Definitie van transcriptie

Definitie van transcriptie

Transcriptie betekent letterlijk "overschrijven". Afhankelijk van de context heeft de term verschillende betekenissen voor taalkunde, muziek en biologie. 

Het woord werd voor het eerst gebruikt in het Frans aan het eind van de 16e eeuw. transcriptie komt van het Latijnse "trans" (over) en "scribere" (schrijven). Tegenwoordig betekent het transcriberen, overdragen of transformeren.

De definitie van het begrip is ruim en verschillende wetenschappelijke gebieden vatten het verschillend op:


TranscriptieU vindt nog veel meer nuttige tips in ons eBook Opnemen, uittypen, analyseren - gids voor interviewen en transcriptie.

Het boek is beschikbaar als gratis download: Kom alles te weten over Transcriptie & Co nu!


Transcriptie van interviews, lezingen, podcasts, video's en films

Terug naar de inhoudsopgave

Tegenwoordig is transcriptie meestal de Transcriptie van audio- en videobestanden. Er is een hele reeks toepassingen voor, zoals wetenschap, marktonderzoek, filmproductie, media, journalistiek en biografieën. Vervolgens worden transcripties gemaakt van opnames van interviews, toespraken, vergaderingen, podcasts, video's en lezingen.

De transcriptie van audiobestanden wordt ook wel transcriptie genoemd. Audio transcriptie maar er is over het algemeen geen verschil tussen de betekenis van het woord en de transcriptie.

Dit type van transcriptie is de Kernactiviteiten van abtipper.demeer informatie hierover is te vinden op onze Diensten en prijzen.


Transcriptie in de taalkunde

Terug naar de inhoudsopgave

Vooral op het gebied van de taalkunde wordt de term transcriptie verder gedifferentieerd.

Op het gebied van taalverwerving, conversatie en Conversationeel onderzoek transcripties, in dit geval transcripties van gesprekken, worden gebruikt voor latere wetenschappelijke analyse. De transcriptie kan fonetisch (in fonetische transcriptie), fonologisch (gezichtsuitdrukkingen en gebaren, gelach, pauzes in het spreken, zuchten), orthografisch (reproductie van dialecten en verkeerd uitgesproken woorden), discours-analytisch (inhoud) en conversationeel analytisch (semantiek). Afhankelijk van het doel van het onderzoek worden niet alleen de gesproken woorden getranscribeerd, maar alle fenomenen van oraliteit.

Definitie van transcriptie

Er zijn verschillende Regels voor de transcriptie worden onderscheiden. Het IPA (internationaal fonetisch alfabet) wordt vaak gebruikt. Indien rekening moet worden gehouden met intonatie en klemtoon op lettergrepen, alsook met gezichtsuitdrukkingen en gebaren, wordt het HIAT (semi-interpretatief werktranscript) gebruikt. Voor de analyse van gesprekken in termen van structuur en prosodie wordt gebruik gemaakt van het GAT (conversation analytical transcription system). De resulterende transcripties kunnen worden gebruikt in rechtbanktranscripties, in psychologische rapporten, in taalkundig onderzoek en voor gedrukte interviews.


Transcriptie van vreemde talen

Terug naar de inhoudsopgave

De leerlingen zien elke dag getranscribeerde teksten in hun Engels boek en zelfs volwassenen gebruiken ze van tijd tot tijd uit de gids wanneer hand en voet niet meer voldoende zijn voor een goed begrip. In de Vreemde talen de fonetische transcriptie gebruikt om de uitspraak van een woordenschat gemakkelijker te maken voor de niet-moedertaalspreker.

Transcriptie vreemde taal

Daartoe moet een internationaal geldige Fonetisch alfabet (IPA) wordt gebruikt, waarmee de akoestiek van een woord voldoende nauwkeurig uit de spelling kan worden afgeleid, zodat het door een moedertaalspreker kan worden begrepen.

In fonetische transcriptie wordt dank u bijvoorbeeld gegeven als [θæŋk juː]. Als een taal moet worden die niet kan worden weergegeven met de letters van het Duitse alfabet, vindt een ander soort transcriptie plaats, die transcriptie wordt genoemd. Zo wordt de Griekse naam Ἀλέξανδρος in het Duits Alexander.


Transcriptie in Editie Studies

Terug naar de inhoudsopgave

Geesteswetenschappers en Historici transcriptie kennen als een Exacte transcriptie of kopiëren van een tekst in een nieuwe vorm. Transcriptie in de wetenschap kan geenszins worden opgevat als louter typen, want de redacteur wordt geconfronteerd met een aantal problemen: Ten eerste moet er eerst een origineel worden gevonden. Als er geen origineel is - zoals eigenlijk altijd het geval is in de oude talen Latijn, Oudgrieks of Hebreeuws - moet de uitgever de bestaande transcripties gebruiken.

Stemma
Bron: Georg Vogeler

Tijdrovend en meer dan omslachtig is hier het feit dat vooral oude teksten werden gekopieerd door monniken in hun kleine kamertjes bij kaarslicht, van wie sommigen de taal zelf niet verstonden. Het resultaat zijn veel verschillende valse kopieën van het origineel, bedorven met watervlekken, verkeerde woorden, onvolledige regels.

De editor moet dan een Stemma maken. A Stamboomop basis waarvan zij de verschillende versies afleidt en de uitgave vindt die het dichtst bij het origineel komt. Dit is wat hij probeert te reconstrueren. Omdat dit soms onmogelijk is, bevatten sommige boekuitgaven een kritisch apparaat dat alle woorden markeert die afwijken van andere versies van de tekst.

Voor taalkundigen en historici is deze transcriptie van grote waarde voor hun onderzoek. Redacteuren van recente werken worden geconfronteerd met de vraag in hoeverre een tekst mag worden gewijzigd zonder de oorspronkelijke bedoeling ervan te verliezen. Zij beslissen dus of de tekst moet worden gemoderniseerd voor een betere leesbaarheid en hoe ver de ingreep in de bron mag gaan. Lezers van een editie moeten zich ervan bewust zijn dat elk veranderd woord een "tekst creëert die er nooit is geweest" en dus de broninformatie fundamenteel vervalst.


Transcriptie in de muziek

Terug naar de inhoudsopgave

In de Muziek transcriptie is een Geschreven compositie van een muziekstuk naar het eigen gehoor.. Dit betekent dat niet elke noot perfect hoeft te worden herkend en opgeschreven, omdat de transcriptie bepaalde afwijkingen kan bevatten. Gewoonlijk wordt transcriptie gebruikt om werken om te zetten in andere toonsoorten of om ze te laten spelen door andere instrumenten.

Muziekstudenten zijn bekend met de Musicologie transcriptie als "melodisch dictee", het opschrijven van noten die voor hen gespeeld worden. Buiten het muziekconservatorium wordt transcriptie gewoon gebruikt om musici te helpen bij het componeren en naspelen van muziekstukken.

Transcriptie muziek
Bron: Digital Music Mentor

Zo worden de bedachte melodieën een lied in geschreven vorm - uit het hoofd overgeschreven en opnieuw voor de verschillende instrumenten van de band om een volledig artistiek werk te creëren. Coverbands luisteren naar elke muziekpassage tot ze elke noot voor elk instrument minutieus kunnen opschrijven, zodat het originele nummer zo getrouw mogelijk kan worden gekopieerd.

Voor anderen is het voldoende om basisakkoordsymbolen te gebruiken (b.v. C, F, Am) om een stuk te reproduceren dat voldoende lijkt op het origineel om het in de nieuwe compositie te herkennen. Om transcriptie te leren, helpt het om de juiste software te gebruiken om je eigen oor te stemmen.


Transcriptie in de biologie

Terug naar de inhoudsopgave

Alleen in de biologische context, transcriptie heeft niets te maken met taal. In de biosynthese van proteïnen, is de Transcriptie van de eerste stap om DNA in RNA om te zetten. RNA bestaat niet uit een dubbele helix zoals DNA en wordt gebruikt om genetisch materiaal te transporteren in plaats van het op te slaan. RNA heeft dezelfde informatie als DNA, maar kan daarmee de celkern verlaten. Hoewel RNA een deel van de genetische informatie van DNA bevat, is het er niet identiek aan.

Transcriptie Betekenis
Bron: Khanacademy

Voor de synthese van RNA is het enzym RNA-polymerase nodig, naast diverse eiwitten (ook wel Transcriptiefactoren genoemd), nodig zijn. Samen zetten zij de transcriptie in gang doordat het enzym zich bindt aan een deel van het gen, de promotor. Dit geeft het DNA het signaal zijn structuur van een dubbele helix te breken, zodat het enzym de basen (adenine, guanine, cytosine, thymine) op de DNA-streng kan aflezen.

Vervolgens, in de tweede stap van het proces, kan de RNA-polymerase een sequentie maken van de complementaire basen. In dit proces wordt een mRNA-streng (boodschapper-RNA) opgebouwd uit nucleotiden. Aan het einde van het proces stuurt de RNA-polymerase zijn stopsignaal naar het gen en komt de streng los van het DNA-deel. Het afgewerkte mRNA wordt nu naar een ribosoom getransporteerd, waar de genetische informatie die het bevat, wordt vertaald. De ribosomen combineren het mRNA met afzonderlijke aminozuren tot ketens en uiteindelijk proteïnen en enzymen die van vitaal belang zijn voor de spijsvertering en de groei.

Bestel nu uw transcriptie bij abtipper!


Verdere vragen en antwoorden

Wat betekent transcriptie?

De term transcriptie, ontleend aan het Latijnse term transcriptie is een combinatie van de woorden "trans" en "scribere". Het betekent "overgeschreven" en verwijst naar de omzetting van een gesproken tekst in een schrift. Dit proces wordt door degene die met een transcriptie belast is "transcriberen"

In de biologie en musicologie zijn er andere, heel andere toepassingen van het woord transcriptie.

Wat is de definitie van transcriptie?

De definitie van transcriptie is de transcriptie van audio- en videobestanden. Letterlijk betekent de term, die uit het Latijn komt, zoiets als "overgeschreven" en verwijst hij naar de overdracht van een gesproken tekst naar het schrift.

Er zijn andere woordbetekenissen van transcriptie in de biologie en musicologie.

Wat is een synoniem voor transcriptie?

A Synoniem voor transcriptie is transcriptie. Bijgevolg kan transcriberen dan worden gelijkgesteld met opschrijven. Andere minder voor de hand liggende synoniemen voor de activiteit zijn typen of opschrijven.

We starten uw project vandaag nog: