Bestandsformaat, bewerking en optimalisering van de opnamekwaliteit

Analyseer interviewDit artikel is een uittreksel van ons eBook Opnemen, uittypen, analyseren - gids voor interviewen en transcriptie.

Het boek is verkrijgbaar als Gratis downloadenKom nu alles te weten over transcriptie & co!


Inhoudsopgave van dit artikel


Bestandsformaat en conversie

Voorbereiding van de transcriptie

Terug naar de inhoudsopgave

Nadat de interviews zijn afgenomen en opgenomen, hetzij als video- of audiobestanden, is een niet onaanzienlijke tussenstap nodig voor de latere evaluatie: de transcriptie van de interviews. Transcriptie. In het algemeen gaat het om de transcriptie van de spraak uit de audio- of videobestanden in geschreven vorm. Deze stap mag niet worden onderschat, aangezien een transcriptie de voorwaarde is voor een kwalitatief hoogstaande en gedetailleerde analyse en zonder specialistische kennis zeer tijdrovend kan zijn.

Met de transcriptie, de mondelinge interviews zijn getranscribeerd in geschreven schriftelijke vorm - dit is een voorwaarde voor documentatie en analyse.

Bij het transcriberen moet dan ook met een aantal punten rekening worden gehouden. Deze worden hieronder nader toegelicht.


Bestandsbewerking

Terug naar de inhoudsopgave

Het uitgangspunt van elke transcriptie is altijd het opnamebestand van het interview. Bijgevolg is het bijzonder belangrijk om het extern op te slaan, bij voorkeur direct na het interview, en het dienovereenkomstig voor te bereiden. bereiden. Dit houdt onder meer in dat het in een geschikt formaat wordt omgezet. Sommige transcriptie- of analyseprocedures vereisen ook een speciale opmaak van de documenten.

Voor een transcriptie, moeten de bestanden misschien bestanden moeten misschien worden voorbereid - dit kan een omzetting zijn van de van de opname of een speciale opmaak.


Bestandsformaten en conversie

Terug naar de inhoudsopgave

Om een audiobestand op de juiste manier te kunnen gebruiken, moet men altijd letten op het bijbehorende bestandsformaat. Niet alle programma's ondersteunen elk formaat. De afzonderlijke formaten hebben ook verschillende voor- en nadelen.

Een van de bekendste audioformaten is MP3. Het wordt gekenmerkt door een zeer hoge kwaliteit en een gering geheugengebruik. Bovendien kan het door de meeste programma's en systemen worden herkend en verwerkt. Bijgevolg is het altijd een goede en veilige keuze om het MP3-formaat te kiezen voor uw opnamen.

Het MP3-formaat moet zijn moet de voorkeur krijgen - het is zeer hoge kwaliteit met lage weinig opslagruimte nodig.

Een alternatief hiervoor is de WAV-formaatdie een iets hogere kwaliteit biedt, maar een enorm groot geheugenbeslag heeft. Men moet alleen voor WAV kiezen als de bestanden niet moeten worden overgedragen.

Een alternatief is de WMA audio formaat die ook hoge kwaliteit biedt. Dit formaat heeft het voordeel dat de bestandsgrootte betrekkelijk klein is. Dit formaat wordt echter meestal alleen door Windows-besturingssystemen ondersteund, wat het verdere gebruik ervan kan beperken.

Het WAV-formaat heeft een enorm grote opslagbehoeften - alleen als hoge geluidskwaliteit is belangrijk kwaliteit belangrijk is, moet het gekozen worden. Voor deze het WMA-formaat is ook geschikt met relatief minder opslagvereisten.

Het alternatief van de Microsoft concurrent Apple is de M4A formaat. Dit wordt gecodeerd in het AAC-proces of door het Apple Lossless-proces. De eerste leidt tot een verlieslatende conversie en de tweede zorgt ervoor dat de oorspronkelijke audiokwaliteit behouden blijft. Het AAC-formaat biedt een relatief kleine bestandsgrootte met een hoge kwaliteit. Het nadeel van Apple's formaten is dat veel andere fabrikanten geen ondersteunende functie bieden.

M4A is Apple's alternatieve formaat - die een relatief kleine bestandsgrootte met hoge kwaliteit. Nadeel: De formaten zijn niet niet door veel programma's gesteund.


Daarnaast kunnen audiobestanden natuurlijk ook worden opgeslagen op een stick of een CD, hoewel de opslagruimte beperkt is. Voor verdere verwerking van de bestanden, b.v. in de vorm van een transcriptie, moeten de gegevens ook op omslachtige wijze naar de PC worden gekopieerd. Indien de audiobestanden toch in dit formaat beschikbaar zijn, worden in de infobox hieronder instructies gegeven om ze naar de computer over te zetten:


CD's rippen en converteren met Windows Media Player

 1. Plaats de muziek CD in de CD drive van de PC.
  Kopieer bestanden van de CD naar de PC
 2. Een programma (bijv. VLC Media Player, iTunes, ...) wordt geopend
 3. Sluit het programma, druk tegelijkertijd op de Windows-toets en "R".
  Venster met "Run" wordt geopend
 4. Voer "wmplayer.exe" in dit venster in en klik op "ok".
 5. Windows Media Player wordt geopend en de CD met de titel wordt weergegeven
 6. Er staat een vakje met een vinkje voor elke titel
  Verwijder het vinkje bij de titels die niet gekopieerd moeten worden.
 7. Klik op "Copy CD" in de menubalk (dit kan tot tien minuten duren voor normale CD's).
 8. De CD met de gekopieerde tracks staat nu in de "Music" map
 9. De bestanden zijn in WMA formaat
  Het WMA-formaat van de bestanden kan desgewenst worden geconverteerd (zie hieronder).

 


CD's overzetten met een Apple Mac computer

Converteren van de bestanden via iTunes (Het audiospoor moet beschikbaar zijn in de iTunes-bibliotheek)

 • Conversie van de bestanden via iTunes
  (Het audiospoor moet beschikbaar zijn in de iTunes-bibliotheek)
 • Instellingen Algemeen Instellingen importeren Importeren met Selecteer coderingsformaat Selecteer een of meer muziektitels Bestand Converteren Maak [Formaat] versie

Ten slotte is het belangrijk op te merken dat alle formaten kunnen worden omgezet in het gewenste formaat. Dit kan online worden gedaan via de browser door gebruik te maken van een dienst zoals: www.online-audio-converter.com/de

Voor veel conversieprocessen, als een groter aantal functies gewenst is of als er bezorgdheid bestaat over de bescherming van gegevens (bij de hierboven genoemde provider is het nodig de bestanden naar de servers van de provider te uploaden), is het raadzaam een speciale Omschakelingsprogramma. Dit omvat bijvoorbeeld de Free Audio Converter. De testversie is online beschikbaar als gratis download. De AVS Audio Converter wordt ook aanbevolen als gratis demoversie. De Switch Audio Converter is een hoogwaardig - maar niet gratis - alternatief. Er is een eenmalig licentietarief van €17 voor het gebruik van het programma (vanaf 12.11.2019), waarvoor je veel functies krijgt en compatibiliteit met bijna alle audioformaten.

Voor de conversie bevelen wij aan speciale programma's - gratis gratis programma's zijn de Gratis Audio Converter en de AVS Audio Converter, en de betaalde functies worden aangeboden door de Schakel Audio Omzetter.


Opnamen overbrengen naar de PC

Terug naar de inhoudsopgave

Na de opname moet de opname naar de PC worden overgebracht voor verdere verwerking. Hier rijzen vaak vragen en moeilijkheden. Uiteraard hangt de procedure altijd af van het specifieke apparaat waarmee de opname werd gemaakt.

Minidisc-recorder of cassettebandje.
Met deze twee apparaten is het overbrengen van de bestanden naar de PC enigszins gecompliceerd, omdat het analoge apparaten zijn. Niettemin is de digitalisering van de opnamen met enige moeite mogelijk:

 1. Sluit de minidisc-recorder of bandrecorder via een audiokabel (microfooningang of line-in ingang) aan op de PC.
 2. Start het bijbehorende programma, bijv. Audiograbber of Audacity.
 3. Maak de nodige instellingen (Audacity: Bewerken Instellingen Apparaten Opnames)
 4. Start de recorder en neem tegelijkertijd op de PC op (door op "Record" te drukken). Als de geluidskwaliteit slecht is, pas dan zo nodig de geluidsinstellingen op de recorder of Windows aan.
 5. Bestand opslaan of exporteren

Digitale recorders
Met digitale toestellen is het overzetten van de opnames veel eenvoudiger:

 1. Sluit de recorder met de USB-kabel aan op de PC.
 2. Kopieer het bestand naar de PC via Plug and Play (het dicteerapparaat verschijnt in het systeem als een normaal verwisselbaar medium, net als bijvoorbeeld een USB-stick).

Bij sommige toestellen is er ook de mogelijkheid om de opname rechtstreeks vanaf het toestel per e-mail te verzenden of naar de cloud over te brengen. Dit vereenvoudigt de overdracht nog meer.

Mobiele toestellen (smartphone of tablet)
Voor mobiele toestellen is de procedure vergelijkbaar met die voor digitale opnameapparaten.

Sluit het mobiele apparaat gewoon via USB aan op de PC

Kopieer de bestanden naar de PC (het mobiele apparaat verschijnt als een verwisselbare schijf; raadpleeg indien nodig de gebruiksaanwijzing van het apparaat)

Als alternatief kan het bestand ook draadloos worden overgedragen. Vanwege de bestandsgrootte is het verzenden van langere opnamen per e-mail meestal niet mogelijk. In plaats daarvan zijn er gratis file hosting diensten zoals WeTransfer kan in plaats daarvan worden gebruikt. Om dit te doen, installeert u gewoon de app, die beschikbaar is voor zowel Android als iOS, op de smartphone, uploadt u het bestand en downloadt u het ten slotte opnieuw op de pc via de browser door op de link in de e-mail te klikken. Hier moet rekening worden gehouden met eventuele bezorgdheid over gegevensbescherming, aangezien de bestanden tijdelijk worden opgeslagen op de servers van WeTransfer.

Voor de overdracht van grotere bestanden, kunt u gebruik maken van file-shooting diensten zoals WeTransfer of cloud-diensten zoals Dropbox, Google Google Drive of OneDrive kunnen kan worden gebruikt.

Dezelfde procedure kan ook worden gebruikt voor de verschillende clouddiensten, zoals Dropbox, Google Drive of OneDrive van Microsoft. Daartoe kunnen ook de bijbehorende apps op de smartphone worden geïnstalleerd.

Als tijdelijke opslag van bestanden op externe servers niet gewenst is, zijn er nu ook enkele apps die draadloze bestandsoverdracht tussen PC en smartphone via WLAN mogelijk maken, bijv. WiFi bestandsoverdracht. In dit geval worden er geen gegevens opgeslagen op externe servers, maar moeten de PC en de smartphone verbonden zijn met hetzelfde WLAN.

Wifi File Transfer maakt een overdracht via WLAN - voordeel: De bestanden hoeven niet op een externe server tijdelijk worden opgeslagen op een externe server.

In ieder geval is het altijd belangrijk om de opnamen zo snel mogelijk te archiveren en er een back-up van te maken, zodat er geen gegevens verloren gaan. Het bestand moet daarom hetzij in de cloud, hetzij op een CD of een externe harde schijf worden opgeslagen als back-up.


Tips voor het benoemen van bestanden

Terug naar de inhoudsopgave

Een ander aspect is de correcte naamgeving van de audiobestanden. Als dit verkeerd wordt gedaan, kan dit tot grote problemen leiden in de verdere workflow, maar dit wordt vaak verwaarloosd.

Nadat de interviews zijn afgenomen, worden ze meestal instinctief zeer gelijkluidende namen gegeven (bijv. Interview 1, Interview 2, Interview 3 enz.), of wordt voor alle bestanden zelfs dezelfde naam gekozen. Dit maakt het werken met de bestanden immens moeilijk - niet alleen in het kader van de transcriptie, maar ook met betrekking tot het hele werkproces - als bijvoorbeeld een specifieke passage uit een interview in het latere verloop van de analyse moet worden beluisterd.

Om dit te vermijden moet de naamgeving van de audiobestanden zo eenvoudig en ondubbelzinnig mogelijk zijn. Over het algemeen zijn bestandsnamen met letters in plaats van cijfers gemakkelijker te vinden. Als u zich wilt beperken tot getallen, gebruik dan altijd het formaat jaar/maand/dag (jjjj:mm:dd) (bijv. "20180415"). Dit sorteert de bestanden automatisch chronologisch.

Men moet zich er echter van bewust zijn dat het exclusieve gebruik van getallen voor de naamgeving van bestanden ontoereikend kan zijn. Voor de beste Duidelijkheid moet een combinatie van de datum en een eigennaam of een afkorting van de eigennaam worden gekozen. Deze afkorting moet verwijzen naar de verwerker, de interviewer of de ondervraagde.

De bestanden moeten een eenvoudige naam hebben maar ondubbelzinnige namen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden identificatie te allen tijde.


Snijprogramma's

Audio en video bewerken

Terug naar de inhoudsopgave

Het volgende belangrijke punt in de verwerking van het interview is de bewerking. Veel interviews bevatten passages die irrelevant zijn voor de analyse en worden daarom niet getranscribeerd (bv. koetjes en kalfjes aan het begin of onderbrekingen tijdens het interview). Het kan ook gebeuren dat de ondervraagde vraagt om bijzonder gevoelige passages te schrappen. Deze zijn derhalve niet beschikbaar voor evaluatie en dienen uit het audiobestand/opname te worden geknipt.

Het knippen van een bestand vergemakkelijkt enerzijds ook de transcriptie, omdat het audiobestand alleen de te transcriberen delen bevat, en anderzijds ook het terugvinden van de relevante delen van het interview.

Een gratis programma dat zeer geschikt is voor dit doel is Audacitydie in het volgende hoofdstuk wordt gepresenteerd. Op dit punt zullen we alleen kort ingaan op de functionaliteit van het programma met betrekking tot het knippen van audiobestanden.

In sommige gevallen is het zinvol om de opname te knippen de opname om ongewenste ongewenste passages - een gratis gratis programma voor dit is Audacity.

Er zijn drie punten die je altijd moet van audio moet altijd in gedachten worden gehouden:

 1. Het is altijd aan te raden een hoofdtelefoon te dragen om je beter te kunnen concentreren op afzonderlijke passages 
 2. Er moet precies worden nagegaan welke passages kunnen worden verwijderd. Voor dit doel beschikt Audacity over de zoom-functie, waarbij men zich altijd kan oriënteren aan de hand van de golfweergave van het volume: Als er geen of slechts zeer lichte golven zijn, dan is er waarschijnlijk geen sprake van spreken op dit punt. 
 3. In het algemeen is het altijd belangrijk om het originele bestand als back-up te bewaren.

Om het onderdeel te verwijderen, markeert u het met het selectiegereedschap en verwijdert u het met de knop "Verwijderen".

Als alleen een langer gedeelte in het begin met Smalltalk moet worden geknipt en verder geen ingewikkelde bewerking nodig is, is een uitgebreid programma als Audacity niet absoluut noodzakelijk. In plaats daarvan kunnen hier eenvoudiger programma's worden gebruikt die rechtstreeks in de browser kunnen worden uitgevoerd zonder te hoeven worden gedownload. Twee van de beste opties zijn cutmp3.com en audiotrimmer.com. Bij beide wordt alleen het bestand geselecteerd en vervolgens wordt het te knippen gebied vastgelegd met twee schuifregelaars. De geluidskwaliteit blijft ongewijzigd. Het nadeel van deze twee hulpmiddelen is dat alleen het mp3-formaat wordt ondersteund. Bovendien kunnen hier problemen in verband met gegevensbescherming rijzen, aangezien het bewerkingsproces niet plaatselijk op de PC plaatsvindt, maar op een externe server van de betrokken aanbieder.

Goede alternatieven voor snijden zijn cutmp3 en audiotrimmer - Deze zijn bijzonder gemakkelijk te toepassing.


Als een transcriptie-dienstverlener zoals abtipper.de wordt ingeschakeld, is er geen bewerking nodig. Hier is het voldoende de te transcriberen gedeelten te specificeren (b.v.: van minuut 01:20 - 05:50). Alleen deze zullen dan in de transcriptie in aanmerking worden genomen. Als alternatief kan de dienstverlener ook worden meegedeeld welke passages niet mogen worden getranscribeerd.


Ruisonderdrukking en filtering

Terug naar de inhoudsopgave

Een ander belangrijk punt voor een geluidsopname van goede kwaliteit is het vermijden van ruis tijdens de opname.

Een aantal maatregelen kan vooraf worden genomen om lawaai te voorkomen kunnen van tevoren maatregelen worden genomen om storende geluiden, zoals sissen, te voorkomen:

 • Plaats de microfoon dicht bij de luidspreker. Gebruik bij groepsdiscussies zo nodig meerdere microfoons.
 • Rustige omgeving
 • Voorkomen van galm en andere storende geluiden
 • Smartphones uitschakelen (tenzij ze voor opnamen worden gebruikt)
 • Onmiddellijk onderzoek in geval van akoestisch onbegrijpelijke verklaringen

Ondanks het opvolgen van deze instructies kunnen er altijd problemen zijn met de geluidskwaliteit of iets dergelijks. In dit geval kan ook de geluidskwaliteit achteraf enigszins worden verbeterd, zodat alle uitspraken verstaanbaar zijn, het achtergrondlawaai wordt verminderd en de transcriptie dus wordt vergemakkelijkt.

Ook hier kan Audacity als hulpmiddel worden gebruikt:

 1. Audiobestand openen in het programma
 2.  Zoek een korte sectie waarin, indien mogelijk, alleen de ruis te horen is, markeer deze sectie en ga naar "Effect" en "Ruisonderdrukking" en dan: "Maak ruisprofiel".
 3. Markeer vervolgens het hele bestand of delen met ruis en klik opnieuw op "Effect" en "Ruisonderdrukking".
 4. Luister naar de test
 5. Als het resultaat nog niet bevredigend is, kan het worden geoptimaliseerd met de regelaars "Ruisonderdrukking (db)", "Gevoeligheid" en "Frequentie-afvlakking (banden)".
 6. Het toepassen van de filters kan enige tijd in beslag nemen (vooral bij grotere bestanden)
 7. In geval van brom: Gebruik de equalizer, die bepaalde frequentiebereiken weergeeft en u in staat stelt deze te verwijderen. 
 8. Klikken of krassen kunnen worden verminderd met "Effect": "Klikfilter". Hier kunt u verschillende parameters instellen die bepalen bij welk volume en welke lengte de filters iets als een verstoring waarnemen.

Als een ondervraagde te stil is, bijvoorbeeld omdat hij of zij te ver van de microfoon zit, kan Audacity ook worden gebruikt om het volume te verhogen. Volume kan op het juiste moment worden verhoogd. Om dit te doen selecteert u eenvoudig het envelope curve gereedschap, stelt u een wit controlepunt in links en rechts van de plek en klikt u dan precies op de plek waar het volume moet worden aangepast. Dit punt kan dan naar boven of beneden worden verplaatst om het volume op dit punt aan te passen.

In Audacity kun je ook de volume - dit kan worden gebruikt om zachtjes gesproken woorden kunnen worden aangepast. kan worden aangepast.

Klik hier om te downloaden: https://www.audacity.de/


Bestel uw transcriptie nu bij abtipper.de!


Verdere vragen en antwoorden

✅ Wat is het beste bestandsformaat voor een audiobestand?

De Bestandsformaten van audiobestanden verschillen vooral wat betreft de bestandsgrootte. Als u de keuze hebt, worden ruimtebesparende bestandsformaten zoals m4a of mp3 aanbevolen en het vermijden van zeer grote bestandsformaten zoals wav.

✅ Wat is het beste bestandsformaat voor een videobestand?

Als een goede geluids- en beeldkwaliteit belangrijk is, dan is een MOV of MPEG bestandsformaat aan te bevelen, AVI bestanden hebben ook een goede kwaliteit maar kunnen erg groot worden. Er zijn nog vele andere formaten mogelijk, maar sommige daarvan zijn niet compatibel met alle spelers.

✅ Hoe kun je de kwaliteit van een audiobestand verbeteren?

Voor Ruisonderdrukking en filtering er zijn enkele gratis programma's zoals Audacity die goede resultaten geven. De gemakkelijkste manier, echter, is om al Goede opname zorg ervoor dat de kwaliteit vanaf het begin goed is.

We starten uw project vandaag nog: