Översättning mellan tyska och engelska

 Översättning tyska engelskaEngelska Tysk översättning
Ljudfiler8,99 euro per ljudminut*8,99 euro per ljudminut*
Videofiler8,99 euro per videominute*8,99 euro per videominute*
Texter0,10 euro per ord0,10 euro per ord
Textremsa12,99 euro per videominute12,99 euro per videominute

Alla priser är nettopriser plus moms. Manuell översättning av professionella översättare. * Returleverans: utskrift på originalspråket + översättning till målspråket.

Beställ din översättning nu på abtipper.de!


abtipper.de är den ledande tyska leverantören av transkription av ljud- och videofiler. Vi translitterera och översätta på alla världsspråk. Konvertering och format motsvarar i varje enskilt fall följande Transkriptionsregler. Särskilda önskemål är vanligtvis möjliga utan kostnad.


Innehållsförteckning för denna artikel:


Översättningsutmaningar mellan tyska och engelska

Tillbaka till innehållsförteckningen

Få en intervju transkriberad

 

Översättning mellan tyska och engelska är särskilt svår på grund av den skillnader i grammatik, syntax, ordförråd och kulturell kontext. en komplicerad uppgift.

De två språken skiljer sig åt, till exempel i ordföljd. I det tyska språket är satsläge ofta användas för att betona meningen i meningen. På engelska däremot är ordföljden vanligtvis mer flexibel och betoningen sker genom att använda delar av talet, t.ex. adverb, eller genom att betona vissa ord. Därför är det svårt att använda en bokstavlig översättning, eftersom detta kan leda till en obegriplig eller onaturlig meningsstruktur.

I det tyska språket kan sammansatta ord (Composita) vanliga, där flera ord sätts samman till en mening. På engelska skrivs dessa sammansatta ord dock ofta som separata ord. Detta kan leda till problem vid översättning, eftersom ett tyskt sammansatt substantiv kan ha flera betydelser som inte alltid kan täckas av en enda engelsk översättning.


Utmaningar för översättning från tyska till engelska

Det finns inget sådant som tysk Gemütlichkeit på engelska!

Ett exempel på en utmaning i översättningen från tyska till engelska är det tyska ordet "Gemütlichkeit". Detta ord har ingen direkt motsvarighet på engelska och kan översättas på olika sätt beroende på sammanhanget. En översättare kan översätta "Gemütlichkeit" med "mysighet" eller "komfort", men dessa ord kanske inte helt och hållet fångar innebörden av det tyska ordet.

I den tyska kulturen är "Gemütlichkeit" ett viktigt värde som förmedlar en känsla av trygghet och komfort. På engelska finns det inget liknande ord som kan fånga alla aspekter av detta begrepp. Därför är det viktigt att ta hänsyn till sammanhanget och eventuellt använda en längre beskrivning för att förmedla begreppets innebörd. Till exempel skulle "mysighet" kunna översättas med "en känsla av komfort, mysighet och värme" för att fånga begreppet på ett mer korrekt sätt.

Huvudvärk i England

Ett annat exempel på en utmaning i översättningen från tyska till engelska är meningen "Jag har huvudvärk".

En bokstavlig översättning av denna mening skulle vara "Jag har huvudvärk", vilket är grammatiskt korrekt men kanske inte ger den fullständiga innebörden av den tyska meningen. Ett bättre engelskt uttryck skulle kunna vara "I have a headache" (jag har huvudvärk), eftersom singular (en viss typ av huvudvärk) är vanligt förekommande på engelska, medan plural (huvudvärk som symptom) används på tyska.

Det är viktigt att ta hänsyn till sammanhanget och de kulturella skillnaderna mellan de två språken för att få en korrekt och ändamålsenlig översättning.


Engelska Tyska översättningsutmaningar

Ett exempel på en utmaning vid översättning från engelska till tyska är användningen av prepositioner. Engelska och tyska har olika regler för användning av prepositioner och det kan vara svårt att välja rätt preposition i översättningen.

Att förlita sig på/på/med eller vad?

Det engelska verbet "to rely on" kan till exempel användas med olika prepositioner, som "on", "upon" eller "with", beroende på sammanhanget. I översättningen till tyska måste dock rätt preposition väljas för att bevara meningen i meningen.

Ett annat exempel är det engelska verbet "to think about". På tyska kan detta verb användas med olika prepositioner beroende på sammanhanget, till exempel "om", "att" eller "tänka på". Det är viktigt att förstå sammanhanget i meningen och att välja rätt preposition i översättningen för att kunna förmedla meningen korrekt.

Skillnader i kakbakning.

En viktig aspekt av översättningen från engelska till tyska är Grammatik. På engelska är formuleringen ofta aktiv, medan man på tyska föredrar en passiv formulering.

Den engelska meningen "John baked the cake" skulle till exempel på tyska översättas till "John bakade kakan", dvs. vara passivt formulerad. Det är viktigt att ha detta i åtanke för att se till att meningen återges korrekt och att översättningen är flytande och grammatiskt korrekt.

 


Falska vänner i översättningen mellan tyska och engelska

Tillbaka till innehållsförteckningen

Falska vänner är ord som låter lika på båda språken men som har olika betydelser. Här är tio falska vänner som kan förekomma när man översätter mellan tyska och engelska och som kan orsaka förvirring, men också skratt:

 • "Praktiskt" - I Tyskland betyder "Handy" mobiltelefon, medan "handy" betyder "praktisk" på engelska.
 • "Gåva" - På tyska är en "Gift" farlig, medan "gift" på engelska betyder present.
 • "Tuxedo" - På tyska avser "Smoking" en aftonklänning, medan "smoking" på engelska betyder rökning.
 • "Kock" - På tyska avser "Chef" en chef, medan "chef" på engelska betyder chef de cuisine.
 • "Faktiskt" - På tyska betyder "aktuell" "nutid" eller "senast", medan "actual" betyder "faktiskt" på engelska.
 • "Bekommen" - På tyska betyder "bekommen" "ta emot" eller "få", medan "become" betyder "bli" på engelska.
 • "Så småningom" - På tyska betyder "eventuell" "möjligen", medan "eventually" betyder "så småningom" på engelska.
 • "Förnuftigt" - På tyska betyder "sensibel" känslig, medan "sensible" på engelska betyder "rimlig".
 • "Fabrik" - På tyska avser "Fabrik" en industribyggnad, medan "fabric" betyder "tyg" eller "vävnad" på engelska.

Det är viktigt att vara medveten om att falska vänner kan uppstå i översättningen och att noggrant kontrollera sammanhanget och ords betydelse för att säkerställa att översättningen är korrekt.


Det tyska och det engelska språket i jämförelse

Tillbaka till innehållsförteckningen

Likheter mellan tyska och engelska

Tyska och engelska är båda germanska språk och har därför en viss likheter i grammatik, ordförråd och uttal. Här är några exempel på likheter mellan tyska och engelska:

 • Ordet har sitt ursprung: Många ord på tyska och engelska har ett gemensamt ursprung, eftersom de båda kommer från samma germanska språkfamilj. Några exempel är "house" (tyska) och "house" (engelska), "mother" (tyska) och "mother" (engelska) samt "water" (tyska) och "water" (engelska).
 • Grammatik: Tyska och engelska har vissa grammatiska likheter, till exempel verb, substantiv, adjektiv och pronomen. Båda språken använder också artiklar och har en liknande struktur för att bilda frågor.
 • Uttryck: Tyska och engelska har vissa liknande uttalsregler, till exempel när det gäller uttalet av vokaler och konsonanter. Båda språken har också en betoning som kan göra skillnad i ords betydelse.
 • Satsstruktur: Tyska och engelska har en liknande meningsstruktur eftersom båda språken använder subjekt-verb-objekt (SVO). Det innebär att subjektet kommer först, sedan verbet och därefter objektet.

Skillnader mellan tyska och engelska

Det engelska och tyska språket har utvecklats oberoende av varandra under flera århundraden, så det finns skillnader i grammatik, uttal, ordförråd och meningsbyggnad. Här är några av de största skillnaderna:

 • Grammatik: Grammatiken i engelska är relativt enkel jämfört med tyskan. Engelskan har till exempel inga grammatiska kasus, inga könsartiklar och inga komplexa ändelser för adjektiv.
 • Uttal: Engelska har ett relativt enkelt uttal jämfört med det tyska språket. Det engelska alfabetet har endast 26 bokstäver, medan det tyska alfabetet har 30 bokstäver. Dessutom har engelskan många stumma bokstäver och en intonation som ibland kan vara oregelbunden.
 • Ordförråd: Engelskan har många ord som kommer från andra språk, särskilt latin och franska. Tyska har också många lånord från andra språk, men de kommer ofta från latin, grekiska eller engelska.
 • Satsstruktur: Meningsstrukturen är mer flexibel på engelska än på tyska. Engelska meningar kan ofta formuleras i en annan ordning än tyska utan att betydelsen ändras.
 • Ordbildning: Engelska har många sätt att bilda ord, särskilt genom att använda prefix och suffix för att bilda nya ord. Tyska har också många möjligheter till ordbildning, men är ofta mer komplicerat än engelska.

På det hela taget har engelska och tyska många skillnader, men också likheter. Båda språken har sina egna styrkor och utmaningar som man alltid måste ha i åtanke när man översätter i båda riktningarna.

 

   
Modersmålstalare över hela världen405 miljoner euro130 miljoner euro
Andraspråkselever över hela världen1,5 miljarder euro15,4 miljoner euro
Antal bokstäver i alfabetet2630
Popularitet som främmande språkMycket högMedium
Antal ord i ordbokenca 170 000ca 300 000
Satsens positionSubjekt-Verb-ObjektSubjekt-objekt verb
BöjningEnkelKomplex
SpråkfamiljGermanskaGermanska
Accent-sorter i hela världenca 20ca 7
Påverkan på andra språkStorLåg

Det engelska språkets historia

Tillbaka till innehållsförteckningen

Transkription främmande språk

Det engelska språkets historia börjar i 500-taletnär germanska stammar kom till de brittiska öarna och tog med sig sina språk. The gamla engelska är ett starkt böjningsspråk med många kasus och olika ordformer.

år 1066 erövrade Vilhelm Erövraren England och införde franska som elitens språk. Detta gav upphov till medelengelskaen komplex blandning av gammal engelska, gammal franska och latin. Det är också den tid då Chaucer skrev sina Canterbury Tales.

Denna fas av medelengelska kännetecknades av en standardisering av språket. Chaucer skrev sina Canterbury Tales under denna period.

Under den tidigmoderna perioden (1500- till 1700-talet) upplevde engelskan en enorm utvidgning av sitt ordförråd genom införandet av nya ord från olika språk som latin, grekiska och spanska. Det är också den tid då Shakespeare skrev sina verk.

1600-talet inleddes en fas av standardisering av engelskan. De första ordböckerna och grammatikerna publicerades.

1700-talet uppstod en form av engelska som kallades standardengelska. Denna form av språk används nu som standard i många engelskspråkiga länder.

1800-talet Engelska etablerade sig som ett av de viktigaste världsspråken. Engelska blev vetenskapens, teknikens och politikens språk.

1900-talet Engelska fortsatte att utvecklas med nya ord från populärkulturen, tekniken och internet.

Engelska är också det dominerande språket på internet och inom vetenskapen. Ungefär 90 % av alla webbplatser är skrivna på engelska och de flesta vetenskapliga publikationer publiceras på engelska.

Engelska är ett av de mest mest spridda språk i världen. och talas av cirka 1,5 miljarder människor. Engelska är officiellt språk i totalt 67 länder och används som andraspråk i många andra länder.

Totalt finns det mer än en miljard människor som talar engelska som ett främmande språk. Det är fler än något annat språk i världen. Enligt EF Education Firsts English Proficiency Index toppar Sverige listan över länder med bäst kunskaper i engelska. Man uppskattar att cirka 90 procent av svenskarna kan tala engelska. Andra länder med höga kunskaper i engelska är Nederländerna, Danmark och Finland.

 

Några av de mest kända dialekter av det engelska språket är brittisk engelska, amerikansk engelska och australisk engelska. Dessa dialekter har sina egna skillnader i uttal, grammatik och ordförråd.

Brittisk engelska

Brittisk engelska är den dialekt som talas i Storbritannien. Den har många olika accenter, bland annat Cockney-accent, Estuary English och RP (Received Pronunciation). RP är standarddialekten i Storbritannien och används ofta i media och utbildning.

Några av de utmärkande dragen i brittisk engelska är uttalet av bokstäverna "r" och "t". Med vissa accenter uttalas bokstaven "r" inte, medan bokstaven "t" med andra accenter uttalas som en "glottal plosiv", vilket innebär att den bildas i halsen.

Amerikansk engelska

Amerikansk engelska talas i USA och har många olika accenter, bland annat sydstatsaccent, New York-accent och Kalifornien-accent. Amerikansk engelska har vissa skillnader i ordförrådet jämfört med brittisk engelska, till exempel används "flat" i stället för "flat".

Några av de speciella dragen i amerikansk engelska är uttalet av bokstaven "r" och användningen av "z" i stället för "s" i vissa ord. I amerikansk engelska uttalas bokstaven "r" normalt, och i vissa accenter betonas den till och med. Användningen av "z" i stället för "s" är vanlig i vissa ord, till exempel "realise" eller "criticise".

Australisk engelska

Australisk engelska talas i Australien och har sina egna särdrag. Den har vissa likheter med brittisk engelska, men det finns också skillnader i ordförråd och uttal.

Några av de utmärkande dragen i australiensisk engelska är användningen av sammandragningar och slanguttryck, till exempel "arvo" i stället för "afternoon" och "brekkie" i stället för "breakfast". När det gäller uttal har australiensisk engelska en tendens till ett "nasalt" ljud och ett uttal av "i" som "ai".


Särskilda egenskaper hos det engelska språket

Tillbaka till innehållsförteckningen

Engelska språket har några speciella egenskaper som skiljer det från andra språk:

 1. Stort ordförråd: Engelska har ett av de största ordförråden av alla språk. Man uppskattar att det finns mer än 170 000 ord i de nuvarande engelska ordböckerna.
 2. Flexibel meningsstruktur: Till skillnad från många andra språk har engelskan en flexibel meningsstruktur, vilket innebär att ordföljden i en mening kan ändras utan att innebörden ändras.
 3. Konsonantkluster: Engelska har många ord med konsonantkluster, dvs. flera konsonanter i direkt följd, som kan vara svåra att uttala för personer med andra språk. Till exempel "styrka" eller "tolfte".
 4. Oregelbundna verb: Engelska har många oregelbundna verb där formerna för förfluten tid och förfluten delaktighet bildas på ett annat sätt än den vanliga ändelsen "-ed". Till exempel go -> gick och eat -> åt.
 5. Fraserande verb: På engelska används ofta så kallade "phrasal verbs", som består av ett verb och en eller flera partiklar som ändrar verbets betydelse. Till exempel "ge upp" eller "skjuta upp".
 6. Accent: Engelska har en karakteristisk betoning där vissa stavelser i ord betonas. Accent kan också påverka betydelsen av ett ord.

Dessa särdrag i det engelska språket kan vara en utmaning för en korrekt översättning mellan tyska och engelska.


Roliga fakta om det engelska språket

Tillbaka till innehållsförteckningen

Det engelska språket är fullt av intressanta och roliga fakta. Här är några "roliga fakta" om det engelska språket:

 1. Ordet "set" har flest betydelser på engelska. Det har totalt 464 olika definitioner i Oxford English Dictionary.
 2. Den längsta engelska meningen som någonsin har skrivits är över 13 000 ord lång. Den skrevs av William Faulkner i hans roman Absalom, Absalom!
 3. Bokstaven "E" är den vanligaste bokstaven på engelska och har en frekvens på cirka 11 %.
 4. Ordet "O.K." sägs komma från grekiskan. Det sägs komma från "olla kalla", som betyder "allt är bra".
 5. Meningen "Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden" innehåller alla bokstäver i alfabetet.
 6. Ordet "queueing" har fem på varandra följande vokaler.
 7. Det finns ord på engelska som motsäger sig själva, till exempel "cleave", som kan betyda både "att klyva" och "att förena".
 8. Ordet "fonetisk" skrivs inte fonetiskt.
 9. "Goodbye" kommer ursprungligen från medeltiden och är en förkortning för frasen "Gud vare med er".
 10. De flesta engelska ord kommer från latin, franska och germanska ord.

Vi startar ditt projekt idag: