t.ex. i tryckta medier) kan punktskrift eller Braille kan också användas för att göra innehållet tillgängligt för personer med nedsatt syn.


Tillgänglig definition för videor

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ett sätt att göra videor tillgängliga är att skapa undertexter. skapande av undertexter för personer med nedsatt hörsel. Tillgängliga videor av detta slag finns redan på många områden. De offentliga programföretagen (ARD, ZDF osv.) erbjuder undertextade versioner för nyheter samt filmer och serier. På andra områden, t.ex. på universitet, finns det hinderfri tillgång till undervisningsmaterial. Tillgång till undervisningsmaterial är till och med till och med obligatoriskt. Undervisningsvideor (t.ex. av föreläsningar) måste därför textas för att garantera tillgänglighet. Detta är förankrat i förordningen om skapande av barriärfri informationsteknik i enlighet med lagen om lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung BITV 2.0).

För personer med nedsatt syn finns det också videor där visuella element presenteras i skrift. Denna kommentar eller akustiska beskrivning av bilden kallas ljudbeskrivning. Ljudbeskrivning (förkortas AD).


Tillgänglig definition av undertexter

Tillbaka till innehållsförteckningen

När det gäller tillgängliga videor finns det några saker att tänka på. För att uppnå tillgänglighet måste man skapa undertexter. Tillgänglig Undertexter skiljer sig från vanliga undertexter på så sätt att med tillgängliga undertexter är det inte bara den talade texten som tonas in, utan även annan information såsom sättet, dvs. hur något talas (vänligt, tvekande, argt, skrikande osv.) tas i beaktande. Detta gör det möjligt att förmedla de talandes stämningar och videons atmosfär, som annars bara kan uppfattas auditivt.


Tillgänglig definition av abtipper

Tillbaka till innehållsförteckningen

På abtipper lägger vi stor vikt vid att våra undertexter är utformade så att de inte utgör hinder. Därför erbjuder vi förutom att skapa öppna undertexter även möjligheten att skapa så kallade slutna undertexter (även kända som slutna undertexterCC förkortat).

Har du några frågor eller vill du starta ett projekt inom området tillgängliga undertexter eller vill beställa ett projekt direkt, vänligen kontakta oss via e-post på följande adress kontakt@abtipper.de, via telefon: 0511-51515817 eller via vår kontaktformulär och beskriv ditt projekt för oss. Du får sedan ett erbjudande från oss inom några timmar.


Fler frågor och svar

✅ Vad är ett hinder?

En barriär kan definieras på olika sätt beroende på tillämpningsområdet. I grund och botten är en barriär ett hinder som försvårar eller förhindrar obegränsad tillgång eller till och med tillgång till något.

✅Vad är tillgänglighet?

Ordet tillgänglighet innebär att det inte finns några hinder. Det betyder att något är tillgängligt för alla.

✅Vad betyder barriärfrihet på internet?

På internet innebär tillgänglighet att innehållet (t.ex. texter, ljud- och videofiler) är lika tillgängligt för alla användare. På ett tillgängligt internet är texter skrivna på klarspråk och ljud- och videofiler är transkriberade eller textade.

✅Hur uppnår du tillgänglighet på internet?

För det första bör innehållet kontrolleras med avseende på tillgänglighet. Detta kan göras av en professionell leverantör som abtipper. Vid behov översätter abtipper till klarspråk, transkriberar ljud- och videofiler och skapar undertexter.

Vi startar ditt projekt idag: