Professionella transkriptioner - okomplicerade och i utmärkt kvalitet:Transkriptionsprissättning

 

  
 
Transkriptionsmetod
Vanlig användning
Avskriftens noggrannhet
Transkriptionsregler
Varaktighet för skapande
Tillfredsställelse, pris och sekretessgaranti
Inspelningar på främmande språk, många högtalare, begränsad ljudkvalitet

Künstl, det är jag. Intelligens

0,19€/ljudminut
Transkriptionsmetod : Artificiell intelligens
Vanliga anvisningar : Datavolymer med hög volym, t.B. digitalisering av arkiv
Avskriftens noggrannhet: Medium
Transkriptionsregler : Enkla
Skapelsens varaktighet : en dag
Tillfredsställelse, pris och sekretessgaranti:
Inspelningar på främmande språk, många högtalare, begränsad ljudkvalitet: rekommenderas inte

Enkel

1,20€/ljudminut
Transkriptionsmetod : 100% manuell
Allmän användning : marknadsundersökningar, journalistik, filmproduktioner
Transkriptionsnoggrannhet : Mycket hög
Transkriptionsregler : Enkla
Skapelsens varaktighet: ca. en vecka
Tillfredsställelse, pris och sekretessgaranti:
Inspelningar på främmande språk, många högtalare, begränsadljudkvalitet: ingår utan extra kostnad

Vetenskaplig
med korrekturläsning

1,40€/ljudminut
Transkriptionsmetod : 100% manuell med redigering (4-ögons princip)
Allmän användning : Vetenskaplig forskning och avgångar
Transkriptionsnoggrannhet: Utmärkt
Transkriptionsregler : Enkelt med redigering
Skapelsens varaktighet: ca. en vecka
Tillfredsställelse, pris och sekretessgaranti:
Inspelningar på främmande språk, många högtalare, begränsadljudkvalitet: ingår utan extra kostnad

Utökad

2,20€/ljudminut
Transkriptionsmetod : 100% manuell med redigering (4-ögons princip)
Allmän användning : Språklig forskning och avgångar
Transkriptionsnoggrannhet: Utmärkt
Transkriptionsregler : Förbättrad med korrekturläsning
Skapelsens varaktighet: ca. en vecka
Tillfredsställelse, pris och sekretessgaranti:
Inspelningar på främmande språk, många högtalare, begränsadljudkvalitet: ingår utan extra kostnad

Längst ner på denna sida hittar du förklaringar om produkterna och de erbjudna ytterligare alternativ (t.ex. Express). Separat information på separata sidor finns tillgänglig för en transkription med översättning och för undertexter (t.ex. som srt-fil)..

Sie haben noch Fragen? Fragen Sie ein unverbindliches Angebot an!

 


abtipper.de är den största tyska leverantören av ljud- och videoinspelningar. Våra referenser:

typer referenser

Vi garanterar dig: Transkriptioner till priser som kan beräknas i förväg utan dolda kostnader, med pris och nöjdhetsgaranti!

 • Ingen förskottsbetalning: Du kommer att få de färdiga utskrifterna för granskning och först då vår faktura med moms visas.
 • Inga tilläggsavgifter för inspelningar med flera högtalare (t.B. gruppdiskussioner) eller med begränsad ljudkvalitet.
 • Inga tilläggsavgifter för transkriptioner på främmande språk på alla världsspråk (e.B. engelska, franska) och alla dialekter*.
 • Inga begränsningar i filformat:Vi skapar transkriptioner från alla ljud- och videoformat.
 • Ingen gräns för filstorlek: Dufår en uppladdningslänk efter beställning och kan skicka oss filer upp till 30 GB via den.

* Einzige Ausnahme: Die Überführung von Schweizerdeutsch in die hochdeutsche Schriftsprache kostet aufgrund des erhöhten Aufwandes einen Aufschlag von 1,10 Euro pro Audiominute netto (= 1,31 Euro inkl. MwSt.)

Vi garanterar också attdina uppgifter är säkra hos oss. Vi är också mycket flexibla och kan även implementera separata dataskyddskrav och åtgärder i din organisation. All information hittar du här: Dataskydd på abtipper

Kostenvoranschlag oder Angebot: Sofern für Ihre Organisation ein schriftliches Angebot benötigt wird, so fragen Sie dies bitte einfach per E-Mail an   info@abtipper.de oder über unser Kontaktformular an. Sie erhalten dann meist noch am gleichen Tag einen Kostenvoranschlag von uns.


Nedan hittar du:


Få det transkriberat till bästa pris - detaljer om tjänsterna:

Avskriftens noggrannhet:

Våra enkla, vetenskapliga och avancerade transkriptioner skapas av erfarna proffs. Därför når resultaten en mycket hög kvalitetsnivå.

Transkriptionerna av artificiell intelligens genereras via en taligenkänning specialiserad på transkriptioner och korrigeras manuellt. De når en bra nivå, särskilt när de spelar in med få högtalare och god ljudkvalitet.

Hitta en exemplarisk transkriptionför varje produkt under följande länk för att övertyga dig själv om vår kvalitet.

Transkriptionsregler:

Som ett resultat av många års erfarenhet har abtipper.de utvecklat sina egna vetenskapligt citable transkriptionsregler. Naturligtvis är vi också bekanta med andra vanliga procedurer och kan skapa dina transkriptioner enligt dina individuella specifikationer för transkriptionsregler.

Skapelsens varaktighet:

Som den största tyska leverantören av transkriptioner har vi för närvarande kapacitet att manuellt skriva ner flera tusen ljud- eller videominuter per dag.

Vi har därför också tillräcklig fri kapacitet för ditt projekt. Om du också levererar dina filer i större skala får du tillbaka avskrifterna i genomsnitt inom ungefär en vecka.

Ibland kan ett bra transkriberingsresultat också ta lite längre tid. Detta gäller särskilt om din fil är särskilt utmanande (t.ex. starka dialekter) eller om helgdagar närmar sig (t.ex. julen). Översättningar kan också generellt sett ta lite längre tid, särskilt när det gäller mer komplicerade språkkombinationer (t.ex. arabiska -> tyska). Om du har bråttom och behöver en returleverans med kortare varsel rekommenderar vi våra expressalternativ med garanterat returleveransdatum inom tre dagar eller till och med nästa dag (se "Ytterligare alternativ" längre ner på sidan). 

Vi har för närvarande tillräcklig kapacitet för att bearbeta även mycket stora och komplexa beställningar mycket snabbt. Här hittar du all ytterligare information om transkriptionens varaktighet på abtipper.

Vår prisgaranti:

Vi är den billigaste transkriptionstjänsten. Om du hittar en billigare leverantör före eller under projektet kommer vi att underskrida priset. Med abtipper.de är du alltid garanterad transkriptionen med den billigaste kostnaden. Här hittar du all ytterligare information om vår tillfredsställelse- ochsekretessgaranti.

Ytterligare alternativ:

Vi erbjuder ett antal ytterligare alternativ. Avskrifter på främmande språk på de flesta språk (e.B. engelska, franska, spanska) och inspelningar med flera högtalare eller med begränsad ljudkvalitet kostar inte extra! De andra extra alternativen kan också bokas mycket billigt för dig.


Har transkriberat – detaljer om produkterna:

 

Enkel transkription:

Den bästa transkriptionstjänsten till bästa prisMed den enkla transkriptionen skrivs din inspelning ner av en erfaren typ. Han skriver filen och lyssnar på hela inspelningen igen i slutet för att korrigera felet.

Vanligtvis uppnås en mycket hög kvalitetsnivå även utan ytterligare redigering. I den enkla transkriptionen reproduceras det talade innehållet ordagrant och utan skriftlig förfalskning.

Icke-innehållsrelevanta element som dialekt, stamningsmedel, ums och hmhs jämnas ut något.

De vanligaste tillämpningsområdena för en enkel transkription är marknadsundersökningar (t.B. fokusgrupper), journalistik (e.B. intervjuer) och filmproduktioner (e.B. dialogböcker).

Klicka här för mer information om transkriptionsreglerna och för en exemplarisk transkription som ett resultat av en enkel transkription.

Beställ din enkla transkription nu på abtipper!

 

Vetenskaplig transkription:

Transkriptionskostnader bör vara kalkylerbara i förvägI vetenskaplig transkription kommer din inspelning att skrivas ner av en erfaren typ med stor erfarenhet inom det vetenskapliga området. Detta skriver ner filen ordagrant, som i den enkla transkriptionen med minimal utjämning av dialekt, stamningsmedel, ums och hmhs. För kontroll lyssnas sedan hela inspelningen på igen.

Därefter kontrollerar en andra separat person (redaktör) avskriften igen helt. På grund av dubbelkontrollen med 4-eye-principen uppnås en utmärkt kvalitetsnivå.

Vetenskaplig transkription är användbart om en mycket noggrann transkription är viktig för dig. Detta är till exempel .B när transkriptionen inte bara analyseras utan också publiceras. Vid vissa universitet införlivas också den oklanderliga kvaliteten på utskrifterna i klassificeringen av avgångar, för vilka vetenskaplig transkription är oumbärlig.

Den vanligaste formen av tillämpning av en vetenskaplig transkription är – vilket lätt kan antas – det vetenskapliga området. Vi transkriberar vanligtvis kvalitativa intervjuer för forskningsprojekt eller för en kandidatuppsats, magisteruppsats eller doktorsavhandling.

Klicka här för mer information om transkriptionsreglerna och ett exempel på en vetenskaplig transkription.

Beställ din vetenskapliga transkription nu på abtipper!

 

Utökad transkription:

Få din intervju transkriberad abtipper.deMed avancerad transkription skrivs din inspelning ner av en mycket erfaren typ. Inte bara innehållsuttalandena, utan alla verbala och icke-verbala yttranden registreras (e.B. också dialekt, ums, hmhs, stamning, viskande, etc.). Dessutom registreras den exakta tiden för alla högtalarändringar med en tidsstämpel.

Processen är densamma som vid vetenskaplig transkription. Först skriver den första typer filen och lyssnar i slutet på hela inspelningen igen för kontroll. Därefter kontrollerar en andra person (redaktör) avskriften igen helt.

Utökade transkriptioner används främst i språkstudier. Med dessa är språkinnehållet bara en av analysnivåerna. De andra verbala och icke-verbala signalerna transkriberas också och analyseras senare.

Wir transkribieren standardmäßig nach unseren eigenen erweiterten Transkriptionsregeln (für 2,20 Euro pro Audiominute netto = 2,62 Euro inkl. MwSt.). Gerne erstellen wir aber auch Transkripte nach anderen spezifischen Verfahren, für die dann jeweils individuelle Festpreise gelten, z.B.

 • Muddring och Pehl   (2013, 2018) ( Klicka här för mer information ochpriser)
 • TiQ (Talk in Qualitative Social Research) enligt Bohnsack (1989) (pris 3,80 euro per ljudminut netto = 4,52 euro inkl. moms).
 • GAT2 (GAT2) Grundläggande transkription (pris på begäran, minsta volym på 25 minuter på grund av träningsinsats)

Klicka här för ett exempel på en avancerad transkription.

Beställ din utökade transkription nu från abtipper!

 

Transkription av artificiell intelligens:

Vid transkription av artificiell intelligens utförs transkriptionen genom användning av automatiserad taligenkänning. 

Vårt taligenkänningssystem, speciellt utvecklat för transkriptioner, uppnår resultat som skulle ha varit helt otänkbara för bara några år sedan – se även vår separata artikel om historien om automatisk taligenkänning.

Särskilt om källfilen har ett begränsat antal lättförståeliga högtalare och en god ljudkvalitet, resulterar den artificiella intelligensen redan i en acceptabel transkription, som fortfarande måste revideras igen i alla fall.

För inspelningar med dialekt eller accent, mer än två högtalare eller minskad ljudkvalitet (e.B. även telefonsamtal) är dock maskinigenkänningen begränsad. 

Även om kvaliteten på transkriptionen genom artificiell intelligens ännu inte når den höga nivån hos en människa, finns det många användningsområden för vilka det är särskilt lämpligt. Detta gäller särskilt för digitaliseringen av stora mängder data, där manuell transkription inte skulle vara värt prismässigt. För andra tillämpningar .B en detaljerad innehållsanalys i vetenskapliga artiklar, men kvalitetsnivån är vanligtvis inte tillräcklig ännu. Här rekommenderar vi att du transkriberar dina filer via en manuell variant.

Med artificiell intelligens är endast transkription för närvarande möjlig. Översättning av ljudfiler till andra språk görs alltid manuellt.

Klicka här för ett exempel på en transkription genom artificiell intelligens.

Även om vi gärna tar hänsyn till dina individuella krav på transkriptionsregler och format för de andra manuella transkriptionstyperna, är detta tyvärr inte möjligt med transkription med artificiell intelligens på grund av maskinimplementeringen.

Förfarande för transkription med artificiell intelligens: Godtagbara resultat kan endast uppnås med denna typ av transkription om ovanstående kriterier är uppfyllda. Därför kontrollerar vi först alla motsvarande sändningar av våra experter. Om det till exempel .B möjligt att skapa en bra transkription på grund av dialekt, brus eller för många högtalare, kommer du att få detta inklusive den detaljerade motiveringen inom 6 till högst 24 timmar. Du är då fri att välja en annan typ av transkription.

Med denna typ av transkription erbjuder vi dig också att vi skapar två minuter av din fil som ett exempel på transkription utan kostnad och utan skyldighet, så att du kan kontrollera resultatet av denna nya typ av transkription. Du kan sedan bestämma för det specifika fallet om kvaliteten uppfyller dina krav eller om en manuell transkription är ett alternativ. För att göra detta, gör en beställning och ange i kommentarfältet att du vill ha den kostnadsfria provutskriften.

Beställ din transkription nu av künstl. Intelligens på abtipper!

 


Ytterligare alternativ för transkriptioner av abtipper:

Tillbaka till översikt över baspriser

abtipper erbjuder ett antal ytterligare alternativ: expressservice, tidsstämpling, främmande språk, översättningar och utjämning. I tabellen hittar du villkoren för de ytterligare alternativen, ytterligare detaljer under tabellen:

 

  
 
Express inom 3 dagar (3-dagars express)
Express till nästa dag (1-dagars express)
Transkription av inspelningar av främmande språk (e.B. alla världsspråk)
Transkription med översättning (målspråk: engelska eller tyska)
Infoga tidsstämplar (e.B. efter varje högtalarbyte)
Fullständig utjämning av transkriptionen ("klar för utskrift")

Künstl, det är jag. Intelligens

0,19€/ljudminut
Express inom 3 dagar (3-dagars express) : ingen extra kostnad
Express till nästa dag (1-dagars express) : ingen extra kostnad
Transkription av inspelningar av främmande språk (e.B. alla världsspråk) : gratis
Transkription med översättning (målspråk: engelska eller tyska) : ännu inte möjligt
Införande av tidsstämplar (e.B. efter varje högtalarbyte) : utan extra kostnad
Fullständig utjämning av transkriptionen ("klar för utskrift"): ännu inte möjlig

Enkel

1,20€/ljudminut
Express innerhalb von 3 Tagen (3-Tage-Express) : +0,65 €/min
Express bis zum nächsten Tag (1-Tag-Express) : +1,40 €/min
Transkription av inspelningar av främmande språk (e.B. alla världsspråk) : gratis
Transkription med översättning (målspråk: engelska eller tyska) : Se nedan för priser
Einfügen von Zeitstempeln (z.B. nach jedem Sprecherwechsel) : +0,20 €/min
Vollständige Glättung des Transkriptes ("druckreif"): +0,65 €/min

Vetenskaplig
med korrekturläsning

1,40€/ljudminut
Express innerhalb von 3 Tagen (3-Tage-Express) : +0,65 €/min
Express bis zum nächsten Tag (1-Tag-Express) : +1,40 €/min
Transkription av inspelningar av främmande språk (e.B. alla världsspråk) : gratis
Transkription med översättning (målspråk: engelska eller tyska) : Se nedan för priser
Einfügen von Zeitstempeln (z.B. nach jedem Sprecherwechsel) : +0,20 €/min
Vollständige Glättung des Transkriptes ("druckreif"): +0,65 €/min

Utökad

2,20€/ljudminut
Express innerhalb von 3 Tagen (3-Tage-Express) : +0,65 €/min
Express bis zum nächsten Tag (1-Tag-Express) : +1,40 €/min
Transkription av inspelningar av främmande språk (e.B. alla världsspråk) : gratis
Transkription med översättning (målspråk: engelska eller tyska) : Se nedan för priser
Införande av tidsstämplar (e.B. efter varje högtalarbyte) : utan extra kostnad
Vollständige Glättung des Transkriptes ("druckreif"): nicht sinnvoll

Vår prisgaranti gäller även för de ytterligare alternativen: Vi är den billigaste leverantören av transkriptioner på Internet. Om du har filer transkriberade med oss och hittar en billigare leverantör före eller under projektet, kommer vi att underskrida priset. Så du är garanterad att alltid ha det bästa priset hos oss.


Har transkriberat med expresstjänst

Transkriptionspris - garanterat det billigaste prisetOm du har bråttom, kommer vi att leverera sluten transkription garanterat att återvända inom tre dagar eller till och med nästa dag.

Så om du levererar en fil på måndag en fil med 3-dagars express, är du garanterad att få tillbaka den senast på torsdag.

Beräkningen är giltig från mottagandet av data. Om returen faller på en semester eller helg får du avskriften tillbaka nästa arbetsdag. Så om du e.B. leverera en fil på torsdag med 3-dagars express, är du garanterad att få den här filen tillbaka på måndag.

Om du behöver det ännu snabbare (e.B. samma dag), är detta vanligtvis också möjligt. Du bör dock definitivt kontakta oss i förväg via telefon på 0511-51515817. Vår telefon är också bemannad på kvällar och helger.

På följande sida hittar du mer detaljerad information om vår expresstjänst.

 


Transkriptioner av inspelningar på främmande språk

Få en intervju transkriberad till en låg kostnadVi leder för närvarande Transkriptioner på 80 språk genom. På alla världsspråk (e.B. engelska, franska, spanska) erbjuder vi detta till samma pris som en tysk transkription. Inspelningar med regionala accenter (e.B. Hessiska eller schweiziska talare) kostar inte heller någon extra kostnad.

Die Umsetzung von Aufnahmen in Schweizerdeutsch in hochdeutsche Transkripte kostet 1,10 Euro pro Audiominute netto (= 1,31 Euro inkl. MwSt.) extra. Darin enthalten ist eine Angleichung bzw. eine Übersetzung der Schweizer Mundart in die hochdeutsche Schriftsprache.

Vi genomför också regelbundet stora beställningar på följande språk: tyska (med dialekter),schweizisk tyska, engelska (med dialekter),spanska, franska, italienska, portugisiska, polska, turkiska, arabiska, ryska, danska, svenska

Med de övriga cirka 60 språken i vår portfölj behöver vi några dagar i förväg. Detta beror på att arbetstillfällen på dessa språk är relativt sällsynta och därför anställer vi inte heltidsanställda. I det här fallet måste vi aktivera våra lokala partners för varje projekt, vilket tar några dagar. I de flesta fall kan vi dock fortfarande leverera din transkription på dessa språk inom högst en vecka!

 


Transkription med omedelbar översättning till målspråken engelska eller tyska

Få en intervju transkriberadSom för närvarande den enda transkriptionstjänsten i Tyskland erbjuder vi dig en Översättning av ljud- och videofiler till ett fast pris per ljud- eller videominut vid. I motsats till den vanliga beräkningen efter ordräkning eller rad erbjuder vi dig fast pris per minut för dina översättningar i förväg.

Vi erbjuder för närvarande dessa översättningar från 80 källspråk till målspråken tyska och engelska.

Översättningen görs 100% manuellt uteslutande av erfarna infödda specialister. Våra översättningar används ofta, till exempel .B internationella marknadsundersökningar.

Vi utför översättningen av 80 språk till engelska eller tyska för en

Paketpris på 8.99 euro per ljudminut netto (= 10.70 euro inkl. moms)

Du levererar ljud- eller videofilerna på främmande språk till oss och får den färdiga översättningen till tyska eller engelska som en Word-fil. Du kommer också att få transkriptionen på originalspråket. 

Alternativt erbjuder vi en översättning av texter och dokument till ett schablonbelopp på 0,10 euro per ord netto (= 0,12 euro inkl. moms). 

Vi erbjuder även andra språkkombinationer på begäran, kontakta oss bara.Hitta här mer detaljerad information om transkription med översättning.

 


Transkription med tidsstämplar

Med utökad transkription ingår tidsstämplar redan i baspriset efter varje högtalarbyte. För enkel och vetenskaplig transkription kan detta läggas till valfritt.

Vanligtvis infogas tidsstämplarna före eller efter en högtalarändring. Det vanliga formatet för detta är #hh:mm:ss#. Alternativt kan en tidsstämpel ställas in efter vissa tidsperioder (t.B minut) eller i specialformat (e.B. #hh:mm:ss-ms# för MAXQDA).

Antingen inspelningstiden eller en tid som visas i videoinspelningen (e.B. för filminspelningar) kan användas som tid.

Om du bara behöver tidsstämplarna för citat i ditt vetenskapliga arbete, kan vi alternativt leverera transkriptionerna med radnummer utan extra kostnad. Med dessa är ett exakt citat möjligt även utan tidsstämpel.

 


Utjämning av transkriptionen

Transkriptioner skildrar det talade ordet så troget som möjligt. I de flesta fall innebär detta också att dessa texter innehåller många egenskaper hos talat språk eller vardagligt språk. För en vetenskaplig utvärdering är detta ganska önskvärt, eftersom det som har sagts presenteras på detta sätt oförfalskat.

Men om avskriften ska approximeras till det skrivna språket kan en språklig utjämning också göras. Här tas .B grammatiska fel och meningsbrytningar bort för att göra texten mer lättläst. 

Se även följande ytterligare sida för en detaljerad förklaring av utjämning med exempel.

Priset för att jämna ut transkriptionen är en tilläggsavgift på grundpriset för den enkla eller vetenskapliga transkriptionen. För ett "print-ready" resultat rekommenderar vi en kombination av vetenskaplig transkription (redigering, 4-eye princip) och utjämning.


Mer information om transkription och priset per minut /pris per minut

Var används transkriptioner?

abtipper är den transkriptionstjänst som alla krävande kunder väljerTranskribering av talade texter används överallt där ljudinspelningar ska omvandlas till skriftliga dokument. Exempel på detta är transkribering av

 • Individuella diskussioner eller gruppdiskussioner inom ramen för marknadsundersökningar
 • Intervjuer eller rundabordsdiskussioner som grund för tidningar, tidskrifter eller tidskrifter
 • Presentationer eller seminarier i samband med specialföreläsningar, presentationer eller kongresser
 • inspelade radio- och TV-sändningar för vidare bearbetning genom redigering eller översättning
 • Brev, pm eller minuter
 • Taltexter för hörselskadade

Skapa eller har transkriptioner transkriberats själv?

Kunder eller kunder för en transkription är – i den ordning som anges i ovanstående exempel – personer eller företag som

 • Marknadsundersökningsinstitut
 • Journalister
 • PR- och marknadsföringsbyråer
 • Författare och arkivarier
 • Talare och deras lyssnare
 • Redaktör, ljudtekniker och röstskådespelare
 • Läkare, advokater och experter
 • Teckensnittstolk

Varför har en specialiserad transkriptionstjänst som abtipper.de transkriberats?

För att konvertera en talad text till en skriven text måste så kallade transkriptionsregler följas. Dessa garanterar att transkriptionen

 • språkliga särdrag
 • Deltagarnas antal och talordning
 • Ändring av fråga och svar
 • utomlingvistiska åtgärder
 • icke-verbala uttalanden
 • stavning av bransch- och företagsspecifika termer

och ingår i teckensnittstexten.

Dessutom tar transkriptionen naturligtvis tid. Erfarna "skrivare" anger den ansträngning som krävs för att transkribera texter i förhållandet 1:3. Detta innebär att en taltext på cirka en timme kräver cirka tre timmars maskinskrivning - en tidsperiod som skulle saknas för personer som är beroende av transkriptioner för att utföra sitt egentliga arbete. Tidsåtgången varierar avsevärt och beror på många faktorer, t.ex. inspelningens kvalitet, ämnets komplexitet och talarnas eventuella dialekter.

Vad utmärker oss?

Som ett team av högkvalificerade proffs erbjuder vi transkribering av ljud- eller videoinspelningar till ett rimligt pris per minut. Förutom mångårig erfarenhet av att lyssna på och överföra akustiska mallar bidrar våra medarbetare med kunskap om olika ordförråd och skrivtekniker. Vi tar över transkriptioner på 80 språk, vars respektive särdrag vi tar hänsyn till i typsnittet. Vårt team arbetar snabbt, tillförlitligt och helt konfidentiellt. Vi behandlar innehållet i de filer som skickas till oss med största diskretion, så att företagets interna, riktiga namn, patientdata, statistiska undersökningar och liknande information uteslutande används för den nödvändiga transkriptionen.

Kvalitet per minut

Som vanligt tar vi också betalt för vårt arbete per minut: För varje minut eller del av minut av din ljud- eller videoinspelning betalas ett fast pris per minut. Den ekonomiska kostnaden för transkriberingen är därför alltid transparent.

Alla efterföljande beställningar har också samma inverkan på dig, eftersom vi förstår vårt pris per minut som en fast kvantitet. Detta innebär att för transkriptioner som ges senare betalar du samma belopp per ljud- eller videominut som du gjorde för din första beställning.

(Gerne übernehmen wir auch kleinere Audio-Dateien mit einer sehr geringen Minutenanzahl ( < 5 Minuten). Aufgrund des trotzdem bestehenden Aufwandes berechnen wir hier jedoch einen Mindestpreis von 10,00 Euro.)

Dessutom garanterar vi att det minutpris vi har visat alltid är det billigaste på nätet – mätt med hänsyn till att utföra en professionell transkription av hög kvalitet.

Om du vill informera dig själv om transkription, erbjuder vi dig i vår guide mycket mer information om transkriptionsdefinitionen, tillämpningsfält för en transkription,hur man planerar en intervju, spelar in en intervju med en röstinspelare eller gör en inspelning med en mobiltelefonapp, vilket filformat för bästa inspelningskvalitet rekommenderas är vad som redan är möjligt idag med automatisk taligenkänning och även hur man framgångsrikt genomför undertexter för fjärrintervjuer och skapar en srt-fil och e.B. spelar in en intervju via Skype eller spelar in en intervju via Zoom,hur man konverterar en ljudfil till text, vilka transkriptionsregler vid transkribering Hur en transkriptionsuppsättning och ett transkriptionsprogram kan hjälpa till med detta och hur intervjuer i slutändan kan analyseras.

Beställ din transkription nu på abtipper!


Fler frågor och svar – Har transkriberat och transkriptionskostnader

✅ Var kan intervjuer transkriberas?

Om du vill ha intervjuer transkriberade är det enkelt med en transkriptionstjänst som abtipper.de :

1) Du väljer rätt produkt: Enkel, vetenskaplig eller avancerad transkription.
2) Du laddar upp dina ljud- eller videofiler via vår säkra internetanslutning.
3) Du kommer att få tillbaka dina färdiga transkriptioner som en fritt redigerbar Word-fil inom några dagar.

Eller som en uttrycklig transkription på begäran även nästa dag. Med pris- och nöjdhetsgaranti!

✅ Vad kostar en transkription?

Priserna för en transkription beror på önskad transkriptionsprocedur och de valda transkriptionsreglerna .

Med Tysklands största transkriptionstjänst abtipper.de kostar en transkription från 0.19 euro per ljud- eller videominut. abtipper.de är alltså den billigaste leverantören och garanterar detta via en prisgaranti.

✅ Vilket är bättre: Transkriptionstjänst kontra Skrivkontor?

Det är ingen skillnadmellan de två. En transkriptionstjänst, som ett skrivkontor, är en specialiserad professionell leverantördär du kan transkribera diktat, föreläsningar, podcasts, videor eller intervjuer, dvs. få demnedskrivna. Typiska kunder är studenter, professorer, marknadsforskare och journalister.

✅ Varför är abtipper.de den mest populära transkriptionstjänsten?

abtipper.de är den största tyska leverantören av ljud- och videofiler. Företaget kännetecknas av följande fördelar:

- Alla transkriptioner till fasta och slutliga priser utan extra kostnad för filer på andra språk, flera högtalare eller dålig ljudkvalitet
– Utförande av transkriptionen uteslutande av tillräckligt kvalificerade specialister med relevant erfarenhet
Permanent kontaktperson (projektledare) under hela projektets löptid
- Högsta dataskydd med full konfidentialitet enligt GDPR, garanterad av oberoende dataskyddsrevision i januari 2020
- Efter avslutat projekt, fullständig radering av uppgifterna
- Nöjdhetsgaranti: 100% garanterad tillfredsställelse eller pengarna tillbaka
- Prisgaranti: Om du hittar en billigare leverantör på Internet kommer vi att återbetala dig skillnaden

Vi startar ditt projekt idag: