Definition af barrierefrihed

Tilgængelig betyder, at en bygning, et offentligt rum, en digital applikation eller et produkt er designet til at være tilgængeligt og anvendeligt for mennesker med forskellige evner og behov.

Definition af barrierefrihed

 


Indholdsfortegnelse


Barrierefri Definition Generelt

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilgængelighed betyder generelt, at adgangen til noget (f.eks. en bygning, et transportmiddel eller også til et bestemt indhold på tv, på internetsider osv. uden hindringer og begrænsninger for alle. En hindring kan f.eks. være en politisk eller juridisk hindring (f.eks. en toldbarriere).

Adjektivet "barrierefri" kan også referere til bygninger, transportmidler eller andre faciliteter. I denne sammenhæng betyder barrierefri, at de nævnte faciliteter ikke har nogen hindringer og således er tilgængelige og/eller anvendelige for alle mennesker på lige fodtilgængelige og/eller anvendelige for alle mennesker, herunder handicappede. Et eksempel på tilgængelighed er en lettere adgang til et transportmiddel, hvor der ikke skal overvindes nogen trin. Indgangen er gjort barrierefri, f.eks. ved hjælp af en rampe eller jævne døre.

Et andet stort og vigtigt område, der kan gøres tilgængeligt, er medierne, f.eks. indhold på tv eller på websteder i almindelighed eller specifikt indhold som f.eks. videoer (undervisningsvideoer, musikvideoer, podcasts osv.).

Tilgængelighed spiller også en stadig vigtigere rolle i medierne


Definition af tilgængelighed inden for medieområdet

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Inden for digitale og analoge medier betragtes det som tilgængeligt, hvad der uden begrænsninger kan forstås af handicappede. Det kan f.eks. være en video på internettet eller en serie eller film i fjernsynet, som er tilgængelig for hørehæmmede personer via undertekster eller tegnsprog eller en digital tekst, der er gjort tilgængelig for personer med synshandicap ved hjælp af en højtlæsningsfunktion, som det er tilfældet for e-mails, Word-dokumenter og websteder.

For den højtlæsningsfunktion kan mange enheder (herunder bærbare computere og mobiltelefoner) bruges, og internetsider kan også læses højt med Google. Uden for digitale medier (f.eks. i trykte medier) kan Braille- eller Braille kan også bruges til at gøre indhold tilgængeligt for personer med nedsat syn.


Tilgængelig definition af videoer

Tilbage til indholdsfortegnelsen

En måde at gøre videoer tilgængelige på er ved at lave undertekster. oprettelse af undertekster for personer med nedsat hørelse. Tilgængelige videoer af denne art findes allerede på mange områder. De offentlige tv-stationer (ARD, ZDF osv.) tilbyder undertekstede versioner af nyheder samt film og serier. På andre områder, f.eks. på universiteterne, er barrierefri adgang til undervisningsmateriale adgang til undervisningsmateriale er endda endda obligatorisk. Undervisningsvideoer (f.eks. af forelæsninger) skal derfor undertekstes for at sikre tilgængelighed. Dette er forankret i bekendtgørelsen om etablering af barrierefri informationsteknologi i overensstemmelse med loven om lige muligheder for handicappede (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung BITV 2.0).

For personer med nedsat syn er der også videoer, hvor visuelle elementer præsenteres skriftligt. Denne kommentar eller akustiske beskrivelse af billedet kaldes lydbeskrivelse. Lydbeskrivelse (forkortet AD).


Tilgængelig definition af undertekster

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Når det gælder tilgængelige videoer, er der et par ting at overveje. For at opnå tilgængelighed skal der oprettes undertekster. Tilgængelig undertekster adskiller sig fra almindelige undertekster ved, at der ved tilgængelige undertekster ikke kun er den talte tekst indblændet, men at der også tages hensyn til andre oplysninger såsom måden, dvs. hvordan noget tales (venligt, tøvende, vredt, råbt osv.). Dette gør det muligt at formidle de talendes stemninger og stemningen i videoen, som ellers kun kan opfattes auditivt.


Tilgængelig definition af abtipper

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Hos abtipper lægger vi stor vægt på, at vores undertekster er barrierefrie. Derfor tilbyder vi ud over oprettelsen af åbne undertekster også muligheden for at oprette såkaldte lukkede undertekster (også kendt som lukkede underteksterCC forkortet).

Har du spørgsmål, eller vil du gerne starte et projekt på området tilgængelige undertekster eller ønsker at bestille et projekt direkte, bedes du kontakte os pr. e-mail på kontakt@abtipper.de, pr. telefon: 0511-51515817 eller via vores kontaktformular og beskrive dit projekt for os. Du vil derefter modtage et tilbud fra os inden for få timer.


Flere spørgsmål og svar

✅ Hvad er en barriere?

En barriere kan defineres forskelligt afhængigt af anvendelsesområdet. Grundlæggende er en barriere en forhindring, der hindrer eller forhindrer ubegrænset adgang eller endog adgang til noget.

✅Hvad er tilgængelighed?

Ordet tilgængelighed beskriver fraværet af hindringer. Det betyder, at noget er tilgængeligt for alle.

✅Hvad betyder barrierefrihed på internettet?

På internettet betyder tilgængelighed, at indhold (f.eks. tekster, lyd- og videofiler) er lige tilgængeligt for alle brugere. På det tilgængelige internet er tekster skrevet i almindeligt sprog, og lyd- og videofiler er transskriberet eller undertekstet.

✅Hvordan opnår du tilgængelighed på internettet?

Først skal indholdet kontrolleres for tilgængelighed. Dette kan gøres af en professionel udbyder som f.eks. abtipper. Hvis det er nødvendigt, oversætter abtipper til almindeligt sprog, transskriberer lyd- og videofiler og opretter undertekster.

Vi starter dit projekt i dag: