Voorbeelden voor projecten met abtipper.de

Om u ook een nog gedetailleerder inzicht te geven in de projecten van abtipper.de, publiceren wij hier enkele meer gedetailleerde beschrijvingen van wie en wanneer wij in de afgelopen jaren transcriptieprojecten hebben aangenomen.


abtipper.de GevalstudieU kunt ook veel meer informatie vinden in ons eBook Opnemen, uittypen, analyseren - gids voor interviewen en transcriptie.

Het boek is beschikbaar als gratis download: Nu is alles over Transcriptie & Co nu!


Casestudie 1: Bedrijfsbiografie Hotel Körber

abtipper.de Gevalstudie

Hotel Körber in Oostenrijk heeft een traditie die meer dan 100 jaar teruggaat. Veel van de geschiedenis en de verhalen uit de begintijd zijn vandaag al vergeten. De huidige eigenaarsfamilie Körber heeft het daarom tot haar taak gemaakt, de komende generatiewisseling met een bedrijfsbiografie te begeleiden.

Daartoe werden familieleden, voormalige en huidige werknemers en enkele andere personen die met Hotel Koerber verbonden waren en zijn, geïnterviewd.

De resulterende 15 uur aan videomateriaal werden voor transcriptie overhandigd aan abtipper.de. Dankzij onze Oostenrijkse deskundigen hebben wij de gesprekspartners, van wie sommigen een sterk dialect spraken, toch foutloos kunnen transcriberen.

Hartelijk dank voor het maken van de transcripties, ondanks het Oostenrijkse dialect in de beste kwaliteit en zonder extra kosten. Dankzij u zal de geschiedenis van Hotel Körber voor toekomstige generaties bewaard blijven.

Hotel Körber heeft de bestanden vervolgens met behulp van een dienstverlener verwerkt en er een boek over de geschiedenis van het bedrijf van gemaakt, dat ook door veel bezoekers van het hotel met grote belangstelling wordt bestudeerd.


Casestudie 1: Klinische proef Diagnose Borstkanker

abtipper.de Gevalstudie

Het genezingsproces van ernstige ziekten begint ten laatste op de dag van de diagnose. In vroegere tijden werd voorrang gegeven aan de feiten bij de overdracht ervan.

De patiënt is minder geïnteresseerd in deze technische lezingen die overlopen van meestal onbekende medische termen. Maar als de ernstige diagnose borstkanker was, dan is empathie nodig in plaats van technische woordenschat. In geval van twijfel leidt dit zelfs tot negatieve effecten van onzekerheid, angst en een gevoel van hulpeloosheid.

Een van de onderwerpen van een door de DFG gefinancierd interdisciplinair project was dan ook het analyseren van de best mogelijke manier om een diagnose van borstkanker bekend te maken. In verschillende reeksen interviews werd aan de artsen gevraagd hoe zij gewoonlijk de diagnose borstkanker stellen en werd met de patiënten besproken hoe dit door hen wordt ontvangen.

De door abtipper getranscribeerde interviews met artsen en patiënten hebben ons nieuwe inzichten verschaft in de grote discrepanties tussen zender en ontvanger. 

Met deze feedback zouden dan voor de artsen uit de interviews beste praktijken kunnen worden ontwikkeld voor een gevoelige maar professioneel volledige en correcte communicatie van de diagnose borstkanker. De resultaten werden gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke studies en in een populairwetenschappelijke gids.


Met onregelmatige tussenpozen zullen wij nog meer interessante casestudies publiceren over de verschillende toepassingsgebieden van abtipper-transcripties.

Bestel nu uw transcriptie bij abtipper!

We starten uw project vandaag nog: Vraag een offerte aan