Dit is hoe interview analyse werkt

Analyseer interviewDit artikel is een uittreksel van ons eBook Opnemen, uittypen, analyseren - gids voor interviewen en transcriptie.

Het boek is verkrijgbaar als Gratis downloadenKom nu alles te weten over transcriptie & co!


Inhoudsopgave van dit artikel

Evalueer interview

Afhankelijk van het doel van de afschriften, kunnen zij op verschillende manieren worden gebruikt nadat zij zijn opgesteld. Enerzijds kunnen de belangrijkste uitspraken eruit worden gehaald en worden ingebed in de context van de studie of de vraagstelling, b.v. in de vorm van citaten. Een andere vorm van gebruik is inhoudsanalyse.

In principe kan een onderscheid worden gemaakt tussen een kwalitatief en kwantitatief inhoudsanalyse onderscheid kan worden gemaakt. Voor een kwalitatieve analyse wordt vaak de Mayring-methode gebruikt. Deze is gericht op onderzoekers op het gebied van onderwijs, psychologie, sociologie, communicatiewetenschap en dergelijke.

De analyse kan kwalitatief zijn of kwantitatief. Voor de kwalitatieve inhoudsanalyse Mayring wordt vaak gebruikt


Kwalitatieve inhoudsanalyse volgens Mayring

Terug naar de inhoudsopgave

Bij kwalitatieve inhoudsanalyse worden teksten, zoals interviews, geïnterpreteerd en geëvalueerd op een regelgestuurde manier met betrekking tot een vraagstelling (vgl. MeiRing 2015). De basis voor een kwalitatieve inhoudsanalyse volgens Mayring zijn de zgn. Categorie systemen. De categorieën met hun subcategorieën en respectieve definities vormen een centraal onderdeel van de analyse. In het algemeen moet het categorieënsysteem bestaan uit categorieën die duidelijk van elkaar kunnen worden onderscheiden.

Centraal in een inhoudsanalyse staan volgens Mayring de categorieën - de categorieën moeten duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn

Volgens Mayring zijn er drie verschillende technieken voor transcriptie:

 • Fonetische transcriptie met het IPA om dialect en spraakkleuring weer te geven
 • De literaire transcriptie waarin het dialect (in het gewone alfabet, niet het IPA) behouden blijft
 • De vertaling in normaal geschreven Duits.

Volgens Mayring is de laatste variant het meest geschikt wanneer thematische aspecten van de inhoud op de voorgrond staan. Dialect wordt opgeschoond, fouten in de zinsbouw worden gecorrigeerd en de stijl wordt gladgestreken. Deze variant komt overeen met de eenvoudige Regels voor de transcriptie van abtipper.de.

De procedure van kwalitatieve inhoudsanalyse omvat volgens Mayring negen stappen. Hierna worden in het kort enkele centrale aspecten van de procedure gepresenteerd.

In een eerste stap, de Bronmateriaal nauwkeuriger worden bepaald. Centrale vragen zijn:

Wat wordt ergeanalyseerd? (Alleen een deel van de tekst of de hele tekst?)
Wie heeft het materiaal geproduceerd? (Wie is de auteur en wat is zijn/haar achtergrond?)
Hoe is het materiaal beschikbaar? (Gewoonlijk als afschrift.)

Daarna volgt de formulering van een vraag. Hier wordt bepaald wat het zwaartepunt van de interpretatie is. Dit kunnen bijvoorbeeld emotionele reacties, meningen of bedoelingen zijn.

De eerste stap is het bepalen van het bronmateriaal: Wat wordt er geanalyseerd? Wie heeft het materiaal gemaakt? Hoe is het materiaal beschikbaar? Dit wordt gevolgd door de formulering van een vraag

Centraal in de procedure staat het "flow model", waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen drie technieken wordt een onderscheid gemaakt tussen

 1. Expliciete inhoudsanalyse
  Bij expliciete inhoudsanalyse wordt gebruik gemaakt van aanvullende gegevens, zoals achtergrondinformatie. Op die manier moeten met name onduidelijke tekstpassages begrijpelijker worden gemaakt. De desbetreffende gegevens moeten systematisch worden verzameld en in het onderzoeksproces transparant worden gemaakt.

 2. Structurering van de inhoudsanalyse
  Centraal bij het structureren van de inhoudsanalyse staat het uitfilteren van criteria die de tekst in zijn geheel weergeven. Daartoe wordt een categorieënsysteem ontwikkeld, dat hoofdzakelijk gebaseerd is op eerder vastgestelde criteria. De structurerende inhoudsanalyse is dus een "deductieve" procedure, d.w.z. dat er precieze theoretische vooronderstellingen zijn. Wat ook mogelijk is bij het structureren van inhoudsanalyse, is dat er nieuwe inhoud kan ontstaan en dat er dus nieuwe categorieën kunnen worden gevormd. Dit proces wordt "inductieve" categorievorming genoemd.

 3. Samenvatting inhoudsanalyse
  In de samenvattende inhoudsanalyse worden de teksten teruggebracht tot hun essentiële inhoud. Dit levert een korte tekst op die als basis dient voor de interpretatie. De vorming van categorieën is inductief, d.w.z. dat de categorieën zich ontwikkelen op basis van het materiaal. De middelen of regels van de procedure omvatten parafraseren, generaliseren en vormen van reductie.

Het procesmodel staat in het middelpunt van de procedure. Hier kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie technieken: Expliciete inhoudsanalyse, structurerende inhoudsanalyse en samenvattende inhoudsanalyse.

Nadat een categorieënsysteem is opgezet, moeten de categorieën worden gedefinieerd en van elkaar worden gescheiden. Daartoe moeten voor de respectieve categorie dienovereenkomstig voorbeelden uit de tekst worden verzameld. Dit wordt gevolgd door de Interpretatie van de resultaten met betrekking tot de vorige vraag.

Ten slotte worden de resultaten geïnterpreteerd in het licht van de vorige vraag

Werkstappen van de kwalitatieve inhoudsanalyse (volgens MeiRing 2015)
1. bepaling van het materiaal
2. analyse van de situatie van oorsprong
3. formele kenmerken van het materiaal
4. de richting van de analyse bepalen
5 Theoretische differentiatie van de onderzoeksvraag
6. bepaling van de analysetechnieken, bepaling van het concrete procesmodel
7. definitie van de analyse-eenheden
8. de stappen van de analyse aan de hand van het categorieënsysteem, de samenvatting, de explicatie, de structurering, de toetsing van het categorieënsysteem aan de theorie en het materiaal.
9. interpretatie van de resultaten in de richting van de onderzoeksvraag, toepassing van de inhoudelijk-analytische kwaliteitscriteria

Kwantitatieve inhoudsanalyse

Terug naar de inhoudsopgave

Kwantitatieve inhoudsanalyse is de systematische analyse van grote hoeveelheden tekst, waarbij zoveel mogelijk doelstelling en systematisch mogelijk. Ook hier is de vorming van een categorieënsysteem van essentieel belang voor de evaluatie. Kwantificering is altijd vereist, d.w.z. dat alle categorieën worden geteld volgens frequentie.

Kwantitatieve inhoudsanalyse is de systematische analyse van grote hoeveelheden tekst - het gaat erom objectief en systematisch te werken

De centrale stap bij kwantitatieve methoden is de daaropvolgende Statistische evaluatie van de resultaten volgens de frequentie en in relatie tot de onderzoeksvraag.

De centrale stap bij kwantitatieve inhoudsanalyse is de statistische evaluatie van de resultaten aan de hand van de frequentie


Hulpmiddelen voor de evaluatie van afschriften

Terug naar de inhoudsopgave

Een andere methode die bijzonder nuttig is voor kwantitatieve inhoudsanalyse is computerondersteunde gegevensanalyse. De gegevens kunnen worden geanalyseerd met behulp van speciale software. Vooral bij grotere hoeveelheden gegevens is het gebruik van speciale software gegevens, maakt het gebruik van dergelijke software het gemakkelijker om de gegevens te structureren en te organiseren. De meest gebruikte softwarepakketten op het gebied van transcriptie zijn MAXQDA en f4analyse.

Voor de evaluatie kan ook gebruik worden gemaakt van speciale programma's - deze vergemakkelijken de structurering en organisatie van de gegevens. De bekendste zijn MAXQDA en f4analyse.

 

Analyseren met MAXQDA

MAXQDA biedt nog veel meer functies die verder gaan dan tekstanalyse:

 • Lezen, bewerken en coderen van gegevens
 • Parafrases
 • Memo's maken
 • Visualisatieopties (bv. aantal codes in verschillende documenten)
 • Vergelijkingen tussen groepen
 • Analyseer de combinatie van codes en de reikwijdte van de codering
 • Importeren en exporteren van demografische gegevens (variabelen) van en naar SPSS en Excel
 • Importeer enquêteresultaten van Survey Monkey
 • Importeren van webpagina's of delen van een webpagina
 • Zoekfunctie
 • Transcriberen van audio- en videomateriaal
 • Geïntegreerde mediaspeler
 • Georeferenties
 • Codering met emoticons en symbolen
 • Exporteren naar tekst, Excel, HTML, XML
 • Frequentietabellen en -diagrammen maken
 • Beschrijvende en inferentiële statistische analyses
 • Aanmaken van mappen mogelijk
 • Codering van audio/video-gegevens zonder bestaand transcript
 • Variabelen voor het selecteren van specifieke tekst of codegroepen
 • Vergelijk codefrequenties voor verschillende tekstgroepen
 • Gebruik van meerdere gebruikersgroepen in één project
 • Schik teksten, codes, memo's, gecodeerde tekstpassages en vrije objecten op een wit oppervlak en verbind ze met pijlen
 • Teksten weergeven als afbeeldingen
 • Tellen van woordfrequentielijsten en woordenlijsten voor het tellen van woordfrequenties voor teksten, tekstgroepen of codes. (extra module met kosten)
 • Uitvoeren van statistische evaluaties (module StatsPro)

Bovendien, met MAXQDA de Verenigbaarheid met aanzienlijk meer bestandsformaten dan met f4analyse. Niet alleen kunnen alle gangbare audioformaten worden verwerkt, maar ook tal van andere bronnen, zoals PDF, XLSX, JPG, videogegevens of tweets.

Met MAXQDA is de compatibiliteit veel groter dan met f4analyse

 

Analyseer met f4analysis

De software f4analyse is beperkt tot enkele basisfuncties. F4analyse wordt aangeboden in een pakket met f4transkript. De prijs varieert van 50 euro (voor studenten, voor 6 maanden) tot 500 euro (voor een USB-licentie). Deze software is bijzonder voor kleine hoeveelheden gegevens (tot 30 interviews) geschikt. De functies omvatten, naast die van f4transkript:

 • Helpt bij het lezen van rtf-bestanden
 • Structurering van de verwijzingen, spannende passages kunnen worden gefilterd
 • Bevindingen kunnen worden genoteerd
 • Resultaten kunnen duidelijk worden geëxporteerd naar Word, opgesteld als een resultatenrapport
 • Aantekeningen opslaan als memo's
 • Opmerkingen over tekst en codes
 • Memo's zijn codeerbaar
 • Ontwikkelen van codes en matchen van tekst en memo
 • Duidelijke weergave van het codesysteem, weergave met verschillende kleuren
 • Gecodeerde tekstpassages kunnen gemakkelijk worden gefilterd en vergeleken

F4analysis beperkt zich tot de belangrijkste basisfuncties - de software is bijzonder geschikt voor kleine hoeveelheden gegevens

Als men de twee programma's, f4 en MAXQDA, met elkaar vergelijkt, kan men stellen dat f4 geschikter is voor beginners, omdat het door zijn veel geringere omvang eenvoudiger te bedienen is. Functie-omvang het biedt vereenvoudigde bediening. MAXQDA daarentegen moet worden gebruikt voor uitgebreide projecten met veel eisen of als een speciaal bestandsformaat nodig is dat f4 niet kan verwerken. Een ander zeer speciaal programma dat ook wordt gebruikt om afschriften te evalueren is "EXMARaLDA".

F4analyse is meer geschikt voor beginners, het biedt vereenvoudigde gebruiksvriendelijkheid. In MAXQDA zijn de functies complexer - de software wordt vooral aanbevolen voor uitgebreidere projecten.


Bestel uw transcriptie nu bij abtipper.de! 

✅ Hoe evalueer je een interview?

Het doel van de Analyse van een interview is het op gestructureerde wijze afleiden van de informatie die relevant is voor de onderzoeksvragen.

Om een interview te kunnen evalueren, moet het eerst transcriberenom het zo in geschreven vorm over te brengen.

De evaluatie moet plaatsvinden volgens een algemeen erkende procedure. Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve analyse. De analysemethode moet reeds worden vastgesteld voordat de interviews plaatsvinden, aangezien deze een sterke invloed heeft op de Interview gids en de Ondervragingstechniek heeft.

Wat is kwalitatieve inhoudsanalyse?

In een kwalitatieve inhoudsanalyse de voor de onderzoeksvraag relevante aspecten worden afgeleid uit een begrip van de inhoud van de antwoorden van de ondervraagde.

Een gangbare methode is volgens Mayring de kwalitatieve inhoudsanalyse. De analyse wordt uitgevoerd volgens een procesmodel in drie stappen:
1) Expliciete inhoudsanalyse: Systematische verzameling en verduidelijking van alle informatie uit het interview.
2) Structureren van de inhoudsanalyse: Categorisering van de inhoud
3) Samenvatten van de inhoudsanalyse: Samenvatting van de essentiële aspecten van het interview.

Wat is kwantitatieve inhoudsanalyse?

In het geval van een Kwantitatieve inhoudsanalyse het interview wordt geëvalueerd met statistische methoden. Uit de correlaties tussen de verschillende aspecten (constructen) kunnen dan conclusies worden getrokken.

Welke programma's helpen bij inhoudsanalyse

Voor de Inhoudelijke analyse er zijn computerprogramma's die een gestructureerde aanpak ondersteunen.

Bekend zijn hier onder meer MAXQDA en f4analyse. De geschiktheid van de transcripties varieert naar gelang van de analysemethode. Zij moeten derhalve volgens de procedure worden geselecteerd.

We starten uw project vandaag nog: