Co to jest transkrypcja?

Termin"transkrybować" pochodzi z łaciny i oznacza "przenosić". Stosowany jest między innymi w biologii, muzyce i językoznawstwie.

W zależności od dziedziny, transkrypcja ma inne znaczenie. Na przykład w językoznawstwie transkrypcja oznacza proces proces utrwalania języka mówionego na piśmie. W muzyce, transkrypcja oznacza transkrypcję muzyki akustycznej na notację muzyczną. W biologii, transkrypcja odnosi się do cząsteczek DNA.


Spis treści tego artykułu:


Przepisywanie mowy na tekst

Powrót do spisu treści

W językoznawstwie transkrypcja odnosi się do procesu zapisu języka mówionego na piśmie. proces nagrywania języka mówionego na piśmie. Często odbywa się to poprzez użycie alfabetów fonetycznych i zasad transkrypcji aby uchwycić dokładne dźwięki i wymowę języka mówionego.

Punktem wyjścia jest wtedy np. plik audio lub wideo. Produktem jest transkrypt lub "transkrypt" nagrania. Wywiady są często przepisywane w dziedzinie badań rynku, nauki i mediów.

Przepisywanie ma cały szereg zalet:

  • Szczegółowa analizaTranskrypcja umożliwia badaczom, praktykom i innym zainteresowanym szczegółową analizę treści wywiadów. Dzięki transkrypcji mogą oni zbierać informacje i tworzyć kategorie, które mogą być wykorzystane do badania tematów i wzorców w danych.

  • Jasność i spójnośćProszę spojrzeć na to pytanie z perspektywy czasu. Proszę spojrzeć na to pytanie z perspektywy czasu.

  • Badania jakościoweW badaniach jakościowych transkrypcja wywiadów może być ważną metodą zbierania i analizy danych. Transkrypcje mogą być wykorzystane do identyfikacji tematów i wzorców w danych oraz do interpretacji tych ustaleń.

  • ArchiwizacjaTranskrypcja może służyć również jako archiwizacja wywiadów. Pozwala to na zapisanie i późniejsze odtworzenie danych z wywiadu bez konieczności odtwarzania oryginalnego nagrania.

  • IdentyfikowalnośćTranskrypcja może również pomóc w zapewnieniu, że wyniki wywiadów są zrozumiałe dla innych. Inni badacze lub praktycy mogą wykorzystać te same dane i uzyskać lepsze wyniki dzięki dostępowi do transkrypcji.

Transkrypcja jest często elementem studiów i prac dyplomowych. Oprócz wywiadów, transkrybowane są także pojedyncze wykłady, podcasty czy filmy i seriale. W dziedzinie mediów transkrypcja jest ważnym krokiem do tworzenia napisów.

Transkrypcje wywiadów mogą być przydatne w wielu różnych dziedzinach, na przykład w badaniach akademickich, dziennikarstwie, badaniach medycznych lub badaniach rynku i opinii. Transkrypcja wywiadu pozwala badaczom i praktykom uzyskać szczegółowy zapis pisemny informacji mówionej i systematycznie analizować te informacje.

W zależności od tego, co jest przepisywane i do czego, procesy i zasady transkrypcji są różne.. Jeśli ważna jest głównie treść nagrania, zaleca się transkrypcję prostą. W przypadku wywiadów, które mają być opublikowane, przydatne może być również tzw. wygładzanie. W procesie tym przerwy w zdaniach, zająknięcia i dźwięki wahania (takie jak äh i ähm) są pomijane na rzecz czytelności.

W przypadku studiów z dziedziny nauk społecznych lub lingwistyki, które zajmują się również aspektami językowymi, wymagane są systemy rozszerzone lub nawet złożone. W przypadku prac dyplomowych i naukowych najlepszym rozwiązaniem jest transkrypcja według zasady 4 oczu. W przypadku transkrypcji naukowej, transkrypcja jest dodatkowo sprawdzana przez korektora.

W zależności od kontekstu i celu transkrypcji można stosować różne rodzaje formatów transkrypcji, które obejmują np. określone zasady odtwarzania pauz, akcentów i emocji. Dokładne przepisywanie może być jednak czasochłonne i często wymaga dużej precyzji i dbałości o szczegóły.


PrzepisaćWiele innych przydatnych wskazówek znajdziesz w naszym eBooku Nagrywanie, przepisywanie, analizowanie - Przewodnik po przeprowadzaniu wywiadu i transkrypcji.

Książka jest dostępna do pobrania za darmo: Teraz wszystko o Transkrypcja & Co teraz!


Przepisywanie muzyki

Powrót do spisu treści

W muzyce transkrypcja odnosi się do procesu przekształcania przepisywania utworów muzycznych na inną formę lub medium. Może to oznaczać przeniesienie utworu z jednego instrumentu na inny lub przekształcenie utworu z jednego instrumentu w notację pisemną lub nagranie audio.

Przepisywanie może odbywać się na różne sposoby. Jedną z możliwości jest transkrypcja słuchowagdzie muzyk słucha utworu i gra go na innym instrumencie lub przepisuje go do notacji pisemnej. Inną możliwością jest transkrypcjagdzie muzyk tworzy pisemną notację utworu poprzez przepisanie go z nagrania audio lub wykonania na żywo.

Transkrypcja muzyki może być bardzo korzystna dla muzyków i kompozytorów. Pozwala im na studiowanie i analizowanie utworów muzycznych w celu poprawy ich techniki i zrozumienia muzyki. Może również pomóc w aranżacji lub edycji utworów muzycznych dla różnych instrumentów lub grup instrumentów.


Transkrypcja w biologii

Powrót do spisu treści

W. Biologii transkrypcja odnosi się do procesu procesu, w którym sekwencja DNA genu jest przepisywana na RNA.. Jest to pierwszy krok w biosyntezie białka, gdzie informacja z DNA jest przekształcana w formę, która może być wykorzystana przez komórkę.

Podczas transkrypcji polimeraza RNA odczytuje cząsteczkę DNA i syntetyzuje komplementarną kopię RNA. RNA może być następnie przetłumaczone na białka, które są niezbędne do funkcjonowania komórek i organizmów.

Istnieją różne rodzaje RNA, które mogą być syntetyzowane podczas transkrypcji, w tym mRNA (messenger RNA), tRNA (transfer RNA) i rRNA (ribosomal RNA). Każdy typ RNA spełnia inną funkcję w biosyntezie białka.

Transkrypcja genów jest ważnym procesem w biologii, który pomaga zrozumieć podstawowe mechanizmy działania komórek i organizmów. Ma również znaczenie praktyczne, gdyż stanowi podstawę ekspresji i regulacji genów.


Przepisywanie i przepisywanie

Transkrypcja (potocznie także przepisywanie) opisuje proces przepisywania. Transkrypcja może odbywać się według różnych zasad transkrypcji.

Przepisywanie wywiadów jest pracochłonne i czasochłonne. Proces ten może być ułatwiony dzięki zestawowi do transkrypcji. Zawiera wszystko, co jest potrzebne do ręcznego przepisywania. Zestaw zazwyczaj zawiera maszynę do dyktowania, słuchawki i przełącznik nożny, który może być używany do szybkiego przewijania do przodu i do tyłu w nagraniu. W zależności od zestawu, zawiera wiele innych przydatnych funkcji, takich jak automatyczne ustawianie znaczników czasu.

Jednak ze względu na zwykle wysoką cenę, zakup ten jest zalecany tylko w przypadku dużej liczby wywiadów. W przypadku niewielkiej ilości materiału do przepisania wystarczy zwykły program do odtwarzania (np. Windows Mediaplayer lub VLC Player) i program tekstowy, taki jak OpenOffice Writer lub Word.

Szczególnie ekscytująca jest również w pełni automatyczna transkrypcja. Za pomocą specjalnych programów mowa może być przekształcona w tekst w ciągu kilku chwil. Wyniki są jednak nadal bardzo zróżnicowane i zależą od jakości dźwięku.


Czy ręcznie czy automatycznie: Jeśli chcesz, aby Twoje nagrania zostały przepisane na tekst, to:

Zamów teraz transkrypcję na abtipper.de! 


Dalsze pytania i odpowiedzi

Co to jest transkrypcja?

Na stronie spisywać to transkrypcja pliku audio lub wideo na tekst. Istnieją inne znaczenia tego słowa w biologii i muzykologii.

Do czego potrzebujesz transkrypcji?

Nagranie audio lub wideo spisywać jest zawsze potrzebna, jeśli chcesz dalej analizować zawartość i potrzebujesz jej jako tekstu do tego celu. Dziedziny zastosowania są np. analiza treści w nauce, badania rynku, film, telewizja i dziennikarstwo.

Jak działa przepisywanie?

Jeden transkrypcjapoprzez wysłuchanie pliku audio lub wideo i wpisanie go. W przypadku transkrypcji naukowych, niektóre Zasady transkrypcji należy przestrzegać struktury i formatu tekstu. Możesz dokonać transkrypcji samodzielnie lub skorzystać z profesjonalnej usługi transkrypcji, takiej jak transkrybent.com może zostać zlecone.

Kto może mnie wesprzeć w przepisywaniu?

Przepisywanie to bardzo pracochłonne i czasochłonne zajęcie. Jeśli stworzysz własne, przyspieszające pomoce, takie jak Zestaw do transkrypcji (np. pedał nożny do szybkiego przewijania do przodu i do tyłu) lub Program do transkrypcji ogromnie przyspiesza pracę. W przeciwnym razie, istnieją również profesjonalne firmy specjalizujące się w przepisywaniu, np. abtipper.delidera niemieckiego rynku w dziedzinie transkrypcji.

Rozpoczynamy Twój projekt już dziś: