abtipper.de

Transcriptie volgens Dresing en Pehl

Op basis van jarenlange ervaring met vele duizenden transcripties hebben we op wetenschappelijke basis onze eigen eenvoudige en uitgebreide transcriptieregels van abtipper ontwikkeld. Deze zijn een zeer goede weerspiegeling van de verschillende vereisten voor eenvoudige of uitgebreide transcripties.

Soms is het echter belangrijk dat bepaalde andere gestandaardiseerde richtlijnen worden gevolgd. Dit zijn bijvoorbeeld de Dresing & Pehl transcriptieregels. We maken natuurlijk ook graag transcripties volgens deze regels:

Wij bieden u een transcriptie volgens de eenvoudige regels van Dresing & Pehl voor een vaste prijs van 1,60 euro / audiominuut plus btw (=1,90 euro incl. btw) - inclusief proeflezen.

Wij bieden u een transcriptie volgens de uitgebreide regels van Dresing & Pehl voor een vaste prijs van 2,40 euro / audiominuut plus btw (=2,86 euro incl. btw) - inclusief proeflezen.

Geef bij het plaatsen van uw bestelling in het veld Speciale Verzoeken aan dat u een transcriptie wilt volgens de eenvoudige of uitgebreide regels van Dresing & Pehl.

Evaluatie van de transcriptieregels van Dresing en Pehl

De Dresing & Pehl transcriptieregels hebben een vergelijkbare geschiedenis als de abtipper regels: ze werden ontwikkeld door de leverancier van de f4 en f5 transcriptieprogramma’s op basis van jarenlange ervaring en feedback van klanten.

Voordelen van de transcriptieregels van Dresing & Pehl:

  • Hoge praktische relevantie voor een breed scala aan toepassingen
  • Pragmatische aanpak zonder onnodige en ingewikkelde regels voor zeldzame speciale gevallen
  • Korte reeks regels die geen lange inwerkperiode vereisen

Nadelen van de transcriptieregels van Dresing & Pehl:

  • Sommige regels zijn te complex en niet altijd nodig voor een eenvoudig transcriptiesysteem (bijv. markeren van benadrukte passages)
  • Slechts enkele specificaties voor codering (bijv. helemaal geen opmaakinformatie)

Conclusie: Goed geschikt voor wetenschappelijk gebruik.

Vergelijking van de transcriptieregels van Dresing en Pehl met die van abtipper

De meest relevante overeenkomsten en verschillen tussen onze transcriptieregels en die van Dresing & Pehl worden hieronder weergegeven.

In de eerste tabel worden de verschillen tussen de eenvoudige regels van Dresing & Pehl en de regels voor wetenschappelijke transcriptie van abtipper besproken.

De tweede tabel presenteert de verschillen tussen de uitgebreide regels van Dresing & Pehl en de uitgebreide regels van abtipper.

De derde tabel toont de verschillen in codering en opmaak.

(Opmerking: De informatie over de transcriptieregels van Dresing & Pehl verwijst naar hun „Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse“ in de 3e editie van september 2013).

Eenvoudige transcriptie - Transcriptieregels

Eenvoudige regels van Dresing & Pehl in vergelijking met de

Wetenschappelijke regels van abtipper.de

Letterlijke transcriptie, dus niet fonetisch of samenvattend. Dialecten worden zo nauwkeurig mogelijk in het Hoogduits vertaald. Als er geen duidelijke vertaling mogelijk is, wordt het dialect behouden, bijv: „Ik ga dit jaar naar het Oktoberfest.“

Woordspelingen worden niet getranscribeerd, maar benaderd naar geschreven Duits. Bijvoorbeeld: „hamma“ wordt „haben wir“. De zinsvorm wordt behouden, zelfs als deze syntactische fouten bevat, bijvoorbeeld: „bin ich nach Kaufhaus gegangen“.

Woord- en zinsafbrekingen en stotteren worden uitgevlakt of weggelaten, woordverdubbelingen worden alleen geregistreerd als ze worden gebruikt als stijlmiddel voor nadruk: „Dit is heel, heel belangrijk voor me.“. Echter, „complete“ halve zinnen waarbij alleen de afronding ontbreekt, worden wel geregistreerd en gelabeld met het beëindigingsteken /.

Interpunctie wordt afgevlakt ten gunste van de leesbaarheid, d.w.z. er wordt een punt gebruikt in plaats van een komma wanneer de stem even wordt verlaagd of de klemtoon dubbelzinnig is. Betekeniseenheden moeten behouden blijven.

Pauzes worden gemarkeerd door drie ellipsen tussen haakjes (…).

Begripssignalen van de persoon die niet spreekt, zoals „mmh, aha, ja, precies, um“ enz. worden niet getranscribeerd. Uitzondering: Een antwoord bestaat alleen uit „mhm“ zonder verdere uitwerking. Dit wordt opgenomen als „mhm (bevestigend)“ of „mhm (ontkennend)“, afhankelijk van de interpretatie.

Woorden of uitspraken die extra nadruk krijgen, worden aangegeven met HOOFDLETTERS.

De bijdrage van elke spreker heeft zijn eigen alinea. Er is een vrije, lege regel tussen de sprekers. Korte tussenwerpsels worden ook in een aparte paragraaf getranscribeerd.

Tijdstempels worden alleen standaard opgenomen in de uitgebreide transcriptie. Dit is ook inbegrepen in de vereiste minimale omvang voor eenvoudige transcriptie. Als optie voor +0,20 €/audiominuut netto (= 0,24 € incl. btw) is dit ook op alle punten mogelijk.

Emotionele, non-verbale uitdrukkingen van de ondervraagde en de interviewer die de verklaring ondersteunen of verduidelijken (zoals lachen of zuchten) worden tussen haakjes genoteerd als ze worden gebruikt.

Onverstaanbare woorden worden gemarkeerd met (unv.). Langere onverstaanbare passages moeten worden gemarkeerd met de oorzaak (unv., gsm-geluid) of (unv., microfoongeluid). Als je een formulering vermoedt maar er niet zeker van bent, wordt het woord of zinsdeel tussen haakjes geplaatst met een vraagteken (Koryphäe?). In het algemeen worden alle onbegrijpelijke passages gemarkeerd met een tijdmarkering als er binnen een minuut geen tijdmarkering is ingesteld.

De interviewer wordt geïdentificeerd met een „I:“, de geïnterviewde met een „B:“. Als er meerdere geïnterviewden zijn, krijgt de afkorting „B“ een bijbehorend identificatienummer of een naam (bijv. „B1“, „Peter:“).

Het transcript wordt opgeslagen als een .rtf-bestand. Het bestand krijgt de naam van het audiobestand (zonder afsluitende wav, mp3).

Wij bieden u een transcriptie volgens de eenvoudige regels van Dresing & Pehl voor een vaste prijs van 1,40 euro / audiominuut plus btw (=1,67 euro incl. btw) - inclusief proeflezen.

Wij bieden u een transcriptie volgens de wetenschappelijke regels van abtipper voor een vaste prijs van 1,40 euro / audiominuut plus btw (=1,67 euro incl. btw) - inclusief proeflezen.

Geef bij het plaatsen van uw bestelling in het veld Speciale Verzoeken aan dat u een transcriptie wilt volgens de eenvoudige of uitgebreide regels van Dresing & Pehl.

Geavanceerde transcriptie - Transcriptieregels

De volgende tabel vergelijkt transcriptie volgens de uitgebreide regels van Dresing & Pehl met transcriptie volgens de uitgebreide regels van abtipper. transcriptie volgens de uitgebreide regels van abtipper. In beide gevallen zijn deze regels van toepassing naast de eenvoudige regels die hierboven beschreven zijn:

Pauzes in woorden en zinnen worden gemarkeerd met /: „Ich habe mir Sor/Gedanken gemacht“. Woordverdubbelingen worden altijd genoteerd.

Pauzes worden aangeduid met ellipsen tussen haakjes, afhankelijk van hun lengte. Hier staat (.) voor ongeveer één seconde, (..) voor ongeveer twee seconden, (…) voor ongeveer drie seconden en (getal) voor meer dan drie seconden.

Begripssignalen en vulgeluiden van de interviewer („mhm, ja, aha, ahm“ etc.) worden getranscribeerd. Alle uitingen van de geïnterviewde worden getranscribeerd. Dit betekent ook vulgeluiden zoals „mhm“ en „erm“.

Overlappingen van sprekers worden gemarkeerd met //. Een // volgt het begin van het tussenwerpsel. De tekst die tegelijkertijd wordt uitgesproken staat dan binnen deze // en de uitroep van de andere persoon staat op een aparte regel en is ook gemarkeerd met //.

Dialecten worden geschreven zoals ze gesproken worden.

Wij bieden u een transcriptie volgens de uitgebreide regels van Dresing & Pehl voor een vaste prijs van 2,20 euro / audiominuut plus btw (=2,62 euro incl. btw) - inclusief proeflezen.

Wij bieden u een transcriptie volgens de uitgebreide regels van abtipper voor een vaste prijs van 2,20 euro / audiominuut plus btw (=2,62 euro incl. btw) - inclusief proeflezen.

Geef bij het plaatsen van uw bestelling in het veld Speciale Verzoeken aan dat u een transcriptie wilt volgens de eenvoudige of uitgebreide regels van Dresing & Pehl.

Tot slot toont de volgende tabel de verschillen in codering en opmaak tussen de twee methoden. Deze zijn hetzelfde voor alle transcriptieregels.

Codering en opmaak volgens Dresing & Pehl vergeleken met

Codering en opmaak volgens abtipper.de

Tekens en afkortingen worden voluit geschreven, bijvoorbeeld procent, meter enzovoort.

Woordafkortingen zoals „runtergehen“ in plaats van „heruntergehen“ of „mal“ in plaats van „einmal“ worden precies zo geschreven als ze uitgesproken worden.

Engelse termen worden behandeld volgens de Duitse spellingregels in hoofdletters en kleine letters.

Tweede persoon voornaamwoorden (du en ihr) worden in kleine letters geschreven, beleefde voornaamwoorden (Sie en Ihnen) in hoofdletters.

Getallen worden als volgt weergegeven:
1) Getallen nul tot twaalf in doorlopende tekst met namen, grotere getallen in cijfers.
2) Andere getallen met korte namen worden ook uitgeschreven, vooral ronde getallen: twintig, honderd, drieduizend.
3) Decimale getallen en wiskundige vergelijkingen moeten altijd in cijfers worden geschreven. Dus: „4+5=9“ en „3,6“.
4) Als de getallen slechts bij benadering zijn, schrijf dan de getallennaam, als ze exact zijn, schrijf dan de getallenvorm. Dus: „De vijftig miljoen euro aan staatssteun“.
5) Als er vaste conventies zijn ten gunste van één spelling, volg die dan. Huisnummers, paginanummers, telefoonnummers, rekeningnummers, datums en dergelijke worden nooit voluit geschreven.

1) Identiek
2) Alle getallen boven de twaalf worden weergegeven als een cijfer.
3) Identiek
4) Geen onderscheid, regel 1 geldt in alle gevallen.
5) Identiek

Verdere vragen en antwoorden

✅ Wat is Dresing en Pehl?

Dresing en Pehl zijn transcriptieregelsrichtlijnen voor de gestructureerde transcriptie van audio- en videobestanden. Deze regels specificeren de procedure, structuur en opmaak van de transcriptie. Er zijn eenvoudige en uitgebreide transcriptieregels van Dresing & Pehl. Op verzoek kunnen professionele transcriptiediensten zoals abtipper.de de transcriptie uitvoeren volgens deze regels van Dresing en Pehl.

✅ Wat zijn de eenvoudige transcriptieregels van Dresing en Pehl?

Bij de eenvoudige transcriptieregels van Dresing & Pehl ligt, zoals bij alle eenvoudige transcriptiesystemen, de nadruk op het transcriberen van de inhoudelijk relevante aspecten. Non-verbale signalen die niet relevant zijn voor de inhoud, zoals stotteren, worden bij dit type transcriptie weggelaten. Bij de eenvoudige transcriptieregels van Dresing en Pehl wordt na elke sprekerswissel een tijdmarkering geplaatst. Dit is niet het geval bij andere transcriptiesystemen alleen optioneel.

✅ Wat zijn de uitgebreide transcriptieregels van Dresing en Pehl?

De uitgebreide transcriptieregels van Dresing en Pehl worden voornamelijk gebruikt in taalkundig onderzoek. In deze regels wordt alles genoteerd, inclusief korte pauzes, alle stotteringen, ehms en hms. Na elke wisseling van spreker wordt ook een tijdstempel toegevoegd.

abtipper.de is de marktleider voor de transcriptie van audio- en videobestanden. Onze voordelen:

Vraag om
een vrijblijvende offerte naar