Definicja bez barier

Dostępność oznacza, że budynek, przestrzeń publiczna, aplikacja cyfrowa lub produkt zostały zaprojektowane tak, aby były dostępne i możliwe do wykorzystania przez osoby o różnych zdolnościach i potrzebach.

Definicja bez barier

 


Spis treści.


Brak barier Definicja ogólna

Powrót do spisu treści

Dostępność oznacza ogólnie, że dostęp do czegoś (np. budynku, środka transportu lub także do pewnych treści w telewizji, na stronach internetowych itp.) jest bez przeszkód i ograniczeń dla każdego. Barierą może być np. przeszkoda polityczna lub prawna (np. bariera celna).

Przymiotnik bez barier może odnosić się również do budynków, środków transportu lub innych obiektów. W tym kontekście "bez barier" oznacza, że wspomniane obiekty nie posiadają żadnych przeszkód, a zatem są dostępne i/lub możliwe do wykorzystania przez wszystkich ludzi w równym stopniudostępne i/lub możliwe do wykorzystania przez wszystkich ludzi, w tym osoby niepełnosprawne. Przykładem dostępności jest ułatwione wejście do środka transportu, gdzie nie trzeba pokonywać żadnych stopni. Wejście jest pozbawione barier, np. dzięki rampie lub równym drzwiom.

Kolejnym dużym i ważnym obszarem, który można udostępnić są media, np. treści w telewizji lub ogólnie na stronach internetowych, lub specyficzne treści, takie jak Filmy wideo (filmy edukacyjne, muzyczne, podcasty itp.).

Dostępność odgrywa również coraz większą rolę w mediach


Definicja dostępności w obszarze mediów

Powrót do spisu treści

W dziedzinie mediów cyfrowych i analogowych za dostępne uważa się to, co może być uchwycone bez ograniczeń przez osoby niepełnosprawne. Może to być na przykład wideo w Internecie lub serial czy film w telewizji, który jest dostępny dla osób z uszkodzonym słuchem poprzez napisy lub język migowy lub tekst cyfrowy, który jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku dzięki funkcji czytania na głos, jak ma to miejsce w przypadku e-maili, dokumentów Worda i stron internetowych.

Dla funkcja "czytaj na głos można wykorzystać wiele urządzeń (w tym laptopy i telefony komórkowe), a strony internetowe można czytać na głos także za pomocą Google. Poza mediami cyfrowymi (np. w mediach drukowanych), brajl lub Braille mogą być również wykorzystywane do udostępniania treści osobom słabo widzącym.


Przystępna definicja dla filmów wideo

Powrót do spisu treści

Jednym ze sposobów na udostępnienie filmów jest tworzenie napisów. tworzenie napisów dla osób z uszkodzonym słuchem. Tego rodzaju dostępne filmy można już znaleźć w wielu miejscach. Nadawcy publiczni (ARD, ZDF itp.) oferują wersje z napisami dla wiadomości, a także dla filmów i seriali. W innych dziedzinach, np. na uniwersytetach, dostęp do materiałów dydaktycznych bez barier jest dostęp do materiałów dydaktycznych jest wręcz wręcz obowiązkowy. Filmy dydaktyczne (np. z wykładów) muszą zatem posiadać napisy, aby zapewnić dostępność. Ma to swoje umocowanie w rozporządzeniu o tworzeniu bezbarierowej technologii informacyjnej zgodnie z ustawą o równych szansach dla osób niepełnosprawnych (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung BITV 2.0).

Dla osób słabowidzących istnieją również filmy, w których elementy wizualne są przedstawione w formie pisemnej. Taki komentarz lub opis dźwiękowy obrazu nazywany jest opisem audio. Opis dźwiękowy (ang. (w skrócie AD).


Przystępna definicja dla napisów

Powrót do spisu treści

W dziedzinie dostępnych filmów należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Aby osiągnąć dostępność, należy stworzyć napisy. Dostępna strona napisy różnią się od zwykłych napisów tym, że w przypadku napisów dostępnych nie tylko tekst mówiony jest zacierany, ale również uwzględniane są inne informacje, takie jak sposób, tj. jak coś jest wypowiadane (przyjaźnie, z wahaniem, ze złością, z krzykiem itp.). Dzięki temu możliwe jest oddanie nastrojów osób mówiących i atmosfery filmu, które w przeciwnym razie mogą być odbierane tylko akustycznie.


Dostępność definiowana przez abtippera

Powrót do spisu treści

W abtipper przywiązujemy dużą wagę do bezbarierowego projektowania naszych napisów. Z tego powodu, oprócz tworzenia napisów otwartych, oferujemy również opcję tworzenia tzw. napisów zamkniętych (znanych również jako closed captionsw skrócie CC).

Masz pytania lub chciałbyś rozpocząć projekt w zakresie dostępnych napisów lub bezpośrednio zlecić wykonanie projektu, prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@abtipper.de, telefonicznie: 0511-51515817 lub poprzez nasz formularz kontaktowy i opisz nam swój projekt. Następnie w ciągu kilku godzin otrzymasz od nas ofertę.


Dalsze pytania i odpowiedzi

✅ Co to jest bariera?

Bariera może być różnie definiowana w zależności od dziedziny zastosowania. Zasadniczo bariera to przeszkoda, która utrudnia lub uniemożliwia nieograniczony dostęp lub nawet dostęp do czegoś.

✅Czym jest dostępność?

Słowo dostępność opisuje brak przeszkód. Oznacza, że coś jest dostępne dla każdego.

✅Co oznacza bez barier w internecie?

W Internecie dostępność oznacza, że treści (np. teksty, pliki audio i wideo) są w równym stopniu dostępne dla wszystkich użytkowników. W dostępnym internecie teksty są napisane prostym językiem, a pliki audio i wideo mają transkrypcję lub napisy.

✅Jak osiągnąć dostępność w internecie?

Po pierwsze, treść powinna być sprawdzona pod kątem dostępności. Może to zrobić profesjonalny dostawca, taki jak abtipper. W razie potrzeby abtipper tłumaczy na zwykły język, przepisuje pliki audio i wideo oraz tworzy napisy.

Rozpoczynamy Twój projekt już dziś: