Wat is transcriberen?

De term"transcriberen" komt uit het Latijn en betekent "overbrengen". Hij wordt onder meer gebruikt in de biologie, de muziek en de taalkunde.

Afhankelijk van het vakgebied heeft transcriberen een andere betekenis. In de taalkunde bijvoorbeeld betekent transcriberen het proces van het proces van het schriftelijk vastleggen van gesproken taal. In de muziek betekent transcriberen de transcriptie van akoestische muziek in muzieknotatie. In de biologie verwijst transcriberen naar DNA-moleculen.


Inhoudsopgave van dit artikel:


Transcriberen van spraak naar tekst

Terug naar de inhoudsopgave

In de taalkunde verwijst transcriptie naar het proces waarbij gesproken taal schriftelijk wordt vastgelegd. het proces van schriftelijke vastlegging van gesproken taal. Dit gebeurt vaak met behulp van fonetische alfabetten en transcriptieregels om de exacte klanken en uitspraak van gesproken taal vast te leggen.

Het uitgangspunt is dan bijvoorbeeld een audio- of videobestand. Het product is een transcript of een "transcript" van de opname. Interviews worden vaak getranscribeerd op het gebied van marktonderzoek, wetenschap en media.

Transcriberen heeft een hele reeks voordelen:

  • Gedetailleerde analyseSchriftelijke transcriptie stelt onderzoekers, praktijkmensen en andere belanghebbenden in staat de inhoud van de interviews in detail te analyseren. Door transcriptie kunnen zij informatie verzamelen en categorieën creëren die kunnen worden gebruikt om thema's en patronen in de gegevens te verkennen.

  • Duidelijkheid en consistentieTranscriptie kan ook helpen om de duidelijkheid en consistentie van de interviewgegevens te vergroten. Een schriftelijk verslag kan dubbelzinnigheden in de uitspraak van de ondervraagden of begripsproblemen helpen voorkomen.

  • Kwalitatief onderzoekBij kwalitatief onderzoek kan het transcriberen van interviews een belangrijke methode zijn voor het verzamelen en analyseren van gegevens. Transcripties kunnen worden gebruikt om thema's en patronen in de gegevens te identificeren en deze bevindingen te interpreteren.

  • Archivering: Een transcriptie kan ook dienen als archivering van interviews. Hierdoor kunnen de interviewgegevens worden opgeslagen en later worden opgevraagd zonder dat de oorspronkelijke opname moet worden afgespeeld.

  • TraceerbaarheidEen transcriptie kan er ook toe bijdragen dat de resultaten van interviews voor anderen begrijpelijk zijn. Andere onderzoekers of praktijkmensen kunnen dezelfde gegevens gebruiken en betere resultaten krijgen door de transcripties te raadplegen.

Transcriberen maakt vaak deel uit van studies en scripties. Naast interviews worden ook individuele lezingen, podcasts of films en series getranscribeerd. Op het gebied van media is transcriberen een belangrijke stap voor het maken van ondertitels.

Gesprekstranscripties kunnen op veel verschillende gebieden nuttig zijn, bijvoorbeeld in academisch onderzoek, journalistiek, medisch onderzoek of markt- en opinieonderzoek. Transcriptie van interviews stelt onderzoekers en praktijkmensen in staat een gedetailleerd schriftelijk verslag van gesproken informatie te verkrijgen en deze informatie systematisch te analyseren.

Afhankelijk van wat getranscribeerd wordt en waarvoor, verschillen de processen en regels van transcriptie.. Als het vooral om de inhoud van de opname gaat, is een eenvoudige transcriptie aan te bevelen. Voor interviews die moeten worden gepubliceerd, kan ook het zogenaamde gladstrijken nuttig zijn. Hierbij worden zinsafbrekingen, stotteringen en aarzelende geluiden (zoals äh en ähm) weggelaten ten behoeve van de leesbaarheid.

Voor studies op het gebied van sociale wetenschappen of taalkunde, die ook betrekking hebben op taalkundige aspecten, zijn uitgebreide of zelfs complexe systemen vereist. Voor proefschriften en wetenschappelijke studies is transcriptie volgens het 4-ogen principe de beste optie. Bij wetenschappelijke transcriptie wordt het transcript bovendien gecontroleerd door een corrector.

Afhankelijk van de context en het doel van de transcriptie kunnen verschillende soorten transcriptieformaten worden gebruikt, waaronder bijvoorbeeld specifieke regels voor de weergave van pauzes, spanningen en emoties. Nauwkeurige transcriptie kan echter tijdrovend zijn en vereist vaak een hoge mate van precisie en aandacht voor details.


UitschrijvenU vindt nog veel meer nuttige tips in ons eBook Opnemen, uittypen, analyseren - gids voor interviewen en transcriptie.

Het boek is beschikbaar als gratis download: Nu is alles over Transcriptie & Co nu!


Transcriberen van muziek

Terug naar de inhoudsopgave

In de muziek transcriberen verwijst naar het proces van het omzetten van het transcriberen van muziekstukken in een andere vorm of medium.. Dit kan betekenen het overzetten van een stuk van het ene instrument naar het andere, of het omzetten van een stuk van het ene instrument naar geschreven notatie of een geluidsopname.

Transcriberen kan op verschillende manieren. Eén mogelijkheid is auditief transcriberenwaarbij een muzikant naar een muziekstuk luistert en het op een ander instrument speelt of het overschrijft in geschreven notatie. Een andere mogelijkheid is transcriberenwaarbij een muzikant een geschreven notatie maakt van een stuk door het te transcriberen van een geluidsopname of een live uitvoering.

Transcriberen van muziek kan van groot nut zijn voor musici en componisten. Het stelt hen in staat muziekstukken te bestuderen en te analyseren om hun techniek en begrip van muziek te verbeteren. Het kan ook helpen bij het arrangeren of bewerken van muziekstukken voor verschillende instrumenten of groepen instrumenten.


Transcriberen in de biologie

Terug naar de inhoudsopgave

In de Biologie verwijst transcriptie naar het proces waarbij de DNA-sequentie van een gen wordt omgezet in RNA.. Dit is de eerste stap in de biosynthese van eiwitten, waarbij de informatie uit het DNA wordt omgezet in een vorm die door de cel kan worden gebruikt.

Tijdens de transcriptie leest RNA-polymerase de DNA-molecule en synthetiseert een complementaire RNA-kopie. Het RNA kan vervolgens worden vertaald in eiwitten die essentieel zijn voor het functioneren van cellen en organismen.

Er zijn verschillende soorten RNA die tijdens de transcriptie kunnen worden gesynthetiseerd, waaronder mRNA (boodschapper-RNA), tRNA (transfer-RNA) en rRNA (ribosomaal RNA). Elk type RNA vervult een andere functie bij de biosynthese van eiwitten.

De transcriptie van genen is een belangrijk proces in de biologie dat helpt de basismechanismen van cellen en organismen te begrijpen. Het is ook van praktisch belang omdat het de basis vormt voor genexpressie en -regulatie.


Uitschrijven en transcriberen

Transcriptie (in de volksmond ook transcriberen) beschrijft het proces van transcriberen. Transcriptie kan plaatsvinden volgens verschillende transcriptieregels.

Het transcriberen van interviews is bewerkelijk en tijdrovend. Het proces kan worden vergemakkelijkt met een transcriptieset. Het bevat alles wat nodig is voor handmatige transcriptie. Een set bestaat meestal uit een dicteerapparaat, een hoofdtelefoon en een voetschakelaar waarmee binnen de opname kan worden vooruit- en teruggespoeld. Afhankelijk van de set zijn nog vele andere nuttige functies inbegrepen, zoals de automatische instelling van tijdstempels.

Wegens de gewoonlijk hoge prijs wordt de aankoop echter alleen aanbevolen voor een groot aantal interviews. Voor een kleine hoeveelheid te transcriberen materiaal volstaan een normaal afspeelprogramma (b.v. de Windows Mediaplayer of de VLC Player) en een tekstprogramma zoals OpenOffice Writer of Word.

De volautomatische transcriptie is ook bijzonder opwindend. Met behulp van speciale programma's kan spraak in enkele ogenblikken in tekst worden omgezet. De resultaten variëren echter nog sterk en zijn ook afhankelijk van de audiokwaliteit.


Handmatig of automatisch: Als u uw opnamen wilt laten overschrijven in teksten, dan:

Bestel uw transcriptie nu bij abtipper.de! 


Verdere vragen en antwoorden

Wat is transcriberen?

Op transcriberen is de transcriptie van een audio- of videobestand als tekst. Er zijn andere betekenissen van het woord in de biologie en de musicologie.

Waarvoor moet je transcriberen?

Een audio- of video-opname transcriberen is altijd nodig als u de inhoud verder wilt analyseren en daarvoor als tekst nodig hebt. Toepassingsgebieden zijn b.v. inhoudsanalyse in de wetenschap, marktonderzoek, film, televisie & journalistiek.

Hoe werkt het transcriberen?

One transcriptiedoor naar een audio- of videobestand te luisteren en het uit te typen. In het geval van wetenschappelijke transcripties, bepaalde Regels voor de transcriptie structuur en opmaak van de tekst moeten in acht worden genomen. U kunt zelf transcriberen of een professionele transcriptiedienst inhuren, zoals transcriber.com kan worden opgedragen.

Wie kan mij helpen bij het transcriberen?

Transcriptie is een zeer arbeidsintensieve en tijdrovende bezigheid. Als u uw eigen, versnelde hulpmiddelen zoals een Transcriptie set (b.v. een voetpedaal voor snel vooruitspoelen en terugspoelen) of een Programma voor transcriptie het werk enorm versnellen. Anders zijn er ook professionele aanbieders die gespecialiseerd zijn in transcriptie, bijv. abtipper.dede Duitse marktleider voor transcriptie.

We starten uw project vandaag nog: