abtipper.de

abtipper.de is de marktleider voor de transcriptie van audio- en videobestanden. Onze voordelen:

Vraag om
een vrijblijvende offerte naar

Transcripties van abtipper.de

A Transcript is de term voor het resultaat van een transcriptied.w.z. de transcriptie van een audio- of videobestand. Het transcript is dus in de volksmond de getypte tekst.

Hier vind je concrete voorbeeldendie regels en formaten meestal worden gebruikt en hoe een afgewerkt transcript eruit ziet.

Onze klanten geven ons motiverende feedback zoals deze:

Inhalt dieser Seite:

Viele weitere nützliche Tipps finden Sie auch in unserem eBook Opnemen, typen, analyseren – een gids voor het afnemen van interviews en transcripties.

Das Buch gibt es als kostenloser Download: Jetzt alles zu Transkription & Co erfahren!

In principe worden alle transcripties per e-mail aan u geleverd als Word-bestanden (docx). U kunt de bestanden dus vrij bewerken nadat u ze hebt ontvangen.

De transcripties van abtipper worden geproduceerd volgens beproefde en algemeen geaccepteerde transcriptieregels regels. Deze zijn wetenschappelijk citeerbaar als:

Claussen, J. / Jankowski, D. / Dawid, F.: Opnemen, typen, analyseren - een gids voor het afnemen van interviews en transcripties; Hannover 2020, ISBN: 978-3750470057

Eenvoudige transcriptie - Zo ziet een voltooid transcript eruit

Terug naar de inhoudsopgave

De meest voorkomende toepassingsgebieden voor eenvoudige transcriptie zijn marktonderzoek, journalistiek of filmproductie.

Eenvoudige transcriptie: Voorbeeld transcriptie

Bekijk nu een voorbeeld van hoe een transcript eruit ziet als resultaat van een eenvoudige transcriptie. De basis voor het voorbeeld is het audiobestand met een kort fragment uit het zomerinterview van 2016 met Angela Merkel:

De invoer – klik op „Afspelen“ om het audiobestand te beluisteren:

De uitvoer van abtipper – klik op de link om het resulterende transcript te bekijken:

De gebruikte transcriptieregels

De bovenstaande transcriptieregels zijn slechts enkele van de meest relevante punten van de eenvoudige regels van abtipper. Je kunt een gedetailleerde uitleg vinden in een apart artikel over onze transcriptieregels.

De eenvoudige transcriptie gebeurt in een gestandaardiseerd formaat met een duidelijk onderscheid tussen de sprekers. Voor een interview met meerdere sprekers, wordt elke spreker gemarkeerd met een opeenvolgend nummer (bijv. I1, I2, I3 voor drie interviewers). Het volgende wordt apart gemarkeerd

 • Externe geluiden: tussen vierkante haakjes, bijv. [Telefon klingelt]
 • Onvolledige zinnen: met een „-“ aan het einde, bijvoorbeeld „Ik zei-. Nee, hij zei…“
 • Pauzes vanaf 4 seconden: met een getal tussen haakjes, bijvoorbeeld (4 sec.)
 • Plaatsen waar de typist onzeker is (bijv. eigennamen): tussen haakjes met een vraagteken, bijv. (?De heer Wawryzek)
 • Onverstaanbare passages (bijv. door geluidsstoring): met punten met een tijdstempel, bijv. … #00:00:04#

Als kenmerk van eenvoudige transcriptie worden alle uitspraken van de spreker opgenomen zoals ze zijn uitgesproken, inclusief schijnbaar onbelangrijke opvulwoorden en grammaticale fouten. Dialectkleuringen worden uitgevlakt (bijv. „haben wir“ in plaats van „hamma“). Voor bestanden uit Zwitserland, waar wij als Zwitserduits vertalers Zwitserduitse termen worden vervangen door het Hoogduitse equivalent. Alle tussenklanken van de sprekers zijn niet getranscribeerd (bijv. stotteraar, Hmms, Ähms etc.).

Het formaat komt overeen met de abtipper.de standaard. Individualisering is ook hier mogelijk, bijv. door antwoorden direct in te voeren in een vooraf gedefinieerde interviewgids worden ingevoegd.

Zelfs zonder extra proeflezen kan een ervaren typiste een zeer hoog kwaliteitsniveau bereiken. De gesproken inhoud wordt volledig en zonder vervorming weergegeven.

Wetenschappelijke transcriptie - Zo ziet een afgerond transcript eruit

Terug naar de inhoudsopgave

Het meest voorkomende toepassingsgebied voor wetenschappelijke transcriptie is – niet verrassend – wetenschappelijk onderzoek. We transcriberen vaak kwalitatieve interviews voor grote onderzoeksprojecten, maar ook voor bachelorscripties, masterscripties, dissertaties en doctoraatsthesies.

Wetenschappelijke transcriptie: Voorbeeld transcriptie

Bekijk nu een voorbeeld van hoe een transcript eruit ziet als resultaat van een wetenschappelijke transcriptie. Het voorbeeld is gebaseerd op het audiobestand met een kort fragment uit het zomerinterview van 2016 met Angela Merkel.

De invoer – klik op „Afspelen“ om het audiobestand te beluisteren:

De uitvoer van abtipper – klik op de link om het resulterende transcript te bekijken:

De gebruikte transcriptieregels

De bovenstaande transcriptieregels zijn slechts enkele van de meest relevante punten van de eenvoudige regels van abtipper. Je kunt een gedetailleerde uitleg vinden in een apart artikel over onze transcriptieregels.

De transcriptieregels zijn identiek aan die voor eenvoudige transcriptie zonder bewerking. In elk geval wordt de transcriptie gemaakt in een gestandaardiseerd formaat met een duidelijk onderscheid tussen de sprekers. Als er meerdere sprekers zijn, wordt elke spreker gemarkeerd met een opeenvolgend nummer (bijv. I1, I2, I3 voor drie interviewers). Het volgende wordt apart gemarkeerd

 • Externe geluiden: tussen vierkante haakjes, bijv. [Telefon klingelt]
 • Onvolledige zinnen: met een „-“ aan het einde, bijvoorbeeld „Ik zei-. Nee, hij zei…“
 • Pauzes vanaf 4 seconden: met een getal tussen haakjes, bijvoorbeeld (4 sec.)
 • Plaatsen waar de typist onzeker is (bijv. eigennamen): tussen haakjes met een vraagteken, bijv. (?De heer Wawryzek)
 • Onverstaanbare passages (bijv. door geluidsstoring): met punten met een tijdstempel, bijv. … #00:00:04#

Kenmerkend voor wetenschappelijke transcriptie is dat alle uitspraken van de spreker worden opgenomen zoals ze zijn uitgesproken, inclusief schijnbaar onbelangrijke opvulwoorden en grammaticale fouten. Dialectkleuringen worden uitgevlakt (bijv. „haben wir“ in plaats van „hamma“). Alle tussenklanken van de sprekers zijn niet getranscribeerd (bijv. stotteraar, Hmms, Ähms etc.).

Met extra proeflezen wordt een uitstekend kwaliteitsniveau bereikt door een ervaren typiste. De gesproken inhoud wordt zo volledig en zonder vervormingen op schrift weergegeven.

Geavanceerde transcriptie - Zo ziet een voltooid transcript eruit

Terug naar de inhoudsopgave

Het meest voorkomende toepassingsgebied voor dit type transcriptie is (taalkundig) wetenschappelijk onderzoek. We produceren vaak transcripties van kwalitatieve interviews voor grote onderzoeksprojecten, maar ook voor bachelorscripties, masterscripties, dissertaties en doctoraatsthesies.

Uitgebreide transcriptie: Voorbeeld transcriptie

Bekijk nu een voorbeeld van hoe een transcript eruit ziet als resultaat van een uitgebreide transcriptie. Het voorbeeld is gebaseerd op het audiobestand met een kort fragment uit het zomerinterview van 2016 met Angela Merkel.

De invoer – klik op „Afspelen“ om het audiobestand te beluisteren:

De uitvoer van abtipper – klik op de link om het resulterende transcript te bekijken:

De gebruikte transcriptieregels

De hierboven genoemde transcriptieregels zijn een selectie van de meest relevante punten van de uitgebreide regels van abtipper. Je kunt een gedetailleerde uitleg vinden in een apart artikel over onze transcriptieregels.

De transcriptieregels zijn een uitbreiding van de eenvoudige transcriptie, hoewel alle regels ervan van toepassing blijven. In elk geval wordt de transcriptie gemaakt in een gestandaardiseerd formaat met een duidelijk onderscheid tussen de sprekers. Als er meerdere sprekers zijn, wordt elke spreker gemarkeerd met een opeenvolgend nummer (bijv. I1, I2, I3 voor drie interviewers). Het volgende wordt apart gemarkeerd

 • Externe geluiden: tussen vierkante haakjes, bijv. [Telefon klingelt]
 • Onvolledige zinnen: met een „-“ aan het einde, bijvoorbeeld „Ik zei-. Nee, hij zei…“
 • Pauzes vanaf 4 seconden: met een getal tussen haakjes, bijvoorbeeld (4 sec.)
 • Plaatsen waar de typist onzeker is (bijv. eigennamen): tussen haakjes met een vraagteken, bijv. (?De heer Wawryzek)
 • Onverstaanbare passages (bijv. door geluidsstoring): met punten met een tijdstempel, bijv. … #00:00:04#
 • Luidsprekerwissel met tijdstempel, bijv. #00:12:14#
 • Vooral benadrukte passages met hoofdletters van de corresponderende passage, bijv. „Ja, dat is een ZEER goed idee“.

Als kenmerk van de uitgebreide transcriptie worden alle uitspraken van de spreker opgenomen zoals gesproken, inclusief schijnbaar onbelangrijke opvulwoorden en grammaticale fouten. Dialectkleuren worden getranscribeerd zoals gesproken. Alle tussengeluiden van de spreker worden ook getranscribeerd (bijv. stotteren, hmms, ähms etc.).

Met extra proeflezen kan een ervaren typist een bijna perfect kwaliteitsniveau bereiken. De gesproken inhoud, inclusief alle verbale signalen, wordt volledig en zonder vervorming weergegeven.

Transcriptie door kunstmatige intelligentie - zo ziet een voltooid transcript eruit

Terug naar de inhoudsopgave

De meest voorkomende toepassingsgebieden voor transcriptie met behulp van kunstmatige intelligentie zijn grote hoeveelheden gegevens waarbij handmatige transcriptie niet kosteneffectief zou zijn, bijvoorbeeld bij de digitalisering van archieven.

Transcriptie door kunstmatige intelligentie: voorbeeld transcriptie

Vooral als het bronbestand een paar goed verstaanbare sprekers en een goede geluidskwaliteit heeft, produceert de kunstmatige intelligentie al een acceptabel transcript, dat vervolgens een begrijpelijke tekst wordt door menselijke controle.

Bij opnames met dialect, veel sprekers of verminderde geluidskwaliteit is de machineherkenning echter beperkt. In deze gevallen kan menselijke controle alleen de ernstigste fouten corrigeren. Het resulterende transcript is van gemiddelde kwaliteit ondanks handmatige nacontrole. Bekijk nu een voorbeeld van hoe een transcriptie eruit ziet als resultaat van een transcriptie met kunstmatige intelligentie.

Het voorbeeld is gebaseerd op het audiobestand met een kort fragment uit het zomerinterview van 2016 met Angela Merkel: De basis voor het voorbeeld is het audiobestand met een kort fragment uit het zomerinterview van 2016 met Angela Merkel:

De invoer – klik op „Afspelen“ om het audiobestand te beluisteren:

De uitvoer van abtipper – klik op de link om het resulterende transcript te bekijken:

Dankzij de goede opnamekwaliteit, de duidelijke uitspraak van de sprekers en het feit dat er nauwelijks plaatsen zijn waar mensen tegelijkertijd spreken, is het resultaat al zeer toonbaar dankzij de kunstmatige intelligentie en menselijke controle.

Bij dit type transcriptie bieden we u aan om gratis en vrijblijvend twee minuten van uw bestand te maken als proeftranscriptie, zodat u het resultaat van dit nieuwe type transcriptie kunt controleren. U kunt dan voor het specifieke geval beslissen of de kwaliteit aan uw eisen voldoet of dat een handmatige transcriptie geschikter zou zijn. Plaats hiervoor een bestelling via ons bestelformulier en vermeld in het opmerkingenveld dat u een gratis proeftranscriptie wilt.

Transcriptie door kunstmatige intelligentie: Transcriptieregels

De transcriptie door kunstmatige intelligentie vindt plaats in een gestandaardiseerd formaat met een duidelijk onderscheid tussen de sprekers. Pauzes van vier seconden of meer worden apart gemarkeerd.

In de eerste stap gebruikt kunstmatige intelligentie geautomatiseerde spraakherkenning om een basistranscript te maken. Dit wordt vervolgens in een tweede stap handmatig gecorrigeerd. Tijdens dit proces wordt speciale aandacht besteed aan het verwijderen van onjuiste woordherkenning en het aanpassen van spelling en interpunctie.

Verdere vragen en antwoorden

✅ Wat is een transcript?

A transcript is het resultaat van het transcriberen van een audio- of videobestand. Een transcript wordt gemaakt door een bestand in te typen en zo het transcript te maken. Deze activiteit wordt transcriberen. Een transcript is nodig voor verdere analyse van de inhoud, bijvoorbeeld in de context van wetenschappelijk onderzoek.

✅ Waar heb je een transcript voor nodig?

A transcript van een audio- of video-opname is altijd nodig als je de inhoud verder wilt analyseren en als tekst nodig hebt. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld inhoudsanalyse in de wetenschap, marktonderzoek, film, televisie en journalistiek.

✅ Hoe maak je een transcript?

U maakt een transcriptdoor naar een audio- of videobestand te luisteren en het uit te typen. Vooral in het geval van wetenschappelijke transcripten zijn er bepaalde transcriptieregels voor de structuur en opmaak van de tekst. Je kunt het transcript zelf maken of gebruikmaken van een gespecialiseerde professionele aanbieder zoals abtipper.de die hierin gespecialiseerd is.

✅ Hoe zien afgewerkte transcripties eruit?

Afgewerkt transcripties zijn meestal een tekst in een Word-bestand. Als er meerdere sprekers zijn, worden hun bijdragen gescheiden in eigen paragrafen. Afzonderlijke transcripties verschillen afhankelijk van de gevolgde transcriptieregels. transcriptieregels en hun specificaties voor opmaak.