Dataskydd på abtipper

Privatliv

 

Vi försäkrar dig om att dina uppgifter är säkra hos oss.

För detta ändamål vidtar vi många strikta tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder. Vårt dataskyddskoncept granskades nyligen i januari 2020 som en del av en oberoende revision och bedömdes som mycket bra.

Ibland är de tekniska och organisatoriska dataskyddskraven för universitet eller företag komplexa och omfattande. Vi kan vanligtvis alltid uppfylla detta, är mycket flexibla och kan även implementera separata dataskyddskrav och åtgärder i din organisation – kontakta oss bara!


Skyddet av dina uppgifter är vår högsta prioritet. Det är därför du kan lita på oss:

Alla personer som är involverade i dina uppgifter är uttryckligen skyldiga att upprätthålla den strängaste sekretessen.

Vi arbetar med verktyg från andra leverantörer (e.B. för dataöverföring). Dessa väljs ut på ett sådant sätt att du följer alla tillämpliga dataskyddsbestämmelser (se nedan).

Vi vidarebefordrar inte någon av dina uppgifter till tredje part som inte är involverade i projektet.

När projektet är slut kommer dina filer att tas bort helt.

På begäran kommer vi att ge dig ett separat sekretessavtal. Alternativt kan vi också signera din dataskyddsmall (e.B. NDA) eller ingå ett orderbehandlingsavtal.

Mer information finns i vår detaljerade dataskyddsdeklaration.

Vår integritetspolicy


Information om den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR

Vi har vidtagit omfattande åtgärder för att uppfylla kraven i GDPR. Vårt dataskydd granskades av ett oberoende revisionsföretag i januari 2020 och bedömdes som mycket bra.

För en beställning hos oss är naturligtvis viss information nödvändig så att vi kan behandla den över hela tiden.

Vi försäkrar dig dock att vi endast samlar in och lagrar sådana uppgifter för att framgångsrikt kunna utföra din beställning och för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och tjänster i enlighet med artikel 6.1 i lit.b. GDPR. De rättigheter som nämns i artiklarna 12-23 GDPR gäller naturligtvis. Till exempel .B du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

På begäran ingår vi gärna ett beställningsbehandlingsavtal i enlighet med artikel 28.3 GDPR och skickar dig ett utkast till avtal för detta ändamål. En del av detta är också broschyren om tekniska och organisatoriska åtgärder enligt § 9 BDSG och artikel 32 GDPR.


Filöverföring till oss

Säker dataöverföring till abtipper.de

För att vi ska kunna transkribera dina ljud eller videor behöver vi naturligtvis dina filer. Vi är mycket flexibla, alla dina föredragna överföringslägen är möjliga, online eller offline. Standardöverföringsmetoden är Dropbox. Detta anses säkert och alla dataskyddskrav är uppfyllda. Dropbox är ISO-certifierat och GDPR-kompatibelt. Mer information finns här:

GDPR Dropbox


Vi är helt flexibla i filöverföring och svarar gärna på dina individuella önskemål. Följande överföringsvägar är också möjliga.B:

Överföring via en annan molnleverantör du väljer (e.B. Wetransfer eller Tresorit etc.)

Dela en länk till filerna med din molnleverantör eller på servern

Överföring som lösenordsskyddad ZIP-fil (lösenord via telefon eller e-post)

Skicka med post på ett USB-minne eller liknande

Vi skickar vanligtvis transkriptionerna via e-post,men kan också implementera alla ovanstående varianter.


Detta är några exempel, vi är glada att hitta rätt lösning för dina individuellakrav! Skicka oss bara en förfrågan:

Kontakta oss nu!


 

Om du har några frågor om dataskydd på abtipper, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud närsom helst:

Florian Dawid
kontakt@abtipper.de
0511 5151 5817

Vi startar ditt projekt idag: Begär en offert