Hoe de analyse van interviews werkt

Interview analyserenDit artikel is een uittreksel van ons eBook Opnemen, typen, analyseren - een gids voor het afnemen van interviews en transcripties.

Het boek is beschikbaar als gratis downloadOntdek nu alles over transcriptie & Co!


Inhoud van dit artikel

Interview analyseren

Afhankelijk van het doel van de transcripties kunnen ze op verschillende manieren worden gebruikt nadat ze zijn gemaakt. Aan de ene kant kunnen de belangrijkste uitspraken eruit worden gehaald en worden ingebed in de context van het onderzoek of de onderzoeksvraag, bijvoorbeeld in de vorm van citaten. Een ander type gebruik is inhoudsanalyse.

In principe kan er een onderscheid worden gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve inhoudelijke analyse kunnen worden onderscheiden. Voor kwalitatieve analyses wordt vaak de Mayring-methode gebruikt. Deze is bedoeld voor onderzoekers uit het onderwijs, de psychologie, de sociologie, de communicatiewetenschap en dergelijke.

De analyse kan kwalitatief of kwantitatief zijn. Voor de kwalitatieve inhoudsanalyse wordt vaak Mayring gebruikt


Kwalitatieve inhoudsanalyse volgens Mayring

Terug naar de inhoudsopgave

Bij kwalitatieve inhoudsanalyse worden teksten zoals interviews geïnterpreteerd en geanalyseerd aan de hand van een specifieke vraag (vgl. Mayring 2015). De basis voor een kwalitatieve inhoudsanalyse zijn volgens Mayring zogenaamde categorieënsystemen. De categorieën met hun subcategorieën en respectievelijke definities vormen een centraal onderdeel van de analyse. In het algemeen moet het categoriesysteem bestaan uit categorieën die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Volgens Mayring staan categoriesystemen centraal in een inhoudsanalyse - de categorieën moeten duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Volgens Mayring zijn er drie verschillende technieken voor transcriptie:

 • Fonetische transcriptie met het IPA om dialect- en taalkleuren te reproduceren
 • De literaire transcriptie waarin dialect (in het gewone alfabet, niet in IPA) behouden blijft
 • De vertaling in normaal geschreven Duits.

Volgens Mayring is de laatste variant het meest geschikt als de nadruk ligt op thematische inhoud. Dialect wordt verwijderd, fouten in de zinsstructuur worden gecorrigeerd en de stijl wordt gladgestreken. Deze variant komt overeen met de eenvoudige transcriptieregels van abtipper.de.

Het proces van kwalitatieve inhoudsanalyse volgens Mayring bestaat uit negen stappen. Enkele belangrijke aspecten van de procedure worden hieronder kort beschreven.

In een eerste stap wordt het bronmateriaal nauwkeuriger worden bepaald. Belangrijke vragen hierbij zijn:

Wat wordt ergeanalyseerd? (Alleen een fragment van de tekst of alles?)
Wie heefthet materiaal geproduceerd? (Wie is de auteur en wat is zijn/haar achtergrond?)
Hoe is het materiaal beschikbaar? (Meestal als transcript.)

Daarna volgt het formuleren van een vraag. Deze bepaalt waar de interpretatie zich op richt. Dit kunnen bijvoorbeeld emotionele reacties, meningen of bedoelingen zijn.

De eerste stap is het bepalen van het bronmateriaal: Wat wordt er geanalyseerd? Wie heeft het materiaal geproduceerd? Hoe is het materiaal beschikbaar? Dit wordt gevolgd door het formuleren van een vraag

Centraal in het proces staat het "procesmodel", dat onderscheid maakt tussen drie technieken worden onderscheiden:

 1. Explicatieve inhoudsanalyse
  Bij de explicatieve inhoudsanalyse worden aanvullende gegevens, zoals achtergrondinformatie, gebruikt. Het belangrijkste doel is om onduidelijke passages in de tekst begrijpelijker te maken. De relevante gegevens moeten systematisch worden verzameld en inzichtelijk worden gemaakt tijdens het onderzoeksproces.

 2. Inhoudsanalyse structureren
  Centraal bij het structureren van de inhoudsanalyse staat het uitfilteren van criteria die de tekst in zijn geheel weergeven. Hiervoor wordt een categorieënsysteem ontwikkeld dat voornamelijk gebaseerd is op eerder gedefinieerde criteria. Dit betekent dat structurerende inhoudsanalyse een "deductief" proces is, d.w.z. dat er precieze theoretische aannames zijn. Bij structurerende inhoudsanalyse is het ook mogelijk dat er nieuwe inhoud ontstaat en dat er dus nieuwe categorieën worden gevormd. Dit proces wordt "inductieve" categorisatie genoemd.

 3. Samenvattende inhoudsanalyse
  Bij een samenvattende inhoudsanalyse worden de teksten gereduceerd tot hun essentiële inhoud. Dit resulteert in een korte tekst die als basis dient voor de interpretatie. Categorieën worden inductief gevormd, d.w.z. de categorieën worden ontwikkeld op basis van het materiaal. De methoden en regels van het proces omvatten parafraseren, generaliseren en vormen van reductie.

Het procesmodel staat centraal in de procedure. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen drie technieken: Explicatieve inhoudsanalyse, structurerende inhoudsanalyse en samenvattende inhoudsanalyse.

Als er eenmaal een categorieënsysteem is gemaakt, moeten de categorieën worden gedefinieerd en van elkaar worden onderscheiden. Hiervoor moeten voor elke categorie voorbeelden uit de tekst worden verzameld. Dit wordt gevolgd door de interpretatie van de resultaten met betrekking tot de vorige vraag.

Tot slot worden de resultaten geïnterpreteerd met betrekking tot de vorige vraag

Stappen van de kwalitatieve inhoudsanalyse (volgens Mayring 2015)
1. bepaling van het materiaal
2. analyse van de ontwikkelingssituatie
3. formele kenmerken van het materiaal
4. de richting van de analyse bepalen
5 Theoretische differentiatie van de onderzoeksvraag
6. bepaling van de analysetechnieken, definitie van het concrete procesmodel
7. definitie van de analyse-eenheden
8. analysestappen met behulp van het categorieënsysteem, samenvatten, expliceren, structureren, herziening van het categorieënsysteem in relatie tot theorie en materiaal
9. interpretatie van de resultaten in de richting van de onderzoeksvraag, toepassing van de kwaliteitscriteria voor inhoudsanalyse

Kwantitatieve inhoudsanalyse

Terug naar de inhoudsopgave

Kwantitatieve inhoudsanalyse is de systematische analyse van grote hoeveelheden tekst waarbij de meest objectief en systematisch zo objectief en systematisch mogelijk. Ook hier is de vorming van een categoriesysteem essentieel voor de analyse. In principe is kwantificering altijd vereist, d.w.z. alle categorieën worden geteld op basis van frequentie.

Kwantitatieve inhoudsanalyse is de systematische analyse van grote hoeveelheden tekst - objectief en systematisch werken

De centrale stap in kwantitatieve procedures is de daaropvolgende statistische evaluatie van de resultaten volgens frequentie en in relatie tot de onderzoeksvraag.

De centrale stap in kwantitatieve inhoudsanalyse is de statistische evaluatie van de resultaten op basis van frequentie


Hulpmiddelen voor het analyseren van transcripten

Terug naar de inhoudsopgave

Een andere methode die bijzonder nuttig is voor kwantitatieve inhoudsanalyse is computerondersteunde gegevensanalyse. Gegevens kunnen worden geanalyseerd met behulp van speciale software. Vooral bij grotere hoeveelheden gegevens kan het gebruik van gespecialiseerde software het gemakkelijker om de gegevens te structureren en te organiseren. De meest gebruikte softwarepakketten op het gebied van transcriptie zijn MAXQDA en f4analyse.

Er kunnen ook speciale programma's gebruikt worden voor analyse - deze maken het gemakkelijker om de gegevens te structureren en te organiseren. De bekendste zijn MAXQDA en f4analyse.

 

Analyseren met MAXQDA

MAXQDA biedt aanzienlijk meer functies die verder gaan dan tekstanalyse:

 • Gegevens lezen, bewerken en coderen
 • Parafrases
 • Memo's maken
 • Visualisatieopties (bijv. aantal codes in verschillende documenten)
 • Groepsvergelijkingen
 • Analyseer de combinatie van codes en de reikwijdte van codering
 • Importeren en exporteren van demografische gegevens (variabelen) van en naar SPSS en Excel
 • Importeren van enquêteresultaten van Survey Monkey
 • Importeren van websites of delen van een website
 • Zoekfunctie
 • Audio- en videomateriaal transcriberen
 • Geïntegreerde mediaspeler
 • Geo referenties
 • Coderen met emoticons en symbolen
 • Exporteren naar tekst, Excel, HTML, XML
 • Frequentietabellen en diagrammen maken
 • Beschrijvende en inferentiële statistische analyses
 • Mappen aanmaken mogelijk
 • Codering van audio-/videodata zonder bestaand transcript
 • Variabelen voor het selecteren van specifieke tekst of codegroepen
 • Vergelijk codefrequenties voor verschillende tekstgroepen
 • Gebruik van meerdere gebruikersgroepen in één project
 • Schik teksten, codes, memo's, gecodeerde tekstpassages en vrije objecten op een wit oppervlak en verbind ze met pijlen.
 • Teksten als afbeeldingen weergeven
 • Telwoordfrequentielijst en woordenlijsten voor het tellen van woordfrequenties voor teksten, tekstgroepen of codes. (extra module tegen betaling)
 • Statistische analyses uitvoeren (module StatsPro)

Bovendien kun je met MAXQDA de compatibiliteit met aanzienlijk meer bestandsformaten dan met f4analyse. Niet alleen alle gangbare audioformaten kunnen worden verwerkt, maar ook talloze andere bronnen, zoals PDF, XLSX, JPG, videogegevens of tweets.

De compatibiliteit van MAXQDA is veel diverser dan die van f4analyse

 

Analyseren met f4analyse

De f4analyse-software is beperkt tot een paar basisfuncties. F4analyse wordt aangeboden in een pakket met f4transkript. De prijs varieert van 50 euro (voor studenten, voor 6 maanden) tot 500 euro (voor een USB-licentie). Deze software is vooral voor kleine hoeveelheden gegevens (tot 30 interviews). De functies omvatten die van f4transkript:

 • Helpt bij het lezen van rtf-bestanden
 • Structurering van de referenties, interessante passages kunnen worden gefilterd
 • Bevindingen kunnen worden genoteerd
 • Resultaten kunnen duidelijk worden geëxporteerd naar word en worden voorbereid als een resultatenrapport
 • Notities opslaan als memo's
 • Opmerkingen over tekst en codes
 • Memo's kunnen worden gecodeerd
 • Ontwikkel codes en wijs tekst en memo toe
 • Duidelijke weergave van het codesysteem, weergave met verschillende kleuren
 • Gecodeerde tekstpassages kunnen gemakkelijk worden gefilterd en vergeleken

F4analyse beperkt zich tot de belangrijkste basisfuncties - de software is vooral geschikt voor kleine hoeveelheden gegevens

Als je de twee programma's f4 en MAXQDA vergelijkt, kun je zeggen dat f4 meer geschikt is voor beginners, omdat het een veel kleiner aantal functies heeft dan MAXQDA. scala aan functies vereenvoudigd gebruiksgemak. MAXQDA daarentegen moet worden gebruikt voor uitgebreide projecten met veel eisen of als er een speciaal bestandsformaat nodig is dat f4 niet kan verwerken. Een ander zeer gespecialiseerd programma, dat ook wordt gebruikt om transcripties te analyseren, is "EXMARaLDA".

F4analyse is meer geschikt voor beginners, het biedt vereenvoudigd gebruiksgemak. De functies in MAXQDA zijn complexer - de software wordt vooral aanbevolen voor uitgebreidere projecten.


Bestel nu je transcriptie bij abtipper.de! 

✅ Hoe analyseer je een interview?

Doel van het analyseren van een interview is om op een gestructureerde manier de informatie af te leiden die relevant is voor de onderzoeksvragen.

Om een interview te kunnen analyseren, moet het eerst worden getranscribeerd worden

De evaluatie moet plaatsvinden volgens een algemeen erkende procedure. Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen een kwalitatieve en een kwantitatieve analyse. De analysemethode moet al worden bepaald voordat de interviews plaatsvinden, omdat dit een sterke invloed heeft op de interviewleidraad en de vraagtechniek techniek.

Wat is een kwalitatieve inhoudsanalyse?

In een kwalitatieve inhoudsanalyse worden de aspecten die relevant zijn voor de onderzoeksvraag afgeleid uit een begrip van de inhoud van de antwoorden van de geïnterviewde.

Een veelgebruikte methode is kwalitatieve inhoudsanalyse volgens Mayring. De analyse wordt uitgevoerd in een procesmodel dat uit drie stappen bestaat:
1) Explicatieve inhoudsanalyse: Systematisch verzamelen en verduidelijken van alle informatie uit het interview.
2) Structurerende inhoudsanalyse: Categoriseren van de inhoud
3) Samenvattende inhoudsanalyse: Samenvatten van de belangrijkste aspecten

Wat is een kwantitatieve inhoudsanalyse?

In een kwantitatieve inhoudsanalyse wordt het interview geanalyseerd met behulp van statistische methoden. Er kunnen dan conclusies worden getrokken uit correlaties tussen verschillende aspecten (constructen).

✅ Welke programma's helpen bij inhoudsanalyse

Voor de inhoudsanalyse Er zijn verschillende computerprogramma's die een gestructureerde aanpak van de inhoudsanalyse ondersteunen.

Bekende programma's zijn MAXQDA en f4analyse. De geschiktheid van de transcripten varieert afhankelijk van de analysemethode. Ze moeten daarom worden geselecteerd na het kiezen van de methode.

We beginnen vandaag nog met je project: