Ljud transkription – vad är det?

Transkription av ljud

Ljudavskrift konverterar ett ljudspår till text. Som ett resultat får du en ljudavskrift. Sådana ljudavskrifter kan återanvändas på många sätt. Å ena sidan fungerar de som ett minneshjälpmedel och utgör å andra sidan arbetsunderlaget för en analys och vidare behandling av de erhållna uppgifterna.

Det talade ordet är mer lättillgängligt och kan bland annat användas för slutuppningar, för marknadsundersökningar, för tryckning i media och mycket mer. Ljud transkriberas särskilt ofta i samband med intervjuer.


Transkription av ljudMånga fler användbara tips finns också i vår e-bok Inspelning, skrivning, analys – guide till att genomföra intervjuer & transkriptioner.

Boken finns som gratis nedladdning : Tareda på allt om transkription & Co nu!


Vilka är reglerna för ljudutskrift?

Beroende på vad ljud transkriptionen behövs för kan olika transkriptions regler tillämpas. I de flesta fall är det dock tillräckligt med ljud transkription enligt enkla regler. På så sätt återges det talade ordet exakt. Språket är något utjämnat enligt enkla regler, vilket innebär att stamningsmedel, ordbrytningar och mellanljud ("uh" och "um") inte fångas till förmån för läsbarhet.

Med en ljud transkription enligt utökade regler jämnas dock inte språket ut. Dessa regler tillämpas huvudsakligen när de språkliga särdragen är en del av den efterföljande analysen.

I allmänhet kan många andra aspekter beaktas vid ljud transkription. Ljudavskriften kan till exempel jämnas ut mycket för att producera en utskriftsklar text. Det är ofta bra att infoga linjenummer och tidsstämplar (i formatet #hh:mm:ss#, där h står i timmar, m för minuter och s för andra), som ställs in regelbundet efter ett högtalarbyte. Både radnummer och tidsstämplar gör det lättare att bland annat hitta textpassager.

Särskilt inom lingvistikområdet finns det också många komplexa regler, till exempel regler för att ta hänsyn till intonation, talhastighet eller icke-verbala handlingar som gester eller ansiktsuttryck.

När det gäller abtipper.de utförs ljudutskriften i en enkel och utökad form enligt sina egna vetenskapligt citable transkriptionsregler. För avfiler och vetenskapliga studier är ljudutskrift enligt 4-ögonsprincipen lämplig.

Vid vetenskaplig ljud transkription kontrolleras ljud transkriptionen dessutom av en redigerare. Dessutom erbjuder vi även ljudutskrift enligt komplexa regler som TIQ, GAT2 och andra på begäran. Resultatet är då en transkription, isällsynta fall kallas detta också ljudavskrift.


Hur får man en snabb ljudavskrift?

Processen med manuell ljudtranskription är tidskrävande och tidskrävande. Beroende på skrivhastigheten och transkriptionsreglerna som ska tillämpas kräver detta att 3 till 10 gånger ljudminuterna transkriberas.

För att minimera mängden arbete kan transkriptionsprogram hjälpa till med ljud transkription.

Transkriptionsprogram innehåller många användbara funktioner, till exempel kan uppspelningshastigheten varieras, tangentkombinationer kan ställas in för att kunna transkribera muslös eller transkriptionsprogramvaran kan kombineras med en fotbrytare, som kan användas, till exempel.B för att spola tillbaka fram och tillbaka inom inspelningen. Transkriptionsprogram finns också i en transkriptionsuppsättning med röstinspelare, hörlurar och fotbrytare. I uppsättningen är transkriptionsprogram vanligtvis dyra, annars är programvaran också tillgänglig gratis (e.B. Express Scribe transkriptionsprogram från NCH Software). Andra program som f4transkript är inte gratis, men det finns en gratis provperiod. Om en fotbrytare krävs måste den sedan köpas separat.

En annan möjlighet till snabb ljudavskrift är att anställa en tjänsteleverantör. Förutom vår reguljära service, där ljudavskriften levereras om ungefär en vecka, erbjuder vi också två expressalternativ, 1-dagars express och 3-dagars express. Mer information finns här:

Beställ din ljudavskrift nu!


Fler frågor och svar

Vad är ljud transkription?

En ljudavskrift är konverteringen från ett ljudspår till text. Detta görs vanligtvis på grundval av specifika transkriptionsregler. Resultatet av denna aktivitet är en ljud transkription, som vanligtvis kallas helt enkelt som en transkription.

Hur skapar man en ljud transkription?

Skapandet av en ljudtranskription kan göras manuellt genom att transkribera eller mekaniskt genom automatisk taligenkänning.

Som det ser ut i dag är taligenkänning särskilt lämpligt om medelhög kvalitet är tillräcklig. Om hög kvalitet krävs är manuell ljudavskrift alternativet att välja.

✅ Vilka program hjälper till att skapa en ljud transkription?

När du skapar en ljud transkription kan en transkription programvara hjälpa till. Det finns några gratis program. På grund av det mycket större utbudet av funktioner och bekvämlighet rekommenderas de betalda verktygen som ExpressScribe eller f4transkript för större kvantiteter.

Taligenkänning är möjlig för helautomatisk ljudavskrift.

Vi startar ditt projekt idag: Begär en offert